Teamontwikkeling met Lencioni

Samen werken aan krachtig teamwork

De kwaliteit van teamwork is van directe invloed op de prestaties van de organisatie. In vertrouwen samenwerken is essentieel binnen een team.

Onze Action Learning Coaches helpen jouw organisatie om het beste uit teams te halen!

Deze baanbrekende training is voor teams die werk willen maken van hun ontwikkeling om een hecht en effectief team te worden.

Het programma

Een wereldwijd gebruikte aanpak (5 pijlers van Patrick Lencioni) staat in dit programma garant voor het ontwikkelen van: vertrouwen, openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

Samenwerking tussen collega’s stimuleren en verbeteren

Werken aan wendbaarheid en innovatievermogen

Zorgen voor vertrouwen en blijvende gedragsverandering

Intake & co-creatie

Tijdens een intake met een Action learning Coach van Vollekr8 wordt de vraag en het programma afgestemd met de leidinggevende en eventueel een HR-adviseur.

Teamscan

Vooraf krijgen alle deelnemers een persoonlijke inlogcode om deel te nemen aan de Teamscan Lencioni. De scan brengt in kaart of je team kwetsbaar is voor de 5 frustraties:

  • Afwezigheid van vertrouwen
  • Angst voor conflicten
  • Gebrek aan betrokkenheid
  • Vermijden van verantwoordelijkheden
  • Verwaarlozen van de resultaten

Fase 1 – Bouwen verbinding & vertrouwen

In gemiddeld zo’n 1 – 3 sessies werken we met actiegerichte werkvormen aan het versterken van het onderlinge vertrouwen, vaardigheden en communicatie.

Fase 2 – Bouwen aan verantwoordelijkheid en resultaten

Teamleden werken met Action Learning aan het doorbreken van minder effectieve patronen in de samenwerking. Afsluitend leggen we concrete teamafspraken t.a.v. gedrag en resultaat vast in een teamstatuut.

Voor wie

Directies, management teams (MT), ondernemingsraad (OR) en leiderschapsteams.

Return on Education (ROE)

Action Learning leidt tot een optimale Return On Education voor zowel de deelnemers, teams als organisatie. Onze deelnemers en opdrachtgevers claimen zelf dat de investering van het leertraject aantoonbaar worden “terugverdiend” in termen van:

  1. Verlagen van de directe kosten en verhogen van de effectiviteit
  2. Ontwikkelen van leiderschap, mindset en specifieke vaardigheden (open vragen stellen, dialoog aangaan, reflectie, feedback vragen, geven en ontvangen)
  3. Versterken van het probleemoplossend vermogen en teamwork
  4. Creëren van een lerende organisatie en het versterken van het werkgeversmerk

Expertise op het gebied van Action learning 

Action Learning is een vorm van (management)ontwikkeling, waarbij teamleden van en met elkaar leren. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Bij Vollekr8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches.

Advies, incompany & maatwerk 

Actief Samen Agile met je collega’s!

Samen met de opdrachtgever bouwen wij impactvolle trainingen, variërend van een halve dag tot meerdere dagen. Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om samen de vraag, aanpak en resultaat te formuleren.

Meer weten? Offerte aanvragen