Virtual Campus

Teambuilding

Effectief samenwerken gaat niet vanzelf.

Emoties, motieven, ongeschreven regels, weerstanden, onduidelijke afspraken en uiteenlopende belangen bepalen veelal het succes van het team.

Een nieuw team gevormd (b.v. een OR, managementteam of afdelingsteam) en je wilt elkaar direct beter leren kennen? In een bestaand of nieuw team elkaars competenties zoveel mogelijk benutten? De onderlinge samenwerking optimaliseren? Onderlinge spanningen bespreken, uitspreken en accepteren? Onder leiding van een Action Learning Coach de volgende stap in de ontwikkeling van je team maken?

Wij zijn overtuigd dat teams in staat zijn zichzelf en hun prestaties te verbeteren als ze daarin op een coachende en faciliterende manier worden ondersteund. Onze vraaggestuurde Action Learning methode en de behoefte van het team staan in onze aanpak centraal. Wij hanteren daarbij de methode van ervaringsgericht leren.

Via onze zorgvuldig gekwalificeerde Action Learning Caches verbinden we het potentieel binnen teams. Zo versnellen we het ontwikkelproces in teams en zorgen we ervoor dat teams betekenisvol gaan samenwerken aan unieke oplossingen.

Vergroot het zelf-organiserend vermogen van je team

Samen complexe vraagstukken oplossen

Samenwerking tussen collega’s aantoonbaar verbeteren

Een bewezen aanpak 

Gebeurtenissen uit het verleden verbinden aan de uitdaging van de toekomst zijn belangrijke onderwerpen. Samenspel door vertrouwen en acceptatie verbinden we aan het gewenste resultaat en het doel van de teambuilding.

Intake 

We starten met een voorbereidend gesprek met iedere deelnemer en werkt het team samen aan een actieplan gebaseerd op de nieuwe inzichten, resultaten en ambitie van de organisatie.

Inzicht

In de teambuilding besteden we veel aandacht aan het verkrijgen van inzicht in de aanwezige kwaliteiten en temperamenten van de teamleden. ‘Ken jezelf en waardeer de anderen’. Er ontstaat een geaccepteerd beeld van de kracht en ontwikkelthema’s van het team.

Interactie

In onze aanpak staat ook het leer- en prestatieklimaat centraal. Hier zijn kwetsbaarheid, vertrouwen en veiligheid de cruciale thema’s. Leiderschap, omgangsvormen, cultuur en allerlei andere kenmerken van de samenwerking en communicatie zijn daarvan afgeleid.

Impact

Tot slot vormen ook een gemeenschappelijk doel, leiderschapsprincipes en het bereiken van resultaten onmiskenbare onderdelen van het programma.

Resultaat?

We maken medewerkers bewust van de rol die zij spelen op de effectiviteit van teams en helpen ze om weer met plezier samen te werken. We zorgen voor duidelijke afspraken om de samenwerking te verbeteren. Resultaat? Meer effectiviteit, een beter werkklimaat, vertrouwen en plezier.

Teambuildingsactiviteiten om als team hernieuwde energie op te doen?

Contact of informatie

Meer informatie over onze teamcoach aanpak en teambuildingsactiviteit? Klik  op onderstaande link en wij nemen contact met je op contact.

Contact

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier