Scan psychologische veiligheid in teams

Wat is psychologische veiligheid? Alhoewel in de loop der jaren meerdere definities zijn gebruikt, wordt vaak de definitie van Amy Edmondson gehanteerd:

“De overtuiging dat de werkomgeving (leidinggevenden, collega’s, cultuur) veilig genoeg is om intermenselijke risico’s te nemen; men ervaart vertrouwen, respect en de ruimte om openhartig te kunnen zijn.“

Iets minder wetenschappelijk geformuleerd gaat het vooral om de vraag:

“Voel je je dusdanig op je gemak om te zijn wie je bent, om je openlijk uit te spreken; ervaar je een positieve benadering, samenwerking en hulpvaardigheid?“

Een team/organisatie met een psychologisch veilig klimaat heeft tot resultaat dat medewerkers zich op hun gemak, gewaardeerd en uitgenodigd voelen. Binnen de bedrijfskunde en persoonlijke ontwikkeling is psychologische veiligheid zowel een doel (je veilig en op je gemak voelen; welzijn dus) als een middel om een aantal andere zaken te bereiken waar de organisatie, maar in ieder geval het team, van kan profiteren.

Resultaat

Uit diverse studies blijkt dat als de psychologische veiligheid toeneemt dit tot een meetbare verhoging/verbetering leidt van:

  • De productiviteit neemt toe: hoge input en bijdrage door motivatie en betrokkenheid.
  • Het lerend vermogen in een professionele leeromgeving is hoog: medewerkers worden steeds beter door onderlinge feedback, overleg en gedachtewisseling.
  • De creativiteit verbeterd: omdat mensen niet bang zijn om met nieuwe ideeën te komen.
  • De samenwerking is optimaal: door openheid, transparantie en centraal stellen van collectief belang gaan mensen beter samenwerken.
  • De flexibiliteit is merkbaar: met een veilig basisgevoel zullen mensen flexibeler en professioneler reageren op onverwachte tegenslag, vertraging of veranderingen.

De uiteindelijke maatstaf is dat zoveel mogelijk individuele medewerkers psychologische veiligheid ervaren in de directe omgeving van hun werksituatie. Lees ook dit artikel

Scan & rapportage

Het is mogelijk om de scan (vragenlijst) zo in te zetten dat in de rapportage een vergelijking gemaakt kan worden tussen gemiddelde resultaten op teamniveau (geanonimiseerd). Onze vragenlijst bevat vragen op waarnemings- en belevingsniveau.

De rapportage bevat de volgende vier belangrijkste kenmerken van een klimaat met hoge psychologische veiligheid op team- en organisatieniveau:

Inclusie

Je hoort erbij, je voelt je gewaardeerd, je mag anders zijn, er anders uitzien, je mag afwijkende meningen hebben.

Transparantie

Invalshoeken, ideeën en meningen kunnen openlijk besproken worden, er zijn geen/weinig verborgen agenda’s en/of politieke spelletjes.

Constructiviteit

Je kan fouten maken en zaken naar voren brengen die voor iedereen leerzaam kunnen zijn. Fouten worden vooral gezien als leermomenten (mits niet te vaak en met beperkte schade). Nieuwe ideeën en invalshoeken worden niet onmiddellijk afgeschoten als onrealistisch of te riskant, maar serieus besproken en beoordeeld.

Samenwerking

Het is volstrekt normaal om een beroep te doen op elkaar om bij te springen als je vast dreigt te lopen of als je een idee of vraagstuk samen wil onderzoeken. En die hulpvaardigheid is er ook op initiatief van collega’s en niet alleen als jij er specifiek om vraagt.

Meer informatie of een demo?