Virtual Campus

EALC en CRKBO – erkend trainingsinstituut 

Wij zijn een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

EALC

Het EALC (European Action Learning Centre) waarborgt op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering en registratie van Action Learning Professionals.

De visie van het EALC is dat met een onafhankelijke beroepsregistratie een professional zich kan onderscheiden van vakgenoten.

Onderzoek wijst uit dat een opgeleide Action Learning Professional aan het roer een belangrijke succesfactor voor Action Learning-programma’s is. Steeds meer organisaties willen dat hun leiderschapsprogramma’s, veranderingen of Agile transities worden uitgevoerd door gecertificeerde coaches of managers.

Het internationale EALC keurmerk toont aan dat de Action Learning professional up-to-date is en opgeleid voor de functie of rol en dat de vakkennis periodiek wordt bijgehouden door permanente educatie.

Wat is Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs?

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen.

CRKBO kwaliteitsbepalingen

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 • Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
 • Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
 • Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen
 • Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
 • Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 • Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 • Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 • Individueel cursisten opleidingsprogramma
 • Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 • Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
 • Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 • Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingen

BTW vrij

Door middel van deze erkenning is het mogelijk om onze opleidingen en trainingen vrij van BTW aan te bieden. Alle diensten en producten die onlosmakelijk met de trainingen zijn verbonden en onderdeel uitmaken van de opleidings- of trainingsprijs zijn ook vrijgesteld van btw. Het gaat daarbij om intake, trainen met acteur en certificaat.

BTW belast

Dienstverlening die niet in de trainingsprijs zijn inbegrepen, zoals arrangements- en accommodatiekosten, boeken, coaching, advisering en overige dienstverlening blijven (wettelijk) met BTW belast.

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!