Programma ASL

Het programma Actief Samen Leren is uitgevoerd bij verschillende organisaties, waaronder bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen.

Krachtig leiderschap, een bedrijfscultuur van continu verbeteren en vertrouwen droegen bij aan het succes en groei van de organisaties.

1. Kick off 

Ons advies & begeleiding start met een kick-off. Hier gaan we via een Smart Action Learning Sprint op zoek naar de uitdagingen en verkennen we de problemen vanuit alle perspectieven. Deze bijeenkomst geeft inzicht, werkt activerend en er ontstaat mandaat voor Action Learning.

Een Action Learning Coach begeleidt deze sessie en de deelnemers komen tot een gezamenlijk advies en actieplan om tot gedragen veranderingen te komen.

Na de Kick-off bepalen we samen met de opdrachtgever het vervolg en impact van het traject. Deze kan o.a. bestaan uit:

2. Van probleemverkenning naar acceptatie

We gaan in deze beeldvormingsfase de verschillende aannames checken. Is het probleem van iedereen? Kloppen de uitgangspunten wel? Wie heeft gelijk? Het maken van een Learning Canvas helpt vaak om te onderzoeken wie erbij horen en wie buiten het proces nog betrokken moeten worden.

 • Identificeer meetbare transformatiedoelen
 • Bepaal specifieke leerdoelen voor zowel individuele medewerkers als het team als geheel.
 • Creëren en werken met leerteams (4-8 deelnemers)

3. Experimenteren

Bij Action Learning hoort het in vertrouwen testen van oplossingen: experimenteren, uitproberen, reflecteren, verbeteren. Steeds opnieuw, totdat er een goed passende oplossing is gevonden. En er zullen altijd lastige kwesties op te lossen zijn. Ons uitgangspunt: vernieuwing kan alleen plaatsvinden door risico’s te nemen in een veilige leercultuur.

Experimenteren is een belangrijk onderdeel van de Action Learning methode, omdat het de deelnemers in staat stelt om nieuwe ideeën en oplossingen uit te proberen en te zien welke effecten ze hebben.

Alle betrokkenen doen mee. Uitgangspunt bij deze fase is: wie niet heeft kunnen meedenken en mee-experimenteren kan de vernieuwing onbewust tegenwerken. Niemand mag zich gepasseerd voelen.

4. Onderwerpen

Een aantal onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens het programma aan bod komen zijn:

 • Samenwerking & communicatie: het versterken van de samenwerkings- en communicatievaardigheden zoals open vragen stellen, luisteren, empathie tonen en het geven en ontvangen van feedback.
 • Leiderschap & vertrouwen: Leiderschap binnen een team is essentieel om de doelen te bereiken. Leiderschapsvaardigheden worden ontwikkeld, zoals het motiveren van teamleden, het stellen van doelen en het nemen van beslissingen.
 • Probleemoplossing: Het vermogen om complexe problemen op te lossen is een belangrijke vaardigheid van de teamleden. Het programma richt zich op het ontwikkelen van de harde kant van vaardigheden, zoals het analyseren van informatie en uitdagingen, het identificeren van oplossingen, het nemen van beslissingen en evalueren.
 • Verantwoordelijkheid en eigenaarschap: Teamleden moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun taken en betrokkenheid tonen bij het team en de doelen ervan. Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid, evenals het bevorderen van een positieve teamdynamiek staan centraal.
 • Teambuilding: Een belangrijk aspect van het programma is het bevorderen van een positieve teamdynamiek en vertrouwen tussen teamleden. De training biedt teambuildingactiviteiten. Het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor teamleden wordt geborgd door een Action Learning Coach.
 • Feedback: Feedback is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van medewerkers in een High Trust Organization. Het ontwikkelen van feedbackvaardigheden, zowel het geven als hervragen, geven en ontvangen van feedback, om de reflectie en de prestaties van het team te verbeteren, staan centraal.
 • Meetbare resultaten: Action Learning richt zich op meetbare resultaten. Dit sluit goed aan bij opgavegericht en of zelfsturend werken, waar het samen behalen van tastbare resultaten en doelen centraal staat.

5. Trainen van de Koplopers

Eigen medewerkers en of leidinggevenden leren hoe ze teamtransities kunnen faciliteren met Action Learning. Daarbij leren ze te coachen en te begeleiden van team- en leerprocessen. Vanuit die inzichten ontdekken ze wat de meest effectieve manier is om vorm te geven aan het ontwikkelen van teams en de organisatie.

Koplopers spelen een cruciale rol bij het bevorderen van een positieve en productieve leercultuur.

6. Implementatie en actie

 • Uitvoering van actieprojecten
  • Teams implementeren hun actieplannen in de dagelijkse praktijk en streven naar concrete resultaten
  • Regelmatige check-ins om voortgang te volgen, obstakels te identificeren en stand-ups bevorderen samenwerking
 • Lerende bijeenkomsten
  • Periodieke bijeenkomsten waar teams successen, uitdagingen en geleerde lessen delen
  • Faciliteer discussies en stimuleer kennisdeling
  • Teams passen hun actieplannen aan op basis van feedback en ervaringen

7. Afsluiting en borging

 • Evaluatie
  • Evaluatie Action Learning programma door het verzamelen van feedback van deelnemers en stakeholders
 • Documentatie en borging
  • Documenteren geleerde lessen, best practices en successen
  • Zorgen voor een overdracht van kennis naar andere delen van de organisatie
 • Toekomstige stappen
  • Identificeren van verdere stappen voor voortdurende verbetering en ontwikkeling
  • Action Learning principes inbedden in de bedrijfscultuur.

7. Effectmeting en evaluatie

Natuurlijk evalueren we het leertraject en onze dienstverlening. Doelstelling is de realisatie van Return on Education (ROE).

Advies op maat? Wij bellen u terug!

Heeft u vragen? Of toch liever persoonlijk advies op maat? Wij staan klaar om u te woord te staan. Vul het formulier in en wij bellen u geheel vrijblijvend terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy Statement*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.