Mediation | conflict coaching aan boord van een zeilschip

Om goed samen te werken is vertrouwen, respect en openheid nodig. Je gaat de discussie en de dialoog aan met je collega-leidinggevende. Je bespreekt de verschillen in visie en lost samen conflicten op.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

  • Je wilt met een collega-leidinggevende in gesprek gaan, omdat jullie visie op een aantal zaken fundamenteel verschilt. Je ziet hier tegen op en weet niet hoe dit constructief aan te pakken.
  • Een sluimerend conflict met een collega-leidinggevende is geëscaleerd. Er wordt niet meer gecommuniceerd. De spanning is te snijden en problemen worden niet meer opgelost.

Helaas komt dit regelmatig voor. Conflicterende partijen weten vaak niet precies of het nu om visie-, cultuur-,  of persoonlijkheidsverschillen gaat. Ze willen dolgraag naar een effectieve oplossing in de onderstroom zoeken, zodat ze weer vertrouwd kunnen samenwerken. Onze Action Learning methode is uitermate geschikt om dit proces te begeleiden.

Kies er bewust voor om uit de context te gaan en laat je door een ervaren mediator coachen aan boord van een zeilschip. In deze omgeving die anders is dan die op het werk en waar je aangewezen bent op elkaar, komen de verschillen en overeenkomsten sneller aan het licht.

Zeilend de oplossing tegemoet

Zeilen laat krachtig leiderschap ervaren door optimale communicatie, tijdig anticiperen en vertrouwen.

In de maanden april tot en met oktober kun je samen aan boord stappen en zeilen als metafoor gebruiken om samen koers te bepalen en de samenwerking te versterken. Wind, stroming, snelheid en voorbereiding….je beleeft het zelf, bewust je doel te bereiken.

Conflict coaching aan boord past in een mediation-traject dat knelpunten in samenwerking en communicatie blootlegt zodat er concreet sneller toegewerkt wordt naar heldere oplossingen.

Meer weten?