A Meaningful Life, A Better World

Betekenisvol ondernemen 

Organisaties hebben meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden! Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid.

Vollekr8 is bijzonder maatschappelijk betrokken. Wij streven naar een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering en sociale aspecten. Daarom ondernemen we met aandacht voor de verbinding tussen mens (Meaningful Life) en maatschappij (Better World) waarin we functioneren.

Social return

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vertaalt zich in een bijdrage aan de publieke sector door Praktijk en Leren op ieder niveau met elkaar te verbinden. Wij zien deze samenwerking op het vlak van Social Return als een mooie kans om een bijdrage te leveren aan inclusiviteit.

We steunen projecten die dicht bij ons staan en waarbij we met onze kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving: initiatieven van organisaties die zich in de basis richten op de ontwikkeling en vitaliteit van mensen met een beperking,

Onze initiatieven

We staan achter onze projecten die voor ons ‘A Meaningful Life, A Better World’ met elkaar verbinden. Vitaliteit, inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid staan hierbij ook echt centraal.

1. Leerkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ons doel is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met passende leerervaringen om zo de kans op een baan te vergroten.

Vollekr8 biedt jaarlijks 10 werkzoekenden, die langer dan 6 maanden werkeloos zijn, de mogelijkheid om zonder kosten gebruik te maken van ons trainingsaanbod. Dit kunnen  management of coachtrainingen zijn, zoals Action Learning Practitioner, maar ook persoonlijke vaardigheidstrainingen die bijvoorbeeld bijdragen aan goede sollicitatiegesprekken.

De trainingen duren 4 tot 6 dagdelen. De deelnemers kunnen gebruik maken van een Action Learning Coach, die hen begeleidt in het vinden van de juiste training en hoe zij zich op een positieve manier kunnen presenteren.

2. TransFit

Vollekr8 wil actief meewerken om orgaan- en stamcel getransplanteerden, met een afstand tot de arbeidsmarkt, weer vol in hun kracht te zetten. Wij bieden werk met intensieve coaching en begeleiding met als doel duurzame inzetbaarheid.

Zo steunen we ook de Stichting Sport en Transplantatie door onze studio 10x per jaar kosteloos ter beschikking te stellen voor het maken podcasts en instructievideo’s. De ambitie van de stichting is om bij alle orgaan-getransplanteerde mensen in Nederland hun fysieke-, geestelijke- en maatschappelijke welzijn te bevorderen, door sport- en beweegplezier te laten ervaren in een inclusieve omgeving. Dat is waar hun ambitieprogramma TransFit voor staat.

Het delen van informatie rondom de activiteiten van TransFit en het vertellen van ervaringsverhalen door getransplanteerde draagt positief bij aan inclusiviteit, vitaliteit en het verhogen van hun werkkansen.

Inclusiviteitsprogramma van de Stichting Sport en Transplantatie