Virtual Campus

Vollekr8 | versterkt jouw leiderschap

Inzicht | Interactie | Impact

Wendbare organisatie? Je vraagt je af of je teamleiders en teams de juiste mindset hebben om met de complexiteit van de snelheid van veranderen om te gaan? Met onze impactvolle ontwikkelprogramma’s doorbreken we patronen, realiseren we duurzame gedragsverandering en krachtig teamwork.

In het hedendaagse functioneren van leidinggevenden en professionals wordt krachtig leiderschap gevraagd. Niet vanuit macht (functie, positie, ego), maar vanuit kracht (binding, motivatie, vertrouwen) handelen. Dat is de uitdaging van de hedendaagse leidinggevende.

Maatwerk leertrajecten die 100% aansluiten bij de praktijkvraagstukken van jouw leidinggevenden.

Doorbreken van patronen, duurzame gedragsverandering en krachtig teamwork

Vollekr8 helpt om jouw leidinggevenden en hun teams actief en duurzaam te versterken. Hoe we dat doen? Door Action Learning. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus.

Onze aanpak | Action learning

Actief Samen Leren

De deelnemers gaan samen in kleine leergroepen intensief aan de slag met Action Learning coachingsessies (Tribes) begeleidt door een Action Learning Coach van Vollekr8. Men leert elkaar de juiste open vragen te stellen die gekoppeld zijn aan de praktijkvraagstukken. Men komt samen tot de kern van het probleem, leert reflecterend te luisteren, bouwt vertrouwen op en stapt uit de comfortzone. Met als eindresultaat nieuwe inzichten en innovatieve, haalbare en actiegerichte oplossingen.

We brengen samenhang in ontwikkeling en committeren ons aan het resultaat dat jij wilt bereiken.

Er is veel onderzoek gedaan naar leiderschaps- en gedragsontwikkeling en de rol die de teamleiders daarbij spelen. Onderstaande uitgangspunten zijn in onze aanpak geborgd.

  • Via krachtig teamleiderschap naar een lerende organisatie
  • We mobiliseren door één visie en ambitie alle leidinggevenden
  • Met tribes (kleine leergroepen) werken we aan het oplossen van hardnekkige problemen
  • Door actiegericht leren doorbreken we patronen en realiseren we duurzame gedragsverandering
  • Hogere tevredenheid en werkplezier dragen bij aan krachtig teamwork

Resultaat

Onze methode Actief-Samen-Leren is cruciaal om de verbinding te maken en te houden tussen het hoger management, de operationeel leidinggevenden en de werkvloer. En dat leidt direct tot betere en aantoonbare resultaten.

Vlootschouw | 0-meting

De Vlootschouw versterkt de principes van Action Learning door de groei en ontwikkeling van de deelnemer te meten en de voortgang gedurende het gehele programma zichtbaar te maken.

Door ruimte voor talent en teamontwikkeling meetbaar te maken, krijg je zicht op mogelijkheden voor groei.

Door het meten van ontwikkeling kun je verwachtingen en bijdragen verbinden aan afspraken die bijdragen aan zowel ontwikkeling en resultaat. Zowel de deelnemer als opdrachtgever zien op deze manier hoe de opgeleverde opdrachten in het programma past bij de verwachte persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer.

Belevingsonderzoek | persoonlijke intake

Het primaire doel van het belevingsonderzoek is bewustwording van en inzicht in het eigen persoonlijkheidsprofiel, zodat de deelnemer (weer) bekrachtigd wordt in de eigen kwaliteiten, talenten alsook zijn/haar ontwikkelmogelijkheden. Een samenspel tussen de coach en de deelnemer om de eerste stappen  uit de comfortzone te zetten en te ontdekken wat dit brengt in de groeizone.

Daar vindt ook de daadwerkelijke bewustwording en daarmee ontwikkeling plaats. Na het belevingsonderzoek schrijft de belevingscoach een bondig verslag en worden de uitkomsten verbeeld in een infographic met daarin de meest relevante thema’s voor de deelnemer.

Advies, incompany & maatwerk 

Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om de uitdaging te bespreken. Vrijblijvend inventariseren wij samen met jou de behoeftes en wensen binnen jouw organisatie of team. In nauwe samenspraak met jou formuleren we doelstellingen en maken we concrete resultaat afspraken.

Neem hier contact op

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier