Virtual Campus

Incompany | maatwerk | advies

Al onze opleidingen en trainingen geven we ook ‘incompany’. Door Actieleren brengen wij leidinggevenden in verbinding met de eigen kracht en het juiste vraagstuk. Onze methode Actief-Samen-Leren is cruciaal om de verbinding te maken en te houden tussen het hoger management, de operationeel leidinggevenden en de werkvloer. En dat leidt direct tot betere en direct bruikbare resultaten.

Gedragsverandering door een bewezen aanpak

Behoefte, wens en resultaat

Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om de uitdaging te bespreken. Wij inventariseren samen met jou de behoeftes en wensen binnen jouw organisatie of team. In nauwe samenspraak met jou formuleren we doelstellingen en maken we concrete resultaat afspraken.

Onze trainingsspecialisten | Actieleer Coaches

Onze Actieleer Coaches stellen in co-creatie met jou een leer- en of ontwikkeltraject op. Tijdens de uitvoering ervan bewaken zij de kwaliteit door regelmatig te evalueren en de actualiteit te integreren. Ze hebben ruime ervaring met leertransities en zijn specialist op het gebied van organisatieverandering, leiderschaps- en teamontwikkeling.

De bewezen principes

Er is veel onderzoek gedaan naar leiderschaps- en gedragsontwikkeling en naar de elementen die daarbij een rol spelen. Onderstaande uitgangspunten zijn in onze Actieleer aanpak geborgd.

  • Krachtig leiderschap
  • Een organisatie lerend krijgen
  • Ritme en haalbare stappen
  • Ondersteuning leerbehoefte door technologie
  • Actief Samen Leren
  • Aantoonbare resultaten
  • Hogere tevredenheid en werkplezier

Maatwerk

Tijdens onze maatwerk trajecten maken we gebruik van verschillende bewezen innovatieve leervormen en betekenisvolle interventies. Naast klassikale bijeenkomsten maken we gebruik van online leren, werkplekbegeleiding en persoonlijke coaching. Afhankelijk van het verloop van het traject is het voor ons geen probleem andere effectieve leervormen met een zo hoog mogelijke leertransfer in te zetten.

Gecertificeerde Actieleer Managers of Coaches op de werkvloer

Borging, direct vanaf de start

Door te kiezen voor een strategie waarbij de leidinggevenden uit de organisatie in staat zijn om de Actieleer-teams te faciliteren in het oplossen van de actuele praktijkvraagstukken, wordt duurzaamheid gegarandeerd. Dit leidt tot een betere verankering van de nieuwe (leer)cultuur en manier van werken in de organisatie.

Gratis adviesgesprek

In een persoonlijk adviesgesprek is er volledige aandacht voor jou en de ontwikkelvraag. Samen formuleren we je behoefte zo scherp mogelijk zodat je weet welke aanpak het best bij jou past.

Neem hier contact op

ActieLeer Coach? Klik hier