Virtual Campus

Jungian Type Index (JTI)

De meest gebruikte vragenlijst om persoonlijkheid te meten

JTI is een krachtig persoonlijkheidsinstrument dat diepgaand inzicht biedt in persoonlijke beweegredenen, temperament en interactie van mensen. Je kunt JTI inzetten voor persoonlijke en zakelijke vraagstukken, zowel voor individuen als teams.

JTI methode

De JTI is een methodiek, die mensen inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, leren, samenwerken, met werkdruk en stress omgaan, functioneren of veranderingsprocessen beleven.

De Jungian Type Index (JTI) is een vragenlijst gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en is ontwikkeld door de Noorse psychologen Ringstad en Ødegard. De vragenlijst wordt online ingevuld en de uitkomst ervan geeft inzicht in het persoonlijkheidstype van de deelnemer.

De JTI onderscheidt vier dimensies van persoonlijkheid, die leiden tot zestien verschillende persoonlijkheidstypes. Inzicht krijgen in deze materie helpt je om vanuit het onbewuste niveau naar het bewuste niveau te ontwikkelen. Daarmee is de JTI een ontwikkelingsmodel, dat rekening houdt met de dynamiek in je persoonlijke groei en temperament.

Persoonlijke ontwikkeling

JTI is in de psychologie een populair instrument en krijg je meer inzicht krijgen in wie je bent, wat jouw voorkeuren zijn en wat er het beste bij je past als het gaat om persoonlijke- of functionele effectiviteit, opleiding, training of coaching. De JTI biedt een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei, wat ten grondslag ligt van een betere persoonlijke leiderschap.

Teamontwikkeling

Tijdens de training wordt duidelijk hoe JTI kan leiden tot een optimale samenwerking en de kracht van diversiteit in teamwork. Dit leidt tot meer begrip, waardering en zelfsturing. De inzichten kunnen zowel privé als op de werkvloer gebruikt worden. Lees meer over JTI

Resultaat

  • begrip en waardering voor de onderlinge verschillen tussen de teamleden
  • meer zelfinzicht en teambuilding
  • het ontdekken van groeimogelijkheden
  • inzicht in de sterkte en zwakte van individuen en teams
  • omgaan met verandering
  • verbeteren van de besluitvorming en probleemoplossing
  • optimaliseren van de communicatie en samenwerking

Vollekr8 Academy maakt graag gebruik van de JTI bij de opleidingen, trainingen en coachingsprogramma’s. Onze Master Action Learning Coach is JTI-geaccrediteerd.

Meer informatie? Vul het contactformulier in.

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!