Managementregister 

Voor geslaagden van de opleidingen Certified Teammanager (CTM) en Certified Interim Manager (CIM) heeft VolleKR8 een register die goedgekeurd is door het
EALC (European Action Learning Centre) en waarborgt hierdoor de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering heeft ten doel het onafhankelijk bevorderen, normeren en kwalitatief waarborgen van persoonsregisters van gecertificeerde Action Learning professionals.

VolleKR8 stelt strenge voorwaarden aan opname in het CTM & CIM-Keurmerk. Het Keurmerk staat voor deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.

Ook wie eenmaal gecertificeerd is, moet aan diverse eisen voldoen om zijn registratie te behouden. Na afronding van het traject neem je minstens twee keer per jaar deel aan een Permanente Educatie bijeenkomst, deze hoeft niet verzorgd te worden door de VolleKR8.

Toekomstige opleiding, trainingen, werkervaring en overige activiteiten ten behoeve van het vak teammanager – bijvoorbeeld bestuursfuncties, docentschappen en het verzorgen van lezingen en publicaties – tellen mee in de beoordeling.

Het Register geeft hier vorm aan door het opstellen en onderhouden van transparante en breed gedragen professionaliteitscriteria.

Wat doet het Register?

  • Stelt kwaliteitseisen voor Certified Managers (CTM) en Certified Interim Manager (CIM) op en onderhoudt deze
  • Bewaakt de eis tot permanente educatie (PE)
  • Onderhoudt een openbaar register van gecertificeerde CTM en CIM.
  • Kent de beroepstitel CTM en CIM toe.
  • Geeft bekendheid aan het register en de kwaliteitseisen.

Register CM