Virtual Campus

Programma

Dag 1: Ik in de verandering

 • Aanleiding, doel en noodzaak van de verandering
 • Verandervisie en methoden
 • Zinvol en betekenisvol veranderen
 • De bouwstenen van een veranderproces
 • Communiceer en creëer zekerheid
 • Leiderschap tijdens verandering

Dag 2: Het team in de verandering

 • Leidende coalitie vormen
 • Interventies toepassen vanuit de bovenstroom (ratio) of de onderstroom (emotie)
 • Organisatie- en teamdiagnose
 • Omgaan met weerstand en tegenwerpingen
 • Non-verbale communicatie en mindset
 • Dialoogtechnieken: verbinding met elkaar en de verandering kunnen maken, waardoor er ruimte ontstaat voor synergie, acceptatie, feedback en creativiteit
 • De kracht van een gemeenschappelijk veranderverhaal

Dag 3: De organisatie in de verandering

 • Veranderstrategieën en -stijlen
 • Effectieve communicatie, leiderschap en samenwerking
 • Leidinggeven aan verandering
 • Het creëren van draagvlak
 • Korte termijn successen
 • Borgen: de plakfactor
 • Presenteren persoonlijk actieplan

Intake training 

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via het online leerplatform Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Aanpak Actieleren

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Oude gewoontes sluipen ongemerkt weer binnen en wil je de opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een gratis terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en netwerken. Nieuwe inzichten, ervaringen, leerwensen met elkaar delen en  je krijgt praktische handvatten mee om deze direct toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, nuttige links, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie en interactieve toepassingen, zoals een Virtueel Klaslokaal, online coaching, e-learning, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Incompany 

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de opleidingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Contact

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier