Virtual Campus

Programma

Persoonlijk intake (online)

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen

Dag 1 Inzicht in een Agile verandering

 • Kennismaking
 • Visie op leidinggeven aan verandering
 • De complexiteit van een Agile verandering
 • Het formuleren van een verandervisie
 • Het stellen van de juiste diagnose:: Agile Change Canvas
 • Zinvol en betekenisvol veranderen
 • De bouwstenen van een veranderproces
 • Analyse en beïnvloeding van stakeholders
 • De aanpak van een Agile transitie
 • Praktijkopdracht

Dag 2 Interactie door de verandering

 • Het leidend team samenstellen
 • Methoden en modellen om Agile veranderen te ondersteunen
 • Omgaan met de onderstroom en systeemdynamiek in organisaties
 • Omgaan met weerstand en het creëren van draagvlak voor verandering
 • Veranderstrategieën en interventiemethoden
 • Het beïnvloeden van veranderbereidheid en verandercapaciteit
 • Praktijkopdracht

Dag 3 Impact van de verandering

 • Het ontwerpen van een nieuwe Agile organisatie
 • Opschalen van samenwerkende teams
 • Creëren van een gemeenschappelijk veranderverhaal
 • Effectieve communicatie en samenwerking bij verandering
 • Passend leiderschap bij het opschalen van Agile
 • Afstemming en coördinatie in een Agile organisatie
 • Objectives & Keyresults, koers en bijsturen
 • Maak en presenteer het Agile Change Canvas van jouw organisatie

Intake training 

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via het online leerplatform Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Action learning aanpak 

Eén van de belangrijkste kenmerken van de Action Learning methode  is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Oude gewoontes sluipen ongemerkt weer binnen en wil je de opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een gratis terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en netwerken. Nieuwe inzichten, ervaringen, leerwensen met elkaar delen en  je krijgt praktische handvatten mee om deze direct toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, nuttige links, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie en interactieve toepassingen, zoals een Virtueel Klaslokaal, online coaching, e-learning, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Incompany | Actief Samen Agile

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de opleidingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Contact

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!