Programma 

Het programma kent de volgende ingrediënten om tot een integrale aanpak te komen: diagnose stellen en instrumenten inzetten, werken met een plan van aanpak en werken aan veranderingen met de focus op een team.

We besteden aandacht aan diverse aspecten, waaronder leiderschapsstijlen, managementmodellen, leiderschap, (team)coaching en persoonlijke uitstraling. Daarnaast maken we gebruik van verschillende analyse-instrumenten, die je natuurlijk ook na de opleiding kunt blijven inzetten.

Verschillende modules die stap voor stap één doel nastreven, namelijk je aanpak versterken en je skills bijspijkeren om van tijdelijk leiderschap een doorslaand succes te maken.

Persoonlijk intake | online

 • Inventarisatie leerwensen
 • Persoonlijke en professionele leerdoelen
 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofiel

Dag 1 Leiderschap

 • Kennismaking op basis van de leerdoelen en verwachtingen
 • Persoonlijk- en professionele ontwikkeling
 • Waarom interim-manager (uit zelfinzicht, overtuiging, noodgedwongen)
 • Hoe word je geaccepteerd in je rol als interim-manager?
 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofilering
 • Dilemma’s van een interim manager
 • Inzicht in het eigen gedrag en handelen
 • De interim manager en zijn rollen als coach, manager en leider
 • Praktijkopdrachten

Dag 2 Coachen & begeleiden 

 • De uitdaging van complexe opdrachten
 • Definitie interim management, professionele standaards, rollen van opdrachtgever en rollen van opdrachtnemer
 • Acquisitie, gesprek, presentatie, tarief, opdracht, contract en plan van aanpak
 • Boven- en onderstroom
 • Action Learning methode
 • Effectief beïnvloeden, conflicthantering, complexe problemen en acceptabele oplossingen vinden.
 • Waardevrij en oordeelloos waarnemen en observeren
 • Managementgame Question Hunt
 • Teamwork- en teamontwikkeling
 • Praktijkopdracht | Personal Canvas

Dag 3 Strategisch denken en handelen

 • Strategisch denken en handelen (analyse & opdracht
 • Leer hoe je strategie kan vertalen in actie
 • Kernwaarden en gewenst organisatie- en teamgedrag
 • Communiceren met interne en externe stakeholders op verschillende niveaus
 • Nieuwe vormen van waardecreatie en de veranderende rol van bedrijven
 • De psychologie van ervaring, klantbeleving en klantloyaliteit
 • Het effect van klantstrategie op proces en organisatie
 • Evaluatie, kwaliteit en KPI’ s in een dynamisch organisatie
 • Praktijkopdrachten

Dag 4 Leidinggeven aan verandering

 • Het scorewiel voor interim management
 • Inbedding en aanpak van de opdracht
 • De weg naar commitment: een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Welke diagnose is er te stellen over de organisatiecultuur?
 • De uitvoeringsfase, implementatie en veranderkunde
 • Het verandervermogen van de organisatie
 • Het kiezen van een passende veranderstrategie
 • Praktijkopdracht | Team Canvas

Praktijkgericht onderzoeken (online module)

 • Hoe schrijf je een eindopdracht (portfolio)

Dag 5 Dynamiek & transities in organisaties 

 • De impact van de snel veranderende wereld op innovatie
 • In korte tijd een transitie/verandering op gang brengen
 • De transitiedynamiek in eigen opdrachten analyseren
 • De rol van wendbaarheid in transities
 • Sturen op gemeenschappelijk resultaat
 • Leidinggeven aan transities
 • Leer omgaan met shifts in carrièreverwachtingen
 • De afrondingsfase, borgen en afronden van de opdracht
 • Praktijkopdracht

Dag 6 Verbinding & presenteren actieplan 

 • Performance improvement (mens én resultaat)
 • Inbedding en borging van de opdracht
 • Hoe evalueren met de opdrachtgever
 • Formele en informele macht
 • Omgaan met bedrijfspolitiek
 • implementeren van methodieken, gericht op continue en duurzame verbetering
 • Presentatie actieplan en videopitch

Action Learning Set

Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers in kleine leergroepen (sets) en  onderzoeken elkaars praktijkvraagstukken, bespreken de relevante theorie en maken (voorbereidende) opdrachten.

De blokken van 2 dagen kennen de volgende opbouw:

 • Bijeenkomst 1 WAT | Visie: context, praktijkvraagstukken), theorie, methoden en technieken
 • Bijeenkomst 2 HOE | Integratie: vraagstuk, analyse, oplossing, implementatie, werkplekleren

Tussen de bijeenkomsten door worden er praktijkopdrachten uitgevoerd en Action Learning sessies georganiseerd.

Studiebelasting

Studiebelasting 186 uur (6.5 European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en eindopdracht.

Voorbereiding: 2-4 uur per week. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

De training wordt in kleine groepen verzorgd 6 -12 deelnemers, waardoor je veel persoonlijke aandacht van jouw trainer krijgt. Meer informatie aanvragen?

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

DIRECT INSCHRIJVEN