Virtual Campus

Programma 

Persoonlijk intake (online)

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
 • Persoonlijkheidstest

Praktijkgericht onderzoeken (online module)

 • Wat is een praktijkgericht onderzoek?
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Feitelijk, valide, symptomen, gevolgen en oorzaken
 • Onderzoeksmatig werken binnen de organisatie

Introductie & visie

 • Introductie en kennismaken
 • Ontwikkelingen, wetenschap en stromingen binnen de psychologie
 • Action Learning methode
 • Psychologische theorieën en instrumenten
 • De leidinggevende, een halve psycholoog
 • Psychologie in je dagelijkse werkomgeving.
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Persoonlijkheid & gedrag

 • Je persoonlijkheid inzetten als leider
 • Mensbeelden, karakter en mentale modellen
 • Persoonlijkheidstesten en de waarde ervan
 • Omgaan met kritiek
 • Gevoel, commitment, emoties en emotie regulatie
 • De invloed van waarden en overtuigingen op gedrag
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Action Learning intervisie  (online bijeenkomst)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie en opdrachten online in kleine leergroepen

Psychologie en gedrag op de werkplek

 • Inzicht in het karakter en gedrag van je medewerkers
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Stress, stresstolerantie, herstel en omgaan met weerstand bij verandering
 • Het interpreteren van verbale en non-verbale communicatie
 • Vergroten van eigen verantwoordelijkheid van mensen
 • Werk en bevlogenheid: geluk, zingeving en waardering
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Psychologie van teamwork

 • De psychologie van verandering en samenwerken
 • Sociale groepsvorming en -processen
 • Teamdynamica en teamontwikkeling
 • Samenwerken met verschillende menstypen en gedragsstijlen
 • Psychologische veiligheid
 • Het effect van belonen en het creëren van acceptatie en commitment.
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Action Learning intervisie  (online bijeenkomst)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie en opdrachten online in kleine leergroepen

Verbindingen in teams en organisaties

 • Kracht van de context: invloed van de context op gedrag van mensen
 • Managementvraagstukken en vragenstellen
 • Impact cultuur op agile werken, performance en mindset
 • Waarderend onderzoeken en veranderen (Appreciative Inquiry)
 • Motivatie en werkplezier
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Organiseren (online module)

 • Organisatiestructuur
 • Coördinatiemechanismen
 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Praktijkopdracht

Vasthouden van positieve gedragsverandering

 • Betekenis van positieve psychologie
 • Positieve psychologie in begeleiding: Zorg, welzijn, onderwijs, organisaties
 • Compassie en mindfulness
 • Verschillende toepassingsgebieden van positieve psychologie
 • De psychologie achter het borgen van veranderingen
 • Voorbereiden eindopdracht

Eindopdracht

 • Maken en presenteren van de eindopdracht en videopitch

Studiewijze 

Intake
Voorafgaand aan de opleiding vindt een schriftelijke intake en maak je een Jung Type Assessment. De inzichten die hieruit voortkomen worden tijdens de opleiding ingezet.

Studiebelasting is 168 uur, 6 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit opdrachten en voorbereiding online leeromgeving, online modules, contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en een eindopdracht.

Studievoorbereiding ongeveer 4-6 uur. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Groepsgrootte: Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12.

Verschil maken als manager? Doe de test!