Virtual Campus

Certified Action learning Coach®?

Voor geslaagden van deze opleiding heeft Vollekr8 Academy een register die goedgekeurd is door het EALC (European Centre for Action Learning) en waarborgt hierdoor de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering van gespecialiseerde professionals Actieleren.

EALC heeft ten doel het onafhankelijk bevorderen, normeren en kwalitatief waarborgen van persoonsregisters van gecertificeerde action learning professionals.

Vollekr8 stelt strenge voorwaarden aan opname in het CALC-register. Het EALC Keurmerk staat voor deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.

Ook wie eenmaal gecertificeerd is, moet aan diverse eisen voldoen om zijn registratie en beroepstitel CALC te behouden. Na afronding van het registertraject neem je minstens twee keer per jaar deel aan een Permanente Educatie bijeenkomst, deze hoeft niet verzorgd te worden door Vollekr8.

Het EALC Register geeft hier vorm aan door het opstellen en onderhouden van transparante en breed gedragen professionaliteitscriteria.

Certified Action Learning Coaches zijn:

 • in het bezit van de certificaten Practitioner Action Learning Coach Coach en Certified Action Learning Coach
 • in staat om Actieleer programma’s met de opdrachtgever te ontwikkelen en duurzaam uit te voeren. Voorbeelden zijn: management development programma’s, zelfsturende teams, cultuurverandering, leiderschapsprogramma’s, strategie implementatie, etc.
 • gekwalificeerd om Actieleer Teams binnen organisaties te faciliteren en te coachen
 • vaardig om te werken met organisatievraagstukken, leiderschapsontwikkeling, teamdynamica, probleemoplossing, diversiteit en disfunctioneel teamgedrag
 • lid van een groeiende gemeenschap van geregistreerde teamcoaches en teamleiders Actieleren

Wat doet het Register?

 • Stelt kwaliteitseisen voor Certified Action Learning Coaches (CALC) op en onderhoudt deze
 • Bewaakt de eis tot permanente educatie (PE)
 • Onderhoudt een openbaar register van CALC.
 • Kent de beroepstitel CALC toe.
 • Geeft bekendheid aan het register en de kwaliteitseisen.

Vereisten Register?

De gecertificeerden:

 • tonen d.m.v. een logboek aan dat zij 5 uur per jaar de Actieleermethode in teams en organisaties toepassen
 • Schrijven 1x per jaar een blog, artikel of klantcasus. Deze mag, na overleg en toestemming auteur, gebruikt worden in de nieuwsbrief of website, etc. van Vollekr8
 • Komen 1x per jaar naar één van de vakoverleggen/netwerkevents van Vollekr8

REGISTER

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier