Programma

In deze training werken we aan drie thema’s; inzicht, interactie en impact. 4 daagse training (2 dagdelen per dag) en een online module Onderzoeksvaardigheden. Per module gaan we een slag dieper.

Persoonlijk intake (online)

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofiel

1. Verkennen | Action Learning introductie

 • Kennismaking
 • Wat zijn de doelen van Action Learning Coaching?
 • Wat is het Action Learning proces?
 • Jung Type Index (persoonlijkheidstest)
 • Werkvorm “de samenwerking kleuren”
 • Wat zijn de vaardigheden een Action Learning Coach?
 • Hoe de rollen coach, probleeminbrenger en observant toepassen?
 • Wat is de beste manier om te observeren en feedback te geven?
 • Werkvorm “De Triade”

Praktijkgericht onderzoek & kwaliteit (online module)

 • Design thinking & Action Research
 • Design Thinking als onderzoeksmethode om ontwerpend te werk te gaan?
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Sturing geven aan een continu verbeterproces om de kwaliteit van de organisatie blijvend te verhogen

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

2.  Experimenteren | Action Learning Sprints

 • Hoe ga ik effectief om met teamdynamiek?
 • Hoe vergroot ik eigenaarschap in teams?
 • Hoe stimuleer ik constructieve conflicten?
 • Werkvorm “Probleem of uitdaging”
 • Hoe laat ik teams groeien in hun ontwikkeling?
 • Hoe vergroot ik psychologische veiligheid?
 • Hoe verbeter ik motivatie en betrokkenheid?
 • Werkvorm “Action Learning Sprints”

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

3. Uitbreiden | Action Learning transities

 • Procesoptimalisatie en klantwaarde door Lean Agility
 • Hoe maak ik cultuur concreet in gedrag?
 • Hoe start ik een transformatie?
 • Werkvorm “Action Learning Coaching”
 • Wat is scenarioplanning?
 • Hoe stel ik een transitieplan op?
 • Wat is nodig voor jouw transitievraagstuk?
 • Werkvorm “Journey Canvas”

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

4. Verankeren |  Groei en verandering

 • Een professionele leercultuur creëren
 • Creëer zelfsturing en vergroot eigenaarschap
 • Commitment van het support team
 • Wat worden de verdere stappen van mijn ontwikkeling als Action Learning Coach?
 • Acties uitvoeren op concrete verbeteringen in de praktijk
 • Action Learning Sprint programma succesvol in een organisatie implementeren
 • Hoe overtuig ik anderen van het voordeel van Action Learning?
 • Inzichten in de rol van de Change Agent
 • Presenteren Outline Actieplan

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

Eindopdracht

 • Plan Learning Sprints in Action

Certificaat

Deze intensieve training wordt afgesloten met een eindopdracht. Heb je de gehele training succesvol afgesloten, dan ontvang je van ons het certificaat ‘Cerified Action Learning Coach’.

Studiebelasting 

132 uur, 4,5 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereidingen online leeromgeving, online module, deelname aan Action Learning groepsbijeenkomsten, intervisie en het maken van een reflectieverslag.

Voorbereiding 4-6 uur per bijeenkomst. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Action Learning projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Duur en groepsgrootte

4 daagse training van 09.30 – 16.30 uur. Groepsgrootte: 6-12 deelnemers.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

INCOMPANY

Trainingen van één dag met maximaal resultaat! Lees meer