Virtual Campus

Programma

In deze training werken we aan drie thema’s; inzicht, interactie en impact. Per module gaan we een slag dieper.

Persoonlijk intake (online)

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
 • Persoonlijkheidstest

Bijeenkomst 1:  Visie & proces

 • De context van Action Leren
 • Foundations en principes van de Action Learning methode
 • De verschillende rollen en vaardigheden
 • Het Action Learning proces en specifieke vaardigheden
 • Organisatieontwikkeling, team- en persoonlijke leren verbinden
 • Tussentijdse praktijkopdracht: werken aan complexe vraagstukken en problemen

Bijeenkomst 2: De coach

 • Onderscheiden van probleemanalyse en –identificatie
 • Leiderschap en mindset van de teamcoach
 • Multidisciplinair werken
 • Complexe vraagstukken met het team bepalen en oplossen
 • Belemmerende denkpatronen doorbreken, groepsdynamica en disfunctionele teamprocessen
 • Experimenteren en leren
 • Tussentijdse praktijkopdracht: acceptatie en consensus

Bijeenkomst 3: Het team

 • Samenstellen Action Learning Teams
 • Omgaan met verschillen
 • Opbouwen en behouden van teamspirit en motivatie
 • Leercultuur creëren door het verhogen van de psychologische veiligheid
 • Effectief omgaan met teamdynamiek in probleemoplossende teams
 • Het vasthouden van positieve gedragsverandering
 • Tussentijdse praktijkopdracht: Werken als Action Learning groep

Bijeenkomst 4: De organisatie

 • Een professionele leercultuur creëren
 • Creëer zelfsturing en vergroot eigenaarschap
 • Commitment van het support team
 • Acties uitvoeren op concrete verbeteringen in de praktijk
 • Action Learning programma succesvol in een organisatie implementeren
 • De verdere stappen van mijn ontwikkeling als Action Learning Coach
 • Presenteren concept reflectieverslag

Onderzoeksvaardigheden (online module)

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Wat is een praktijkgericht onderzoek?
 • Onderzoeksontwerp en fases  van een onderzoek
 • Onderzoeksmatig werken binnen de organisatie
 • Verantwoorden strategiekeuzes en onderbouwd prestaties verbeteren

Eindopdracht

 • Reflectieverslag

Certificaat

Deze intensieve training wordt afgesloten met een Praktijkopdracht. Heb je de gehele training succesvol afgesloten, dan ontvang je van ons certificaat ‘Cerified Action Learning Coach’.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hiermee worden je persoonlijke en functionele leerdoelen in kaart gebracht. In deze interactieve training ligt de nadruk op de verschillende stijlen van leidinggeven, actieleer-methode en het toepassen hiervan..

Studiebelasting 

168 uur, 6 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereidingen online leeromgeving, online modules, deelname aan Action Learning groepsbijeenkomsten, het maken van reflectie- en praktijkopdracht.

Voorbereiding 2-6 uur per bijeenkomst. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Action Learning projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Duur en groepsgrootte

4 daagse training van 09.30 – 16.30 uur. Groepsgrootte: 6-12 deelnemers.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

contact

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier