Programma 

In twee dagen krijg je inzicht en ontwikkel je de belangrijkste skills om je vak van Interim professional goed uit te kunnen oefenen. Je leert hoe alignment tussen processen, mensen en technologie helpt om de strategische prioriteiten te realiseren.

Om te zorgen dat je de inzichten leert toepassen en integreren in je eigen praktijk, dagen we je tussen de trainingsdagen uit met verschillende praktijkopdrachten.

Online persoonlijk intake 

 • Inventarisatie leerwensen
 • Persoonlijke en professionele leerdoelen

1. Wie ben ik?

 • Wie ben ik als Interim Professional?
 • Concrete afspraken maken met de opdrachtgever (voor als tijdens de opdracht)
 • Hoe de regie houden op de opdracht ook al wordt deze anders dan verwacht
 • Vergroot je invloed op verschillende niveaus van een organisatie
 • Dealen met belangentegenstellingen en respectvol communiceren
 • Valkuilen voor en tijdens de opdracht:
  • Hoge mate van betrokkenheid met de organisatie
  • Opdrachtgever is onderdeel van het probleem of oplossing
  • Opdracht lijkt goed bedacht, maar is onuitvoerbaar
  • De houdbaarheidsdatum van de interim-manager
  • Borgen van acties
 • Maken van een Personal Coach Canvas

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

2. In de praktijk

 • Organisatiekunde: missie en visie, strategisch plan, HR-beleid en change
 • Verken de belangrijkste trends die een invloed hebben op transities en cultuurverandering
 • Omgaan met verschillende karakters en lastige situaties
 • Het coachen van de onderstroom binnen teams en organisaties
 • Teamdynamica en groepstypen
 • Krachtig teamwork in een Agile werkomgeving
 • De bouwstenen van een veranderproces
 • Samenhang interim-management en organisatieverandering
 • Creëren van een gemeenschappelijk veranderverhaal
 • Maken en presenteren van een Change Canvas

Tussen de bijeenkomsten door worden er praktijkopdrachten uitgevoerd en Action Learning sessies georganiseerd.

Studiebelasting

Studiebelasting 56 uur (2 European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en eindopdracht.

Voorbereiding: 2-4 uur per week. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

De training wordt in kleine groepen verzorgd, waardoor je veel persoonlijke aandacht van jouw trainer krijgt. Meer informatie aanvragen?

DIRECT INSCHRIJVEN