Virtual Campus

Programma 

In deze training werken we aan drie thema’s; inzicht, interactie en impact. Per module gaan we een slag dieper van organisatie- naar teamontwikkeling.

DAG 1

 • Kennismaken
 • Introductie Action Learning
  • Geschiedenis
  • Basisprincipes, concepten en proces
  • Grondregels en componenten
 • Leer- en verandermethode
  • Niveaus van mindset en leercultuur
  • Coachen van collectief leren
  • Vragen stellen en niet oordelen
  • De bovenstroom en onderstroom van leren en veranderen
 • Psychologische veiligheid verhogen
  • Definitie, ingrediënten en criteria
  • Inclusie, transparantie, samenwerking en constructiviteit
  • Veilig leerklimaat, productiviteit, lerend vermogen, creativiteit en flexibiliteit
 • Praktijkopdracht

DAG 2

 •  Intervisie op basis van Action Learning
  • Urgente en complexe praktijkproblemen benoemen oplossen
  • Toekomstbestendige vaardigheden aanleren: adviseren, presenteren, vragenstellen, dialoog aangaan en feedback vragen, geven en ontvangen
 • Professioneel Teamcoachen
  • Organisatieontwikkeling faciliteren
  • Begeleiden van teams
  • Omgaan met diversiteit en verschillen
  • De specifieke rol van een Teamcoach binnen organisatieveranderingen
 • Action Learning als leer- en verandermethode  introduceren in organisaties
  • Benoemen van uitdagingen en problemen
  • Organiseren van multidisciplinaire teams
  • Borgen van oplossingen en acties
 • Presenteren Actieplan

Studiebelasting 

56 uur, 2 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereidingen online leeromgeving, online modules, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en een een eindopdracht.

Voorbereiding 4-6 uur per bijeenkomst. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Actieleer methode

Blended Learning staat centraal – een gefundeerde aanpak van klassikaal, online leren (eLearning) en informele leervormen (social learning). Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leerdoelen in kaart gebracht.

Actieleren wordt extra gestimuleerd door de trainer door praktijkvraagstukken centraal te laten staan en wordt gebruik gemaakt van prikkelende en vooral verrassende werkvormen die gegarandeerd het leereffect versterken. Aan de hand van zelfanalyse, discussie en opdrachten krijgt u inzicht in uw drijfveren, motivatie en handelen. Uw eigen opvattingen en feedback van groepsgenoten en trainer zijn hierbij zeer waardevol. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Praktijkopdracht: je presenteert tijdens de laatste bijeenkomst een actieplan. De training wordt in kleine groepen verzorgd met max. 12 deelnemers, waardoor u veel persoonlijke aandacht van jouw trainer krijgt.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

 

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier