Virtual Campus

Programma CM

Persoonlijk intake met de deelnemer en opdrachtgever

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofiel
 • Toelichting praktijkvraagstukken en eindopdracht

Kick-off programma

 • Kennismaking
 • Uitleg
  • online leeromgeving
  • werken in Action Learning groepen
  • online modules

Persoonlijk Leiderschap

 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofiel & theorie
 • Kwaliteiten, drijfveren en motieven
 • Authentiek leiderschap en ego
 • Wie ben je en wat laat je van jezelf zien?
 • Jouw levensscript – waarom doe je wat je doet?
 • Grip krijgen op je persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 • Praktijkopdracht videopitich

Coachen & begeleiden van teams via Action Learning

 • De kracht van Action Learning
 • Agile way-of-working
 • Je rol als Teamcoach
 • Omgaan met diversiteit en verschillen
 • Teamdynamiek en ontwikkeling
 • Verdieping in de Action learning methodiek, filosofie en principes
 • Agile mindset, psychologische veiligheid en leercultuur
 • Praktijkopdracht Teamcanvas

Strategisch denken en handelen

 • Missie, visie, doelstellingen en strategie
 • Anticiperen in een dynamisch organisatie
 • Kernwaarden en organisatie- en teamgedrag
 • Organisatie en Cultuur
 • Performance management en motivatie
 • Praktijkopdracht

Organiseren (online module)

 • Organisatiestructuur
 • Coördinatiemechanismen
 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Opdracht: organisatie-analyse

HR in de lijn

 • Nieuwste inzichten HR in de lijn
 • Vertaling van de waardepropositie HR naar de werkvloer
 • Maximaal inzetten van je medewerkers in het team
 • Ondersteunen van strategische personeelsplanning van de organisatie
 • Duurzame inzetbaarheid (employability)
 • Praktijkopdracht

Praktijkgericht onderzoeken (online module)

 • Feitelijk, valide, symptomen, gevolgen en oorzaken
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Wat is een praktijkgericht onderzoek?
 • Onderzoeksmatig werken binnen de organisatie
 • Opdracht: Onderzoeksvoorstel

Leidinggeven aan verandering

 • Bouwstenen van verandermanagement
 • Veranderstrategieën en interventies voor de werkvloer
 • Dynamiek bij veranderprocessen
 • Analyse en beïnvloeding van stakeholders
 • De persoonlijke stijl van veranderen met impact
 • Praktijkopdracht Change Canvas

Eindopdracht

 • Schrijven van een Verbeterplan
 • Verdediging en presentatie verbeterplan en videopitch

De blokken van 2 dagen kennen de volgende opbouw:

 • Bijeenkomst 1 WAT | Visie: context, praktijkvraagstukken), theorie, methoden en technieken
 • Bijeenkomst 2 HOE | Integratie: vraagstuk, analyse, oplossing, implementatie, werkplekleren

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je Actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Action Learning groep

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die je krijgt. Tussen de bijeenkomsten door zullen de deelnemers zelf een aantal groepsbijeenkomsten plannen (fysiek of online). In deze korte bijeenkomsten staan bedrijfsbezoeken, theorieverkenning en het oplossen van praktijkvraagstukken tijdens het bedrijfsbezoek centraal. Deze leergroepen worden door een Certified Action Learning Coach begeleid.

Studiebelasting

De opleiding CM kent een totale studiebelasting van 420 uur 18 EC (European Credits).

Certified Manager is een dagopleiding en kent een doorlooptijd van 6-9 maanden. De opleiding vindt plaats van 09.30 uur tot 16.30 uur en wordt ondersteund met online leren. De opleiding bestaat uit 10 fysieke bijeenkomsten, 2 online modules, coachgesprekken en 4 Action Learning intervisie  bijeenkomsten. Je bent zo minder dagen van huis en krijgt deze blended training een vorm die aansluit op jouw werksituatie.

De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding online leeromgeving, bijeenkomsten Virtueel Klaslokaal, het maken van praktijk-, reflectie- en eindopdracht, coachgesprekken en tussen de bijeenkomsten door werken in Action Learning leergroepen.

Naast de bijeenkomsten is de studielast gemiddeld 4-6 uur per week. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast praktijkprojecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

PE-punten

Als EALC (European Action Learning Centre) erkend opleidingsinstituut verzorgt Vollekr8 permanente educatie, oftewel alle educatieve nascholingsactiviteiten die helpen om de professionele Action Learning kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten. Deze opleiding heeft namens het EALC 150 PE-punten

HIER INSCHRIJVEN

Verschil maken als manager? Doe de test!