Programma CTM

Persoonlijk intake met de deelnemer en opdrachtgever

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofiel
 • Toelichting praktijkvraagstukken en eindopdracht

Blok 1 Inzicht | Persoonlijk Leiderschap | 2 dagen

 • Kennismaking
 • Uitleg
  • online leeromgeving
  • werken in Action Learning groepen
  • online modules
 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofiel & theorie
 • Kwaliteiten, drijfveren en motieven
 • Authentiek leiderschap en ego
 • Wie ben je en wat laat je van jezelf zien?
 • Jouw levensscript – waarom doe je wat je doet?
 • Grip krijgen op je persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 • Praktijkopdracht videopitich

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

Blok 2 Interactie | Coachen & begeleiden van teams  | 2 dagen

 • De kracht van Action Learning
 • Agile way-of-working
 • Je rol als Teamcoach
 • Omgaan met diversiteit en verschillen
 • Teamdynamiek en ontwikkeling
 • Verdieping in de Action learning methodiek, filosofie en principes
 • Agile mindset, psychologische veiligheid en leercultuur
 • Praktijkopdracht Teamcanvas

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

Blok 3 | Impact | Bedrijfsvoering & financieel management | 2 dagen

 • Missie, visie, doelstellingen en strategie
 • Kernwaarden en organisatie- en teamgedrag
 • Organisatie en Cultuur
 • Performance management en motivatie
 • Inleiding en begrippen binnen financieel management
 • Het lezen van financiële overzichten (balans, resultatenrekening en cashflowoverzicht)
 • Stuur- en kengetallen die bepalend zijn voor het behalen van de doelstellingen
 • Budgetten, planningssystemen & managementrapportages
 • Kostenverdeling en kostenbesparing
 • Opstellen, bewaken en verdedigen van het afdelingsbudget
 • Praktijkopdracht

Organiseren (online module)

 • Organisatiestructuur
 • Coördinatiemechanismen
 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Opdracht: organisatie-analyse

Blok 4 | Impact | HR in de lijn | 2 dagen

 • Nieuwste inzichten HR in de lijn
 • Voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid (vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid)
 • Duurzame inzetbaarheid: aanpak en uitvoering
 • Vertaling van de waardepropositie HR naar de werkvloer
 • Maximaal inzetten van je medewerkers in het team
 • Ondersteunen van de strategische personeelsplanning van de organisatie
 • Praktijkopdracht

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

Praktijkgericht onderzoek & kwaliteit (online module)

 • Design thinking & Action Research
 • Design Thinking als onderzoeksmethode om ontwerpend te werk te gaan?
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Sturing geven aan een continu verbeterproces om de kwaliteit van de organisatie blijvend te verhogen

Blok 5 | Impact | Leidinggeven aan verandering | 2 dagen

 • Bouwstenen van verandermanagement
 • Diagnose verandernoodzaak en verandercapaciteit
 • Veranderstrategieën en interventies voor de werkvloer
 • Dynamiek bij veranderprocessen
 • Analyse en beïnvloeding van stakeholders
 • De persoonlijke stijl van veranderen met impact
 • De rol van veranderaar
 • Praktijkopdracht Change Canvas

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

Eindopdracht

 • Schrijven van een Verbeterplan
 • Verdediging en presentatie verbeterplan en videopitch

De blokken van 2 dagen kennen de volgende opbouw:

 • Bijeenkomst 1 WAT | Visie: context, praktijkvraagstukken), theorie, methoden en technieken
 • Bijeenkomst 2 HOE | Integratie: vraagstuk, analyse, oplossing, implementatie, werkplekleren

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je Actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Action Learning groep

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die je krijgt. Tussen de bijeenkomsten door zullen de deelnemers zelf een aantal groepsbijeenkomsten plannen (fysiek of online). In deze korte bijeenkomsten staan bedrijfsbezoeken, theorieverkenning en het oplossen van praktijkvraagstukken tijdens het bedrijfsbezoek centraal. Deze leergroepen worden door een Certified Action Learning Coach begeleid.

Studiebelasting

De opleiding CTM kent een totale studiebelasting van 280 uur 10 EC (European Credits).

Certified Teammanager is een dagopleiding en kent een doorlooptijd van 6-9 maanden. De opleiding vindt plaats van 09.30 uur tot 16.30 uur en wordt ondersteund met online leren. De opleiding bestaat uit 10 fysieke bijeenkomsten, 2 online modules, coachgesprekken en Action Learning intervisiesessies. Je bent zo minder dagen van huis en krijgt deze blended training een vorm die aansluit op jouw werksituatie.

De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding online leeromgeving, bijeenkomsten Virtueel Klaslokaal, het maken van praktijk-, reflectie- en eindopdracht, coachgesprekken en tussen de bijeenkomsten door werken in Action Learning leergroepen.

Naast de bijeenkomsten is de studielast gemiddeld 4-6 uur per week. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast praktijkprojecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

HIER INSCHRIJVEN