Virtual Campus

Programma CM

 • Persoonlijk intake met de deelnemer en opdrachtgever
  • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
  • Huidige en gewenste competenties
  • Vlootschouw | Team Navigator
  • Praktijkvraagstukken en toelichting praktijkopdrachten
 • Persoonlijk Leiderschap
  • Jung Type assessment (persoonlijkheid en temperament)
  • Persoonlijk- en professionele ontwikkeling
  • Kwaliteiten, drijfveren en motieven
  • Authentiek leiderschap en ego
  • Wie ben je en wat laat je van jezelf zien?
  • Jouw levensscript – waarom doe je wat je doet?
  • Grip krijgen op je persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
  • Beter gebruik maken van je invloedssfeer
  • Praktijkopdrachten
 • Coachen en Begeleiden op basis van Action Learning
  • Introductie Action Learning
  • Leer- en verandermethode
  • Psychologische veiligheid verhogen
  • Teamontwikkeling en groepsdynamiek
  • Verschillende interventie technieken op basis van Action Learning
  • Teams coachen via Action Learning
  • Action Learning als leer- en verandermethode  introduceren in organisaties
  • Praktijkopdrachten
 • Deelopdracht: Persoonlijk Effectiviteitspaper (PEP)
 • Organisatie & Management
  • Missie, visie, doelstellingen en strategie
  • Werken met strategische analyses, modellen en instrumenten
  • Evaluatie, kwaliteit en KPI’ s in een dynamisch organisatie
  • Kernwaarden en gewenst organisatie- en teamgedrag
  • Dominante kenmerken van organisaties en culturen
  • Performance management, motivatie en beloning
  • Praktijkopdrachten
 • HR in de lijn
  • Nieuwste inzichten HR in de lijn
  • Jouw systemische blik op mens en organisatie
  • Onderzoek naar de onderliggende dynamieken
  • Vertaling van de waardepropositie HR naar de werkvloer
  • Performance management, motivatie en beloning
  • Duurzame inzetbaarheid (employability)
  • De rol van de HR change agent
  • Praktijkopdrachten
 • Organisatiestructuur (online module)
  • Organisatiestructuur
  • Coördinatiemechanismen
  • Inzicht in de werking van organisaties
 • Deelopdracht: Organisatie Analyse (OA)
 • Onderzoeksvaardigheden (online module)
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Wat is een praktijkgericht onderzoek?
  • Onderzoeksontwerp en fases  van een onderzoek
  • Onderzoeksmatig werken binnen de organisatie
  • Verantwoorden strategiekeuzes en onderbouwd prestaties verbeteren.
 • Financieel management & budgettering
  • Inleiding financieel management
  • Werken met financiële kengetallen
  • Beoordelen van de financiële gezondheid van de organisatie en of afdeling
  • Budgetteren en begroten
  • Verantwoording van de cijfers
 • Verandermanagement
  • Bouwstenen van verandermanagement
  • Veranderstrategieën en interventies voor de werkvloer
  • Verbinding leiderschap, cultuur en structuur
  • Dynamiek bij veranderprocessen
  • Analyse en beïnvloeding van stakeholders
  • De persoonlijke stijl van veranderen met impact
  • Eindopdracht: Actieleer Project
 • Presentatie eindopdracht & verdediging

De blokken van 2 dagen kennen de volgende opbouw:

 • Bijeenkomst 1 WAT | Visie: context, praktijkvraagstukken), theorie, methoden en technieken
 • Bijeenkomst 2 HOE | Integratie: vraagstuk, analyse, oplossing, implementatie, werkplekleren

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je Actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via het online leerplatform Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Actieve coaching & begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die je krijgt. Voorafgaand aan de start van het traject krijgt je organisatie bezoek van een studiebegeleider van de opleiding en worden de wensen en mogelijkheden afgestemd. Tevens wordt duidelijk wat de organisatie van je mag verwachten en welke inspanningen van het bedrijf gevraagd worden. Een aantal Actieleer groepsbijeenkomsten worden door een Certified teamcoach Actieleren begeleid.

Voor aanvang van de opleiding vul je een ‘JTI vragenlijst’ in. De JTI (Jung Type Index) is gericht op persoonlijke individuele voorkeuren en drijfveren en hoe deze in de praktijk tot uiting komen. De analyse hiervan stelt u in staat om tijdens de studie beter te focussen op mogelijke leer- en verbeterpunten.

Actieleer groepen:

Tussen de bijeenkomsten door zullen de deelnemers zelf een aantal groepsbijeenkomsten plannen. In deze korte bijeenkomsten staan bedrijfsbezoeken, theorieverkenning en het oplossen van praktijkvraagstukken tijdens het bedrijfsbezoek centraal.

Studiebelasting

De opleiding CM kent een totale studiebelasting van 30 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding online leeromgeving, bijeenkomsten Virtueel Klaslokaal, het maken van praktijk-, reflectie- en CTM eindopdracht, coachgesprekken en tussen de bijeenkomsten door werken in Actieleergroepen.

Voorbereiding 4-6 uur per week. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

De volgende rollen staan tijdens de opleiding centraal:

 • Manager: bedrijfskundige vakken, context analyseren, resultaatgerichtheid, plannen & organiseren, voortgangsbewaking en managementvaardigheden.
 • Coach: psychologie van samenwerken, individu gericht leidinggeven, coachen, begeleiden, onderstroom en talent weten te ontwikkelen
 • Leiderschap: creativiteit, innovatie, richting geven, ondernemerschap, visie ontwikkelen en klantgericht handelen
 • Trainen: groepsgericht leidinggeven, overtuigen en argumenteren en Actieleer werkvormen inzetten als trainer
 • Onderzoeker: presenteren, onderzoek opzetten en uitvoeren

Leermethodiek Actieleren

Actieleren is de basis van onze leertrajecten. Het begint bij praktijkopdrachten definiëren, ervaren, toepassen, reflecteren, vragen stellen, niet oordelen, samen leren en realiseren. Dit zijn de noodzakelijke stappen van Actieleren.

Deze vraaggestuurde aanpak staat garant voor een hoge mate van praktische toepasbaarheid van de aangeboden theorie en het leren vanuit praktijkvraagstukken.

Tijdens de opleiding wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld. Vanzelfsprekend staat de vertaling van deze concepten en processen naar de praktijk centraal.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij bieden een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, Actieleer opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

HIER INSCHRIJVEN

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier