Virtual Campus

Programma 

In deze expert training werken we aan drie thema’s; inzicht, interactie en impact. Per module gaan we een slag dieper.

Persoonlijk intake (online)

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
 • Selfie als Vitaliteitscoach

Inzicht | Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

 • Kennismaking
 • Introductie duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en een gezonde leefstijl
 • De zelfdeterminatietheorie
 • Theorie over de employee journey: fases en beïnvloedingsfactoren
 • Binden en boeien met de optimale employee journey
 • Werkvorm: start maken met een “Employee Journey”
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Interactie | Coachen & begeleiden op vitaliteit

 • Herkennen van stressfactoren, vermoeidheid en gebrek aan plezier
 • Zorgen voor structurele veranderingen in het gedrag van mensen
 • Jouw rol en die van de leiding bij duurzame inzetbaarheid
 • Coachen op acceptatie, ontspanning en mentale veerkracht
 • Aan de slag met je eigen actieplan: “Employee Journey”
 • Geven van feedback en delen van inzichten
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Impact | Het opschalen van de organisatieverandering

 • Action Learning & het creëren van een vitale organisatie
 • Het opzetten van een vitaliteitsbeleid
 • Aanpak om vitaliteit te benoemen, toe te lichten en te verbeteren
 • Het opschalen van de verandering, koers houden en bijsturen
 • Verdieping in veranderingsprocessen, cultuur en gedrag
 • Concretiseren van het actieplan: “Employee Journey”
 • Geven van feedback en delen van inzichten

Eindopdracht

 • Presenteren Actieplan: “Employee Journey”

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, actieleer opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke en functionele leerdoelen in kaart gebracht.

Action Learning wordt extra gestimuleerd door tijdens de training praktijkvraagstukken centraal te stellen. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Direct inschrijven

Direct inschrijven voor deze training? Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Wil je meer informatie? contact

Een Certified Interim Manager worden? Lees meer