Virtual Campus

Programma 

Dag 1: Introductie en visie 

 • Introductie en kennismaken
 • Basiskennis uit de (praktische) psychologie
 • Ontwikkelingen, wetenschap en stromingen binnen de psychologie
 • Waarneming en (selectieve) perceptie
 • Psychologische theorieën en instrumenten
 • De leidinggevende, een halve psycholoog
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Dag 2: Persoonlijkheid en emoties

 • Je persoonlijkheid inzetten als leider, coach en manager
 • Mensbeelden, karakter en mentale modellen
 • Persoonlijkheidstesten en de waarde ervan
 • Gevoel, committent, emoties en emotie regulatie
 • De invloed van waarden en overtuigingen op gedrag
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Dag 3: Psychologie en gedrag op de werkplek

 • Inzicht in het karakter en gedrag van collega’s en medewerkers
 • Stress, stresstolerantie, herstel en omgaan met weerstand bij verandering
 • Het interpreteren van verbale en non-verbale communicatie
 • Vergroten van eigen verantwoordelijkheid van mensen
 • Werk en bevlogenheid: geluk, zingeving en waardering
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Dag 4: Psychologie van teamwork

 • De psychologie van verandering en samenwerken
 • Teamdynamica en teamontwikkeling
 • Leiderschap, managen en coachen
 • Samenwerken met verschillende mens-typen en gedragsstijlen
 • Psychologische veiligheid
 • Het effect van belonen en het creëren van acceptatie en commitment.
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Dag 5: Verbindingen in teams en organisaties

 • De psychologie achter veranderingen
 • Kracht van de context: invloed van de context op gedrag van mensen
 • Managementvraagstukken en gedragspatronen
 • Machtsfactoren, leiderschap en hiërarchie
 • Lerende organisaties (single-double-triple loop learning)
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten

Dag 6: Vasthouden van een positieve gedragsverandering

 • Betekenis van postieve psychologie
 • Positieve psychologie in begeleiding: Zorg, welzijn, onderwijs, organisaties
 • Compassie en mindfulness
 • Verschillende toepassingsgebieden van positieve psychologie
 • Presenteren eindopdracht

Studiewijze 

Intake
Voorafgaand aan de opleiding vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke en –functionele leerdoelen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de docent je actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit je opleiding.

Voorafgaand aan de opleiding maak je ook een Jung Type Assessment. De inzichten die hieruit voortkomen worden tijdens de opleiding ingezet.

Studiebelasting 

is 168 uur, 6 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit opdrachten en voorbereiding online leeromgeving, online modules, contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en een eindopdracht.

Studievoorbereiding ongeveer 4-6 uur. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Groepsgrootte: Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 Academy heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

 

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier