Virtual Campus

Programma

1 | Organiseren

 • Kick off
 • Strategische keuzes
 • Besturingsprincipes binnen organisaties
 • Bovenstroom en onderstroom verbinden
 • Kernwaarden, cultuur en gedrag
 • Modern personeelsmanagement

2 | Leiderschap

 • Leiding geven aan jezelf
 • Competentiegericht leidinggeven
 • Leiderschapsstijlen en -vaardigheden
 • Actieleer vaardigheden
 • Persoonlijke drijfveren, motieven en gedrag
 • Reflecteren op eigen handelen

3 | Coaching & teamwork

 • Basisvaardigheden voor het voeren van professionele gesprekken
 • Medewerkers coaching en begeleiden
 • Effectieve communicatie, conflicthantering en omgaan met weerstand
 • Het fundament van een succesvol team
 • Teambuilding als smeermiddel voor effectieve samenwerking
 • Motiveren van individuen en teams

4 | Integreren en borgen

 • Creatief leiderschap
 • Leidinggeven aan verandering
 • Verbeterplan opstellen voor je eigen team
 • Presentatietechnieken
 • Aan de slag met een teamverbeterplan

Praktijkopdracht

 • Teamverbeterplan

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via de online leeromgeving Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Aanpak Actieleren

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Oude gewoontes sluipen ongemerkt weer binnen en wil je de opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een gratis terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en netwerken. Nieuwe inzichten, ervaringen, leerwensen met elkaar delen en  je krijgt praktische handvatten mee om deze direct toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, nuttige links, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie en interactieve toepassingen, zoals een Virtueel Klaslokaal, online coaching, e-learning, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Incompany 

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de opleidingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier