Virtual Campus

Programma

5 bijeenkomsten, online coaching, e-learning modules en peer-review (Virtuele Actieleer groepen)

 • Dag 1:
  • Coachen als leiderschapsstijl en instrument.
  • Het effect van coachen op de cultuur en het rendement van je team.
  • De leidinggevende als coach; empathisch vermogen en het stellen van de juiste vragen.
  • Een team creëren met coachend leiderschap.
  • Praktische werkvormen (Actieleren en Smart Reading)
  • Praktijkopdracht en Virtuele Actieleer groepen
 • Dag 2:
  • Met je team aan de slag
  • Beïnvloeden van de leercultuur
  • Passende leiderschapsstijlen
  • De vereiste: psychologische veiligheid
  • Praktische werkvormen (NLP en Samenspel)
  • Praktijkopdracht en online coaching
 • Dag 3:
  • Coachend Leiderschap
  • Bevorderen van interne en externe samenwerking
  • Stakeholder- en omgevingsanalyse
  • Anticiperen op vraagstukken van stakeholders
  • Praktische werkvormen (van weerstand naar leerstand)
  • Praktijkopdracht en Virtuele Actieleer groepen
 • Dag 4:
  • Vooruitgang boeken; van plan naar gedragen uitvoering
  • De leidinggevende als coach; achter kritiek en oordelen schuilt verlangen.
  • Effectief beïnvloeden – Invloed zonder macht.
  • Omgaan met weerstand, demotivatie en disfunctioneren.
  • Praktijkopdracht, online coaching en Virtuele Actieleer groepen
 • Dag 5:
  • Van weerstand naar leerstand
  • Het sturen op zelfontwikkeling en eigenaarschap
  • In welke rollen presteer je het beste? Waar liggen jouw grenzen?
  • Aanreiken van feedback
  • Vaststellen van leeropbrengsten en concrete acties
  • Praktische werkvormen: voorbereiden eindopdracht
  • Eindopdracht: manifest, een video pitch en presentatie

Studiebelasting 

228 uur, 8 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit opdrachten en voorbereiding online leeromgeving, online modules, e-learning, contacturen (klassikaal/groep), virtueel klaslokaal, online coaching, virtuele leergroep bijeenkomsten, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en een eindopdracht.

Groepsgrootte: Aantal deelnemers minimaal 6 en maximaal 12.

Voorbereiding: 2-4 uur per week. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Aanpak

Online intakegesprek van 1 uur met de docent om kennis te maken en het beleidsplan toe te lichten. Dit vindt voorafgaand aan de 1e bijeenkomst of direct erna plaats.
Voorbereiding
elke deelnemer bereidt zich voor door stukken te lezen en/ of vragenlijsten in te vullen en opdrachten te maken en beleidsplannen van andere deelnemers door te lezen en te voorzien van feedback.
Fysieke bijeenkomsten: hebben als doel met elkaar in gesprek te gaan om de koppeling te leggen tussen praktijk en theorie. Er zijn vijf fysieke bijeenkomsten die om de twee of drie weken gehouden zullen worden.
Virtuele Actieleren – Peer review: tijdens deze sessies werken de deelnemers in subgroepen. In deze Actieleer groepen worden de opgedane inzichten uit de praktijk besproken, wordt er gezamenlijk diepgang gezocht in de literatuur en wordt de vertaalslag gemaakt naar de eigen praktijk. Afsluitend staan de deelnemers stil bij de consequenties voor het huidig beleidsplan, de impact ervan op de stakeholders en de gedragen implementatie ervan.
Virtual Coaching: In dit uur zal de docent ondersteuning bieden op drie vlakken: inhoud – proces en de rol van de leidinggevende. De volgende vragen komen aan o.a. bod: Welke inzichten zijn opgedaan? Welke consequenties heeft dat voor het beleidsplan? En: wat betekent dat voor jou als leidinggevende om het gedragen te krijgen naar het hoger management en teamleden?

De training wordt in kleine groepen verzorgd 6 -12 deelnemers, waardoor je veel persoonlijke aandacht van jouw trainer krijgt. Meer informatie aanvragen?

contact

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier