Virtual Campus

In deze training werken we aan drie thema’s; inzicht, interactie en impact. Per module gaan we een slag dieper van organisatie- naar teamontwikkeling.

Intake

 • Persoonlijke – en functionele eerdoelen
 • Jouw ontwikkelvraag

 Dag 1: Klantgerichtheid

 • Kenmerken van klantgericht werken
 • Omgaan met verschillende klanttypen
 • Verschil klantvriendelijkheid en klant- en servicegerichtheid
 • Externe en interne klantgerichtheid
 • Houding en uitstraling naar je klanten
 • Klantwensen en klantbehoeften in kaart brengen
 • Klantverwachtingen overtreffen
 • Servicegericht werken
 • Relatiemanagement versterken
 • Voor de tussenliggende periode; het uitwerken van actiepunten.

 Dag 2: Communicatieve vaardigheden

 • Wat houdt klantgericht communiceren in?
 • LSD: Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Feedback vragen, geven en ontvangen
 • Bewustzijn van eigen communicatiestijl, houding en gedrag
 • Het herkennen van en het aansluiten op non-verbale signalen.
 • Houding en sensitiviteit naar klanten
 • Omgaan met belemmerende overtuigingen, weerstanden, emoties en conflicten
 • Regie houden in het gesprek
 • Klantgericht presenteren

Praktijkopdracht

 • Persoonlijk actieplan

Actieleer methode

Blended Learning staat centraal – een gefundeerde aanpak van klassikaal, online leren (eLearning) en informele leervormen (social learning). Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leerdoelen in kaart gebracht.

Actieleren wordt extra gestimuleerd door de trainer door praktijkvraagstukken centraal te laten staan en wordt gebruik gemaakt van prikkelende en vooral verrassende werkvormen die gegarandeerd het leereffect versterken. Aan de hand van zelfanalyse, discussie en opdrachten krijgt u inzicht in uw drijfveren, motivatie en handelen. Uw eigen opvattingen en feedback van groepsgenoten en trainer zijn hierbij zeer waardevol. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Praktijkopdracht: je presenteert tijdens de laatste bijeenkomst een actieplan. De training wordt in kleine groepen verzorgd met max. 12 deelnemers, waardoor u veel persoonlijke aandacht van jouw trainer krijgt.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier