Programma

Tijdens deze training worden de basisconcepten en essentials van leiderschap, coachen en managen doorlopen en verbonden met de praktijkvraagstukken van de deelnemers.

Online intake door de deelnemer 

 • Inventarisatie leerwensen en leerdoelen
 • Jung Drives | Persoonlijkheidsprofiel
 • Huidige en gewenste functiecriteria en competenties
 • Toelichting praktijkvraagstukken en eindopdracht

Persoonlijk Leiderschap

 • Kennismaking
 • Persoonlijk- en professionele effectiviteit
 • Kwaliteiten, drijfveren en motieven
 • Authentiek leiderschap en ego
 • Wie ben je en wat laat je van jezelf zien?
 • Jouw levensscript – waarom doe je wat je doet?
 • Grip krijgen op je persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 • Opdracht: video pitch

Strategisch denken en handelen

 • Missie, visie, doelstellingen en strategie
 • Anticiperen in een dynamisch organisatie
 • Kernwaarden en organisatie- en teamgedrag
 • Dominante kenmerken van organisaties en culturen
 • Performance management en motivatie
 • Action Learning methode
 • Praktijkopdracht

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

Organiseren (online module)

 • Organisatiestructuur
 • Coördinatiemechanismen
 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Praktijkopdracht

Coachen & begeleiden van teams

 • Begeleiden via Action Learning
 • Je rol als Teamcoach
 • Omgaan met diversiteit en verschillen
 • Teamdynamiek en ontwikkeling
 • Verdieping in de Action learning methodiek, filosofie en principes
 • Mindset, psychologische veiligheid en leercultuur
 • Het Action Learning proces en vaardigheden
 • Opdracht: reflectieverslag

Action Learning intervisie  (fysiek of online)

 • Kleine leergroepen bespreken theorie, praktijkvraagstukken en opdrachten in kleine leergroepen

Eindopdracht actieplan

 • Maken en presenteren van een actieplan en een videopitch

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden jouw persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je leertransfer verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Persoonlijkheidstest

Voor aanvang van de opleiding vul je een ‘JTI vragenlijst’ in. De JTI (Jung Type Index) is gericht op persoonlijke individuele voorkeuren en drijfveren en hoe deze in de praktijk tot uiting komen. De analyse hiervan stelt u in staat om tijdens de studie beter te focussen op mogelijke leer- en verbeterpunten.

Coaching 

Tussen de bijeenkomsten zit een periode van een aantal weken. In de tussentijd werken en coachen de de deelnemers elkaar in kleine Action learning leergroepen. De inzichten en resultaten worden tijdens de bijeenkomsten ingebracht. Een Action Learning Coach begeleidt de leergroepen en coacht iedere deelnemer een uur online.

Studiebelasting en groepsgrootte

Studiebelasting 168 uur, 6 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/Virtueel Klaslokaal), online leermodule, bijeenkomsten leergroepen, online coaching, voorbereiding, het maken en presenteren van praktijkopdrachten en een eindopdracht.

Voorbereiding 2-4 uur per bijeenkomst. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

INSCHRIJVEN