Virtual Campus

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 Online intake

 • Vastleggen leerdoelen
 • Persoonlijke- en functionele leervragen

Leidinggeven de basis

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden
 • Werken met SMART doelstellingen
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Inzicht in rol en positie tussen hoger management en medewerkers
 • Flexibel inzetten stijlen van leidinggeven

Leidinggeven en motiveren

 • Teamdynamica en groepstypen
 • Omgaan met verschillende karakters
 • Motiveren en bijsturen van medewerkers
 • Effectief delegeren
 • Terugkoppeling geven op resultaten en gedrag met feedback

Praktische vaardigheden

 • Doelgericht en helder communiceren
 • Feedback vragen, geven en ontvangen
 • Effectief werkoverleg houden
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
 • Afspraken maken die leiden tot concrete resultaten

Serious game

 • De kracht van Actieleren ervaren
 • Managementgame Question Hunt
 • De kracht van vragenstellen

 Persoonlijk ontwikkelplan

 • Vastleggen ontwikkelstappen
 • Persoonlijk actieplan

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je Actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via de online leeromgeving Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier