Virtual Campus

Programma

De opleiding bestaat uit interactieve bijeenkomsten met topdocenten en –experts. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden worden de gelouterde ervaringen gedeeld. Deelnemers werken en leren samen aan het oplossen van hun praktijkvraagstukken en verbinden daarbij de theorie aan de praktijk in zogenaamde Actieleer Sets (kleine leergroepen).

1. ONTWIKKEL JEZELF | INZICHT

2 BIJEENKOMSTEN + COACHING KLEINE ACTIELEERGROEPEN

 • Persoonlijk intake met de deelnemer en opdrachtgever
 • 0-meting: persoonlijkheidstest JTI en fit-gap meting op benodigde competenties
 • Krachtig Leiderschap (functionele- en persoonlijke ontwikkeling verbinden)
 • Omgaan met veranderingen en onzekerheid
 • ActieLeer proces (boven- en onderstroom)
 • Drie essentiële rollen van leiderschap (manager, coach, leider)
 • Grip krijgen op je persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 • Coachen & begeleiden
 • Praktijkopdracht Persoonlijk Effectiviteitsplan

2. ONTWIKKEL JE TEAM | INTERACTIE

2 BIJEENKOMSTEN + COACHING KLEINE ACTIELEERGROEPEN

 • Context & vraaggestuurd werken
 • Cruciale vaardigheden voor het leiden van een team
 • Conflicthantering & teamontwikkeling
 • Samenspel & uitvoering
 • Je eigen koers varen en je team daarin meenemen
 • Leiden via creatieve leerprocessen & storytelling
 • Psychologische Veiligheid & verbinding
 • ActieLeer Coaching
 • Deelopdracht: een concrete vertaling van je leiderschap aar de praktijk
 • Praktijkopdracht Teamanalyse

3. ONTWIKKEL JE ORGANISATIE | IMPACT

2 BIJEENKOMSTEN + COACHING KLEINE ACTIELEERGROEPEN

 • Missie, visie, kernwaarden en gedrag
 • Leiderschapsprincipes
 • Cultuur van leren en presteren
 • Leiderschap bij verandering
 • Dromen en ambities omzetten in resultaat
 • Werken in multidisciplinaire teams
 • Lerende organisaties door ActieLeren
 • Voorbereiden eindopdracht

EINDOPDRACHT

 • Presentatie Persoonlijk Actieplan & videopitch persoonlijke groei

Studiebelasting

Studiebelasting 228 uur, 8 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/Virtueel Klaslokaal), online leermodules, bijeenkomsten leergroepen, online coaching, voorbereiding, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en eindopdracht.

De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding online leeromgeving, het maken van praktijk-, reflectie- en  eindopdracht, coachgesprekken en tussen de bijeenkomsten door werken in kleine ActieLeer groepen. Voorbereiding 2-4 uur per week.

Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Actieleer-projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je Actieleer opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via de online leeromgeving Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Actieve coaching & begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die je krijgt. Voorafgaand aan de start van het traject krijgt je organisatie bezoek van een studiebegeleider van de opleiding en worden de wensen en mogelijkheden afgestemd. Tevens wordt duidelijk wat de organisatie van je mag verwachten en welke inspanningen van het bedrijf gevraagd worden. Een aantal Actieleer groepsbijeenkomsten worden door een Master Teamcoach Actieleren begeleid.

Tijdens de 6 maanden zijn er coachingsgesprekken, waarin de opdrachten worden besproken en je inhoudelijk advies krijgt van een Scaling Up coach. Vanuit ons ScaleUp team helpen we je om alle KPI’s en kwartaaldoelen scherp te formuleren en te realiseren.

Voor aanvang van de opleiding vul je een  JTI vragenlijst’ in. De JTI (Jung Type Index) is gericht op persoonlijke individuele voorkeuren en drijfveren en hoe deze in de praktijk tot uiting komen. De analyse hiervan stelt u in staat om tijdens de studie beter te focussen op mogelijke leer- en verbeterpunten.

Actieleergroepen:

Tussen de bijeenkomsten door zullen de deelnemers zelf een aantal Actieleer set bijeenkomsten plannen. In deze korte bijeenkomsten staan bedrijfsbezoeken, theorieverkenning en het oplossen van praktijkvraagstukken tijdens een bedrijfsbezoek of via Virtual Classroom centraal.

Leermethodiek Actieleren

Actieleren is de basis van alle programma’s van Vollekr8 Academy. Het begint bij praktijkopdrachten definiëren, ervaren, toepassen, reflecteren, experimenteren en realiseren. Dit zijn de noodzakelijke stappen van Actieleren.

Deze vraaggestuurde aanpak staat garant voor een hoge mate van praktische toepasbaarheid van de aangeboden theorie en het leren vanuit praktijkvraagstukken.

Tijdens de opleiding wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld. Vanzelfsprekend staat de vertaling van deze concepten en processen naar de praktijk centraal.

Online leeromgeving Virtual Campus

Vollekr8 heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en Actieleren elkaar moeiteloos af.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, actieleer-opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Ben jij dé moderne manager? Doe de test!