Virtual Campus

Kleur de samenwerking

Jos Grob MBA MCA

Persoonlijkheidsvoorkeuren

Waarom praat de één zonder na te denken en de ander juist teveel nadenkt voordat er iets wordt gezegd? Waarom heeft de één stap-voor-stap aanwijzingen nodig en gaat de ander aan de gang met grote lijnen? Waarom vindt de één routine taken zo vervelend, terwijl de ander daar juist wel mee overweg kan? Waarom geeft interactie de één veel energie en de ander loopt er op leeg?

Dat komt natuurlijk omdat we allemaal verschillend zijn. Maar is dat zo? Zijn we echt zo verschillend of is er een patroon te herkennen? Hoe herkennen we dan de verschillende persoonlijkheidsvoordeuren?

Geen test maar een indicator

De Jung Type Index (JTI) is een methode gebaseerd op de theorieën van de Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961) over psychologische typen.

Om het vraagstuk omtrent validiteit enigszins te omzeilen wordt door ‘aanhangers’ van de typologie benadrukt dat het niet om een test gaat, maar om een indicator. Een test veronderstelt immers dat er goede en foute antwoorden zijn, en dat een rangorde aangebracht kan worden.

Theorie

Deze theorie is verder uitgediept door mensen als Briggs en Myers (MBTI) , Keirsey (temperamenten), Haas (de acht functies), Benziger (het falsifiëren van ons Type) en Lowen (de motoriek). Al deze inzichten zijn verwerkt in de JTI, waarbij de nadruk ligt op het toepassen van de Typologie.

een dynamisch en praktisch instrument

geen hokjes denken

biedt inzicht in groeimogelijkheden

Het toekennen van vier letters vanuit de verschillende dimensies is te weinig om uiteindelijk mee aan de slag te gaan en leidt tot hokjesdenken. Terwijl er juist de nadruk moet leggen op het feit dat iedereen een ‘favoriet hokje’ heeft maar een persoon niet beperkt is tot dit hokje.

Let op: iedereen heeft een ‘favoriet hokje’ heeft maar een persoon is niet beperkt tot dit hokje. Lees voor een kritische noot b.v. ook Don Mc Gowan: ‘What is wrong with Jung?’ (1994)

De JTI® is uitgewerkt door de Noorse psychologen Hallvard E. Ringstad en Thor Ødegard, verbonden aan het organisatiebureau Optimas in Noorwegen. Met name op de dimensies Thinking – Feeling hebben zij vernieuwende inzichten verwerkt in de vragenlijst. Zie ons programma

De JTI® onderscheidt dus vier dimensies, die de persoonlijke voorkeur en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling weergeven:

  • Energie: Extraversion & Introversion
  • Informatie: Sensing & INtuition
  • Beslissen: Thinking & Feeling
  • Levensstijl: Judging & Perceiving

Deze methodiek gaat na hoe mensen “van nature” functioneren.  En meer bepaald op het gebied van vier fundamentele dimensies:

  • Hoe iemand energie oplaadt
  • De wijze van informatie opnemen
  • Het proces van beslissen en keuzes maken
  • Iemands levensstijl

Per dichotomie heeft iedereen één voorkeur, wat resulteert in 16 Typen. Concreet bestaat de JTI® uit een praktische vragenlijst, met 56 vragen en een gebruikersvriendelijke scoring, wat een eerste betrouwbare indicatie geeft. Individuele feedback vervolledigt het plaatje.

De uitkomst van JTI geeft inzicht in iemands persoonlijke voorkeur en persoonlijkheidstype.

De JTI biedt zelfinzicht en inzicht in groeimogelijkheden. Er komen concrete aanknopingspunten uit om samenwerking en communicatie met anderen direct te verbeteren. Er is geen goed of fout. Het gaat om de volgorde van iemands voorkeuren en hoe deze optimaal te benutten.

Een beter inzicht in drijfveren en motieven van jezelf en van anderen Inzicht in jouw natuurlijke sterke aspecten Inzicht in jouw ontwikkelingsmogelijkheden Inzicht in de voor jou meest passende werkomgeving Inzicht in de sterktes en zwaktes van een team.

Het boek ‘Understanding Jungian Type’ gaat dieper in op de betekenis van de vier dimensies en volgt Jungs gedachtegang hierbij. Er staan van alle 16 Typen uitgebreide typebeschrijvingen in het boek.

Om te werken met de JTI is een kwalificatie vereist. De coaches van Vollekr8  zijn JTI-geaccrediteerd 

Naast het basisboek is er materiaal beschikbaar, die de nieuwere inzichten uit de fysiologie, neurologie en psychologie met betrekking tot de Typetheorie nader beschrijven. Inzicht in jouw eigen voorkeurstypen en die van jouw teamcollega’s leidt tot: Een beter begrip in de diversiteit onder mensen.

Kort overzicht JTI

De Jungian Type Index, kortweg JTI, is een vragenlijst gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en is ontwikkeld door de Noorse psychologen Hallvard E.Ringstad en Thor Ødegard. De uitkomst van de vragenlijst geeft inzicht in iemands persoonlijke voorkeur en persoonlijkheidstype.

De JTI biedt zelfinzicht, groeimogelijkheden worden inzichtelijk en de JTI biedt concrete aanknopingspunten om samenwerking en communicatie met anderen direct te verbeteren.

JUNG TYPE ASSESSMENT

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!