Teamreflectie!

‘Je team in volle kracht!’

Het ergste van de Coronacrisis lijkt achter de rug en nu moeten we ons af durven vragen hoe het is gesteld met de teams die onder zware druk hebben gestaan. Het is niet de vraag óf de crisis zijn weerslag heeft op het welzijn en functioneren van teams en hun leidinggevenden. Het is eerder wanneer en hoeveel.

Teamreflectie is het programma om medewerkers op effectieve wijze te begeleiden na een stressvolle periode, zoals bijvoorbeeld extreme werkdruk, omgaan met continue veranderingen en natuurlijk impactvolle incidenten zoals de corona-uitbraak.

Er liggen voor de teams en leidinggevenden grote uitdagingen om opnieuw invulling te geven aan teamontwikkeling en Agile werken

Na een impactvolle periode is praten, luisteren, vragen en reflectie de uitkomst naar een veilig samenwerkingsklimaat binnen het team en draagt bij om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Het programma

De training bestaat uit drie bijeenkomsten, verschillende coach gesprekken en tussentijdse opdrachten via een buddy-systeem, met een tussenpoos van 1-2 maanden. Dit is mede afhankelijk van de behoefte of wens van het deelnemende team. Een ideale groepsgrootte is 8 – 12 deelnemers.

Inzicht, interactie & impact

Gebaseerd op de debriefing aanpakken van de Koninklijke Marine

De uitvoering van de aanpak richt zich op: 

 1. Ruimte om te spreken over eigen ervaringen en open en in vertrouwen praten over emoties en gevoelens die in de dagelijkse praktijk minder worden besproken; en hierbij elkaars verhalen herkennen; 
 2. Verkrijgen van (meer) inzicht over stress en welke effecten dit heeft (psycho-sociaal). Ook is er aandacht voor hoe deelnemers hiermee kunnen omgaan. Deelnemers erkennen de stressvolle periode en geven dit door passende interactie een plaats; 
 3. Een buddyaanpak (met 2/3 personen) waarbij deelnemers in kleiner leergroepen met elkaar in gesprek gaan en afspraken maken over onderlinge ondersteuning. 

Wat levert het op?

 • Verkennen van risico’s in het team en samen bepalen hoe hiermee om te gaan
 • Bevorderen van collectieve verwerking, ook voor leidinggevenden onderling
 • Een betere balans tussen plezier en presteren
 • Een aanpak hoe je als team de uitdagingen binnen de eigen organisatie aanpakt
 • Versterken van de veerkracht en het zelfvertrouwen van het team
 • In gang zetten van acties om vitaal verder te kunnen

Intake & co-creatie

Tijdens een intake met een Action learning Coach van Vollekr8 wordt de vraag en het programma afgestemd met de leidinggevende en eventueel een HR-adviseur.

Return on Education (ROE)

Action Learning leidt tot een optimale Return On Education voor zowel de deelnemers, teams als organisatie. Onze deelnemers en opdrachtgevers claimen zelf dat de investering van het leertraject aantoonbaar worden “terugverdiend” in termen van:

 1. Verlagen van de directe kosten en verhogen van de effectiviteit
 2. Ontwikkelen van leiderschap, mindset en specifieke vaardigheden (open vragen stellen, dialoog aangaan, reflectie, feedback vragen, geven en ontvangen)
 3. Versterken van het probleemoplossend vermogen en teamwork
 4. Creëren van een lerende organisatie en het versterken van het werkgeversmerk

Expertise op het gebied van Action learning 

Action Learning is een vorm van (management)ontwikkeling, waarbij teamleden van en met elkaar leren. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Bij Vollekr8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches.

Advies, incompany & maatwerk 

Actief Samen Agile met je collega’s!

Samen met de opdrachtgever bouwen wij impactvolle trainingen, variërend van een halve dag tot meerdere dagen. Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om samen de vraag, aanpak en resultaat te formuleren.

Meer weten? Offerte aanvragen