Virtual Campus

Register Senior Action learning Coach®

Voor geslaagden van deze opleiding heeft Vollekr8 een register die goedgekeurd is door het EALC (European Action Learning Centre) en waarborgt hierdoor de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering van gespecialiseerde Action Learning professionals.

Het EALC heeft ten doel het onafhankelijk bevorderen, normeren en kwalitatief waarborgen van persoonsregisters van gecertificeerde action learning professionals.

Vollekr8 stelt strenge voorwaarden aan opname in het SALC-register. Het EALC Keurmerk staat voor deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.

Ook wie eenmaal gecertificeerd is, moet aan diverse eisen voldoen om zijn registratie en beroepstitel SALC te behouden. Na afronding van het registertraject neem je minstens twee keer per jaar deel aan een Permanente Educatie bijeenkomst, deze hoeft niet verzorgd te worden door Vollekr8.

Het SALC Register geeft hier vorm aan door het opstellen en onderhouden van transparante en breed gedragen professionaliteitscriteria.

Senior Action Learning Coaches zijn:

 • in het bezit van het certificaat  Certified Action Learning Coach
 • in staat om Action Learning programma’s met de opdrachtgever te ontwikkelen en duurzaam uit te voeren. Voorbeelden zijn: management development programma’s, zelfsturende teams, cultuurverandering, leiderschapsprogramma’s, strategie implementatie, etc.
 • gekwalificeerd om Action Learning Coaches te begeleiden en te coachen
 • vaardig om te werken met organisatievraagstukken, leiderschapsontwikkeling, teamdynamica, probleemoplossing, diversiteit en disfunctioneel teamgedrag
 • lid van een groeiende gemeenschap van geregistreerde Action Learning Professionals

De gecertificeerden:

 • tonen d.m.v. een logboek aan dat zij 50 uur per jaar de Action Learning methode toepassen in teams en organisaties
 • schrijven 1x per jaar een blog, artikel of klantcasus. Deze mag, na overleg en toestemming auteur, gebruikt worden in de nieuwsbrief of website, etc. van Vollekr8
 • komen 1x per jaar naar één van de vakoverleggen/netwerkevents van Vollekr8
 • verlengen iedere 2 jaar hun registratie via een online formulier

Wat doet het Register?

 • Stelt kwaliteitseisen voor Certified Action Learning Coaches (SALC) op en onderhoudt deze
 • Bewaakt de eis tot permanente educatie (PE)
 • Onderhoudt een openbaar register van SALC.
 • Kent de beroepstitel SALC toe.
 • Geeft bekendheid aan het register en de kwaliteitseisen.

Register

Een Certified Interim Manager worden? Lees meer