Virtual Campus

Waar leiders in de topsport en dirigenten van orkesten tot leidinggevenden worden gevormd door coaching en training, moeten medewerkers deze stap nog té vaak onvoorbereid nemen. Maar leidinggeven is iets anders dan goed zijn in je vak. Leidinggeven ís een vak. En dat vak moet je leren. Investeer daarom in het coachen en trainen van je leidinggevenden. Dan verzekeren wij je dat jouw organisatie op volle kracht vooruitgaat. Hoe we dat doen? Dat vertellen we je in deze blog.

Leidinggeven is een vak

De professionals die overstappen naar een leidinggevende functie moet je zorgvuldig selecteren en faciliteren in hun ontwikkelen. Goed functioneren hoeft namelijk niet te betekenen dat je ook de kwaliteiten of eigenschappen bezit van een leidinggevende. Maar dit kan je wel leren! Om impact te realiseren is er inzicht en interactie nodig. Daarom werken we samen aan actuele problemen en vraagstukken in jouw organisatie om echte impact te maken. Én we werken aan leerpunten die bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerkers en de groei van het team. De Actieleermethode van Vollekr8 helpt je op een praktische manier om een complete, krachtige leider te ontwikkelen voor de hele organisatie. De manier waarop je dit leert is volgens ons van invloed op wat je leert.

“De actieleermethode erkent dat wat leiders leren en de manier waarop ze dat leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omdat de manier waarop je leert van invloed is op wat je leert.”

Hoe Actieleren leidinggevenden en coaches omvormt tot creatieve jongleurs

Dankzij de Actieleermethode zien leiders het belang in waarom het zo belangrijk is om nieuwe wegen in te slaan. En waarom zij voortdurend een verschillende rol van leidinggeven in moeten zetten (manager, leiderschap en coach). Ook leren ze waarom het zo belangrijk is om informatie te verzamelen, voortdurend vragen te stellen en met elkaar complexe vraagstukken te analyseren en op te lossen. Door te kiezen voor een strategie waarbij de leidinggevenden uit de organisatie in staat zijn om de Actieleer-teams te faciliteren in het oplossen van de actuele praktijkvraagstukken, wordt duurzaamheid gegarandeerd. Dit leidt tot een betere verankering van de nieuwe (leer)cultuur, manier van werken en de leiderschapsontwikkeling.

“Leidinggeven in een snel veranderende wereld is een enorme opgave. Je moet je continu aanpassen om als organisatie of team te groeien”

De krachtige leidinggevende van nu laat anderen floreren

Een nieuwe eeuw vraagt om een nieuw soort leiders, met nieuwe vaardigheden. Dat begrijpen de meeste organisaties inmiddels wel. Maar welke vaardigheden zijn dit en hoe krijgen we deze onder de knie? Dat is vaak nog gissen. Krachtige leidinggevenden coördineren medewerkers en stellen ze in staat om tot hun beste prestaties te komen. Net als een orkestleider die elke speler in staat stelt om zijn of haar instrument nog prachtiger te bespelen. De leider gebruikt daarbij een repertoire van benaderingen en stijlen. Om informatie te achterhalen, producten en diensten te innoveren en de mensen binnen en buiten de organisatie te stimuleren om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Leiderschapsontwikkeling

  • Leiderschap is volgens onze visie: ‘Het bewust richting geven aan het gedrag en het inspireren van anderen om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken’.
  • Deze visie werkt op basis van de balans tussen de bovenstroom (ratio) en onderstroom (emotie), dus zowel mens- als taakgericht leidinggeven. Het wekken van vertrouwen, luisteren, motiveren, goede communicatie en een gezamenlijke missie zijn hierbij van belang.
  • Alles draait hierbij om de juiste mix van leiden, coachen en managen.

Breng de ontwikkeling van leidinggevenden in kaart

Het in kaart brengen, meten en evalueren van de ontwikkeling van de leidinggevenden, is een belangrijke succesfactor: wat is het huidige niveau en waar willen we naartoe? En wat hebben zij dan nodig om hun rol als krachtige leider goed te vervullen? Aandacht geven aan de leidinggevenden die het team en/of de organisatie verder gaan helpen is volgens ons het belangrijkste ingrediënt voor het vormgeven van groei en ontwikkeling. En tegelijkertijd moet je als management openstaan voor leidinggevenden waarbij de ontwikkeling, de taak en de context niet meer past. Net als in de topsport is er een moment van komen, leren, groeien en ontwikkelen, presteren en afscheid nemen. Dit alles leidt tot het jongleren tussen de uitdaging, vaardigheid en motivatie. Dat maakt dit vak zo geweldig.

Wil jij meer weten over onze Actieleermethode en hoe het leidinggevenden helpt om zichzelf te ontwikkelen tot een krachtig leider die anderen laat floreren? Neem dan contact op met Jos Grob. Hij vertelt je graag meer over onze methode, de diverse praktijkgerichte opleidingen en het resultaat dat je ermee behaalt.

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!