Virtual Campus

De kracht van Creatief Leiderschap

Organisaties die wendbaar en relevant willen blijven, moeten transformeren en innoveren. Helaas blijken veel leidinggevenden het moeilijk te vinden zichzelf en dus ook hun medewerkers tot creativiteit aan te zetten.

Snel veranderende prioriteiten, toenemende complexiteit en onzekerheid zetten traditionele organisaties op slot. Creativiteit is op dit moment de belangrijkste eigenschap van een leiders en helpt baanbrekende veranderingen en innovaties te realiseren,

Maar wat is creatief leiderschap?

Creatief leiderschap is volgens professor Gerard Puccio, hoofd van het International Center for Studies in Creativity aan de Buffalo State University, noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn in een complexe, turbulente en snel veranderende wereld. Door bewust creatief te denken en te handelen, daag je jezelf uit om fantastische ideeën te ontdekken en te implementeren. Puccio omschrijft creatief leiderschap dan ook als een vorm van leiderschap die een persoon, team of organisatie helpt in een nieuwe richting te bewegen.

Creatief leiderschap is een stijl van leidinggeven die tot uiting komt in het gedrag van de leider en leidt tot een positief leerklimaat waarin ruimte is voor vertrouwen en creativiteit en waarin de potentie van een ieder optimaal wordt benut.

Volgens Dr. Alma Harris is hoogleraar Educational Leadership aan het beroemde Institute of Education (OIE, Londen) is creatief leiderschap geen set vaardigheden of strak omschreven competenties die geleerd of getoetst kunnen worden. Creativiteit komt volgens Harris voort uit een diepgewortelde passie en urgentie om anders te denken en te handelen, zaken uit te proberen en fouten te mogen maken. Het biedt de potentie en mogelijkheden voor innovatie en vernieuwing.

Creativiteit is dus één van de belangrijkste eigenschappen van een moderne leidinggevende of professional. Creatieve leiders beschikken over het vermogen op één of andere manier anders naar zaken te kijken, medewerkers te inspireren om originele en creatieve ideeën te ontwikkelen én gelijktijdig een creatieve en innovatieve organisatiecultuur weet te creëren.

Een creatief leider

  • stelt open vragen en oordeelt niet
  • creëert binding en vertrouwen
  • zet mensen en teams in hun kracht
  • heeft een goed inlevingsvermogen en zet weerstand om in een leerstand
  • beïnvloedt vanuit een visie en kracht
  • vraagt en geeft om feedback
  • handelt niet vanuit ego en angst, maar vanuit creativiteit en verbinding met alle stakeholders.

Creatieve leiders creëren voor zichzelf en voor anderen een inspirerende werkomgeving, pakken tegen de stroom in lastige problemen aan en zijn gedreven om een groot aantal stakeholders op één lijn krijgen.

The creative leadership effect

Creativiteit ontwikkelen en effectief inzetten voor innovatie

In lerende organisaties heerst een creatief klimaat en innovatieve cultuur waarin iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid neemt als het gaat om waardecreatie. Creatief Leiderschap richt zich op het creëren van een cultuur van creativiteit en innovatie binnen een organisatie of team.

Door leidinggevenden én medewerkers in staat te stellen een leiderschapsrol te nemen in het stimuleren en toepassen van creativiteit en innovatie vraagt om creatief leiderschap en vereist lef.

Ben je geïnteresseerd waar op te letten bij het samenstellen van creatieve teams? Wil je jouw leiderschapsvaardigheden verkennen? Kijk een bij onze opleidingen en trainingen?

Happy Learning,
Jos Grob MBA MCAL

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!