Virtual Campus

Krachtig teamwork door Action Learning?

Hoe? Lees meer over ons Action Learning Model©

Veranderingen leveren bijna altijd weerstand op. Waar komt dit vandaan en belangrijker nog: hoe kun je dit voorkomen? Bij Vollekr8 hanteren wij Action Learning als praktijkgerichte leermethode is. Aan de hand van een complex probleem, ga je deze met elkaar afpellen.

Het belangrijkste hulpmiddel bij het toepassen van deze methode is het zogeheten Action Learning Model©. Dit model wordt door ons al jaren succesvol ingezet als groeimiddel om te komen tot meer zelfsturende teams, een lerende organisatie, het vergroten van het probleemoplossend vermogen en leiderschap.

Het model

Het Action Learning Model legt duidelijk de relaties tussen ratio (bovenstroom) en emotie (onderstroom). Ook legt het de relatie tussen de rollen leider, coach en manager bloot. In dit blog behandelen we kort iedere stap van het model, zodat Action Learning geen onbekend begrip meer is voor jou.

Hieronder de stappen van het framework:

  1. Deze stap gaat over de beeldvorming rondom het probleem of de uitdaging in de organisatie. Open vragen stellen en niet te oordelen zijn de belangrijkste vaardigheden in deze fase;
  2. Door elkaar inzicht te geven in het probleem en het probleem te accepteren (de onderstroom), leert men om te gaan met verschillen;
  3. Zodra het probleem duidelijk is en iedereen dit daadwerkelijk inziet, is het tijd om oplossingen en acties te bedenken. Men stelt heldere doelen en maakt een planning voor de uitvoering van de acties;
  4. Draagvlak creëren en ‘het waarom’ ervan aan anderen uit kunnen leggen. Dit vraagt om vaardigheden als inspireren, stimuleren en motiveren;
  5. Ervaren door de plannen in de praktijk te brengen en reacties te ervaren. Dit levert vaak spanningen op wat kan resulteren in conflicten. Conflicthantering en inzicht in teamontwikkeling zijn noodzakelijk;
  6. Betekenis geven. Bewustwording en effect van de verschillende waarden en opvatting krijgt vorm door dialoog.
  7. Evalueer en continu verbeteren. De verandering kan grote impact gehad hebben op het team en de organisatie. Aanspreken en feedback vragen, geven en ontvangen zijn de te ontwikkelen vaardigheden;
  8. De laatste stap gaat over het elkaar beter maken om later nóg succesvoller aan stap één te beginnen. Overdenk samen met het hele team het hele proces, reflecteer, spreek elkaar aan en help elkaar om het doel te verbinden met de ontwikkeling. Hier wordt de gelijktijdige ontwikkeling van de organisatie, het team en de individu geborgd.

Om succesvol te zijn, heb je altijd de verbinding tussen emotie en ratio nodig

Houd in acht dat je altijd emotie en ratio nodig hebt in een organisatie om succesvol te zijn. Individuele opleidingen zijn populair, omdat je als individu snel door een training heen kan. Maar wat wordt de organisatie daar nu beter van? Bij Vollekr8 pakken wij het anders aan. Naast de broodnodige theorie ga je in kleine Action Learning teams samen complexe vraagstukken te lijf. We kijken niet alleen maar in boeken, maar gaan juist in leergroepen met elkaar kijken naar praktijkvraagstukken uit de eigen organisatie. Met deze methode kan je die vraagstukken samen oplossen en dat waarderen onze deelnemers pas echt.

Wil je meer informatie over ons ActieLeerModel©, de Action Learning methode of training Certified Action Learning Coach? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!