Virtual Campus

Actieleren aan de hand van ons Actieleerproces?

Dat doe je met het ActieLeerModel©

Veranderingen leveren bijna altijd weerstand op. Waar komt dit vandaan en belangrijker nog: hoe kun je dit voorkomen? Bij Vollekr8 hanteren wij de Actieleer methode wat een echte praktijkleren methode is. Aan de hand van een probleem, ga je met elkaar het praktijkvraagstuk afpellen.

Het belangrijkste hulpmiddel bij het toepassen van deze methode is het zogeheten ActieLeerModel©. Dit model wordt door ons al jaren succesvol ingezet als groeimiddel om te komen tot meer zelfsturende teams, een lerende organisatie, het vergroten van het probleemoplossend vermogen, versnelling op het gebied van verandering en toename van de innovatiesnelheid.

Het ActieLeerModel©

Het ActieLeerModel legt duidelijk de relaties tussen ratio en emotie en tussen leidinggeven en managen bloot. In dit blog behandelen we kort iedere stap van het model, zodat Actieleren geen onbekend begrip meer is voor jou.

1. Veel organisaties beginnen direct bij stap drie ‘Beslissen’ en stap vijf ‘Realiseren’ zodra er een verandering uitgevoerd moet worden. Vanzelfsprekend levert dit in een later stadium irritatie en verzet op bij medewerkers. Veranderen doe je met elkaar en stap voor stap. Daarom beginnen we netjes bij stap één!

Deze stap gaat over het probleem of de uitdaging in de organisatie. Ga met een groep nadenken over wat het echte probleem nu precies is. Stel vragen aan elkaar en oordeel niet. Door te oordelen haal je het hele creatieve proces onderuit.

2. Door elkaar inzicht te geven in het probleem (de bovenstroom) en elkaar en het probleem te accepteren (de onderstroom), leer je omgaan met verschillen. Het probleem aan de kaak stellen en het hier met elkaar over hebben is heel zichtbaar. Echter is de emotionele acceptatie belangrijker, maar minder zichtbaar. Dit onderwerp is vaak ook moelijker bespreekbaar.

Vergelijk het eens met topsport waarin zowel individueel als binnen het hele team continue geëvalueerd wordt om de prestaties te verbeteren. Deze reflectiemomenten concentreren zich niet puur en alleen op de ratio maar juist ook op de emotie.

3. Zodra het probleem duidelijk is en iedereen dit daadwerkelijk inziet, is het tijd om oplossingen en acties te bedenken. Stel heldere doelen en maak een planning. Bij veel organisaties is dit vaak het startpunt, waardoor het exacte probleem niet helder is en medewerkers zich wellicht helemaal niet in het probleem herkennen.

4. De volgende stap draait weer puur om de emotie en is zowel voor jouwzelf als voor de organisatie van groot belang. Door draagvlak te creëren, kan je exact ‘het waarom’ aan jezelf als aan anderen uitleggen. Zowel voor jezelf als voor anderen moet kraakhelder zijn waarom dit probleem aangepakt wordt. Zo kan je jezelf en anderen inspireren, stimuleren en motiveren. Geloof je er zelf niet voor de volle 100% in? Dan ga je een ander persoon ook niet kunnen inspireren.

5. Er is nu vertrouwen in het probleem en de oplossing. Nu is het pas tijd om de plannen in praktijk te brengen en reacties te ervaren. Door te doen komen wellicht zaken aan het licht waar nog niet aan gedacht was. Natuurlijk kan dit nog steeds spanningen opleveren wat kan resulteren in conflicten. Waarom doen we het? Wat zijn wij als team? Leer van elkaar en voer de dialoog. Geef feedback en evalueer. Als het goed is, hebben jullie gedurende de eerste stappen vertrouwen met elkaar opgebouwd, waardoor je hier nu van kan profiteren.

6. Nadat er een succesvolle realisatie heeft plaatsgevonden, is het taak om de realisatie betekenis te geven. Wees bewust van de waarden en opvatting. Voer met anderen de dialoog over het totale proces, de impact en de uitkomsten. Dit draagt bij aan teamleren en houdt ratio en emotiestromen bij elkaar, wat lastig kan zijn.

7. Evalueer en blijf continu verbeteren. De verandering kan grote impact gehad hebben op de organisatie. Leer hiervan door te evalueren en doe aan zelfsturing. Zodra je persoonlijk helder hebt wat de impact op de organisatie en individuen was, kan je overgaan op het reflecteren.

8. De laatste stap gaat over het elkaar beter maken om later nóg succesvoller aan stap één te beginnen. Overdenk samen met het hele team het hele proces, reflecteer, spreek elkaar aan en geef feedback met het doel om te verbinden en elkaar te ontwikkelen. Zo kun je gelijktijdig zowel de organisatie, het team en de individu ontwikkelen.

Om succesvol te zijn, heb je altijd emotie en ratio nodig

Houd in acht dat je altijd emotie en ratio nodig hebt in een organisatie om succesvol te zijn. Individuele opleidingen zijn populair, omdat je als individu snel door een training heen kan. Maar wat wordt de organisatie daar nu beter van? Bij Vollekr8 pakken wij het anders aan. Naast de broodnodige theorie ga je in kleine actieleergroepen samen complexe vraagstukken te lijf. We kijken niet alleen maar in boeken, maar gaan juist in leergroepen met elkaar kijken naar praktijkvraagstukken uit de eigen organisatie. Met de actieleermethode kan je die vraagstukken samen oplossen en dat waarderen onze deelnemers pas echt.

Wil je meer informatie over ons ActieLeerModel©, de actieleermethode of training Certified ActieLeer Coach? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

ActieLeer Coach? Klik hier