Virtual Campus

Herregistratie SchoolleidersregisterPO*

Certified Manager | Herregistratiewaarde 100%

Thema’s:

 • Persoonlijk Leiderschap (geheel thema)
 • Leidinggeven aan Verandering (geheel thema)
 • Wildcard
 • Omgaan met verschillen* als team
 • Omgaan met verschillen en samenwerking
 • Bedrijfsvoering*
 • HR beleid*
 • Organisatie van de school*
 • Professionele leergemeenschappen

Klik hier voor de training

Psychologie voor de Leidinggevende | Herregistratiewaarde 65%

Thema’s:

 • Persoonlijk Leiderschap (geheel thema)
 • Omgaan met verschillen als teamOmgaan met verschillen en samenwerking
 • Professionele leergemeenschap

Klik hier voor de training

Professioneel Leidinggeven | Herregistratiewaarde 100%

Thema’s:

 • Persoonlijk Leiderschap (geheel thema)
 • Wildcard
 • ‘Organisatie van de school’, ‘HR-beleid’ en ‘Bedrijfsvoering, ‘Financiën en Huisvesting’
 • ‘Omgaan met verschillen als team’ en ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’

Klik hier voor de training

Certified Action Learning Coach | Herregistratiewaarde 30%

Deelthema’s:

 • Omgaan met verschillen als team
 • Omgaan met verschillen en samenwerking
 • Omgaan met verschillen

Klik hier voor de training

Practitioner Action Learning Coach | Herregistratiewaarde 30%

Deelthema’s:

 • Omgaan met verschillen als team
 • Omgaan met verschillen en samenwerking
 • Omgaan met verschillen vertaald naar de organisatie

Klik hier voor de training

Leidinggeven aan Verandering | Herregistratiewaarde 35%

Thema:

 • Leidinggeven aan Verandering (volledig thema).

Klik hier voor de training

Persoonlijk Leiderschap | Herregistratiewaarde 35%

Thema:

 • Persoonlijk Leiderschap (volledig thema).

Klik hier voor de training

 

Lerarenportfolio* | Registerleraar | nummer en registeruren

Certified Action Learning Coach (CALC)

00701-44242 |112 registeruren
Klik hier

Practitioner Action Learning Coach (PALC)

00201-44543 | 56 registeruren
Klik hier

Leidinggeven aan Verandering

00801-03265 | 86 registeruren
Klik hier

Persoonlijk Leiderschap

00301-03764 | 84 registeruren
Klik hier

De kracht van het vragenstellen

00301-03362 | 56 registeruren
Klik hier

Leidinggeven aan Creatieve Processen 

00401-44444 | 86 registeruren
Klik hier

Smart Education by Action Learning

00901-44254 | 152 registeruren
Klik hier voor dit maatwerkprogramma

 

*De registraties zijn onderhevig aan updates en herregistraties. Vraag voor de start van de opleiding en training altijd naar de geldende voorwaarden en registratiewaarden.

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier