Als werkgever ben je verplicht om een transitievergoeding te betalen als je één of meerdere werknemers ontslaat. Hierbij zijn meerdere ontslagroutes mogelijk:

  • Bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld als het zo slecht gaat met het bedrijf waardoor inkomsten uitblijven. Deze ontslagprocedure gaat via het UWV. Je moet kunnen aantonen dat jouw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen genoodzaakt is om medewerkers te ontslaan.
  • Ontslag vanwege persoonlijke redenen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan disfunctioneren of een arbeidsconflict. In dit geval moet de ontslagprocedure lopen via de kantonrechter. Zij beoordelen of de reden tot ontslag gegrond is. Dit toetsen ze op basis van een dossier waarin tenminste acht ontslagredenen opgenomen moeten zijn, waaronder disfunctioneren en een arbeidsconflict.
  • Werkgever en werknemer gaan met wederzijds goedvinden uit elkaar.