Virtual Campus

Action Learning Team Journey®  

Als het werk zo snel verandert, hoe faciliteren wij dan mensen, teams en organisaties om daar adaptief mee om te gaan? Wat betekent het voor de manier hoe we het leren in teams vormgeven?

Wat is een team?

Een team is een groep (4-12) personen die samen werkt om een gezamenlijk doel te bereiken en van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van succes. Welk leiderschap is daarvoor nodig? Hoe zorg je voor krachtig teamwork, waarin intenser, plezieriger en efficiënter wordt (samen)gewerkt.

Verschillende teams

Ieder team is anders. Contexten en taken verschillen, en de mate van individualiteit binnen het team zijn belangrijke factoren. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen tussen een voetbalteam en een wielerploeg. Het zijn teams, maar de focus verschilt. In het ene team is het behalen van het gezamenlijk doel topprioriteit en bij het andere team is het behalen van individuele successen bepalend.

Action Learning Team Journey

Onze Action Learning Team Journeys verbinden de strategische en persoonlijke doelen aan teamontwikkeling. Een Team Journey is een unieke leerervaring die de persoonlijke groei en krachtig teamwork versterkt.

Van individuele actie, naar collectieve prestatie!

Gericht uitproberen en onderzoeken

In een Team Journey worden experimenten ingezet als onderdeel om het probleemoplossend vermogen en mate van samenwerking in een team te versterken. Doelbewust experimenteren en reflecteren vormen de pijlers van de leerbijeenkomsten en –activiteiten.

Leerexperimenten zijn een krachtige manier om met actuele praktijkvraagstukken op de werkplek aan de slag te gaan. Het veranderproces wordt versneld, vooral door de inzichten die de betrokken medewerkers door interactie opdoen. Een leerexperiment creëert een veilige leeromgeving en bevorderd een creatieve leercontext.

In een Team Journey is het voornaamste doel dat iedereen leert; van elkaar en met elkaar. In dit leren zit de potentie om impact te hebben op alle stakeholders in de leeromgeving.

Resultaat  

Leiderschapsontwikkeling

Door in praktijksituaties met nieuw gedrag te experimenteren vergroten deelnemers hun impact als krachtig leider. Ze krijgen constant feedback  en ervaren direct de kracht van Action Learning. Ze krijgen door interactie inzicht in hun vaardigheden en ontwikkelen hun talenten..

Teamontwikkeling

Teams ontwikkelen patronen in hun samenwerking. De journey maakt deze zichtbaar en doorbreekt ineffectieve patronen. De teamleden krijgen constructieve feedback terwijl ze werken aan een echte praktijkvraagstukken. Ze experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, wat leidt tot een optimaal functionerend team.
Terwijl de deelnemers leren, versterken ze de relatie met de stakehiolders

Organisatieverandering

Onder  begeleiding van een Certified Action Learning Coach van Vollekr8 werken deelnemers aan het oplossen van complexe praktijkvraagstukken. Onderstaand ons proces:

Hoe werkt het? 

Een Action Learning Team Journey laat zich het best omschrijven als een ontdekkingsreis naar persoonlijke- en teamontwikkeling. Het is een goed alternatief voor een assessment. Vaardigheden, transparantie, de impact van de eigen werkcontext en cultuur woerden direct zichtbaar en onderscheiden een journey van een assessment.

Een Team Journey bestaat meestal uit drie sessies.

Persoonlijke ontwikkeling | 1 sessie

In de eerste sessies gaat de deelnemer in gesprek met bijvoorbeeld zijn leidinggevende, directe collega of medewerker. De Action Learning Coach faciliteert deze gesprekken door tijdens leerinterventies feedback te geven om gedragspatronen te bespreken en bevordert reflectie om nieuw gedrag te ontwikkelen.

Teamontwikkeling | 2 sessies

De 2e en 3e sessie kennen een meer experimentele opzet. Deze zijn  ervaringsgericht en participatief. Ze bestaan uit korte theoretische input, Action learning intervisie en reflectie. Tijdens deze sessie werken de deelnemers aan het oplossen van complexe praktijkvraagstukken en werken gelijktijdig aan de leerdoelen die zijn geformuleerd tijdens de eerste sessie.

De Action Learning Coach faciliteert het leerproces. De vaardigheden, patronen en wijze van probleemoplossing worden direct zichtbaar. Het is een perfecte combinatie van ‘denken-’ en ‘doen’-sessies.

Evaluatie

Aan het einde van de Team Journey is er een plenaire bespreking met de coaches van de sessies. Anders dan in een assessment is dit geen beoordeling. Doel van deze bespreking is om de ervaringen van de  coaches met de deelnemer en het teamwork te integreren. De deelnemers krijgen vanuit dit perspectief begrip voor de effecten van hun rol, vaardigheden, talenten en ontwikkeling tijdens het samenwerken.

Expertise op het gebied van Action learning

Bij Vollekr8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches die ervoor zorgen dat teams de beste leerervaring hebben terwijl ze aan echte praktijkproblemen werken. Samen met de opdrachtgever bouwen wij impactvolle workshops, variërend van een halve dag tot meerdere dagen, zodat het vermogen tot verandering in teams en organisaties wordt versterkt.

Meer weten? Offerte aanvragen

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier