Virtual Campus

Team Journey

Een collectieve reis vol leerervaringen

Een Team Journey helpt teamleden met het verbinden van de strategische en persoonlijke doelen aan teamontwikkeling.

Een unieke leerervaring die de persoonlijke groei en krachtig teamwork versterkt. Het team wordt continu uitgenodigd te komen tot veranderingen, klein en groot, in hun praktijk.

Welke richting deze ontwikkeling opgaat, bepaalt het team zelf. De ontwikkeling wordt altijd getoetst aan de gewenste ontwikkelrichting van de organisatie.

Eigen ontwikkeltraject op maat

Ontwikkel een mindset die verandering omarmt

Action Learning borgt blijvende gedragsverandering

Action learning Proces©

Een Team Journey laat zich het best omschrijven als een ontdekkingsreis. Er ligt geen kant en klaar programma, dit gaan de teamleden o.b.v. de leercoach zelf  maken en uitvoeren. De teamleden worden geactiveerd om met elkaar aan de slag te gaan om oplossingen te vinden voor hun vraagstukken, dilemma’s en het verbeteren en versnellen van de wendbaarheid en werkwijzen.

Vaardigheden, transparantie, de impact van de eigen werkcontext en cultuur woerden direct zichtbaar. Onderstaand het model dat centraal staat in dit programma:

 

Een Team Journey bestaat meestal uit de volgende fases:

Eigen ontwikkeltraject op maat: Aan de start van het ontwikkeltraject worden, samen met de teamleden de leer- en ontwikkelvragen geïnventariseerd. Een uniek concept. Er ligt geen kant en klaar programma, dit gaan de teamleden o.b.v. de leercoach zelf  maken.

Persoonlijke ontwikkeling: De deelnemer gaat in gesprek met bijvoorbeeld zijn leidinggevende, directe collega of medewerker. De Action Learning Coach faciliteert deze gesprekken.

Teamontwikkeling: Deze sessies kennen een meer experimentele opzet. Ze bestaan uit korte theoretische input, Action Learning intervisie en reflectie. Deelnemers werken aan het oplossen van complexe praktijkvraagstukken en werken gelijktijdig aan persoonlijke leerdoelen. Deze experimenten zijn duidelijk afgebakend en uitvoerbaar. Opgedeeld in kleine stapjes die kunnen worden bestendigd in het bestaande werkproces.

Evaluatie: Aan het einde van de Team Journey is er een plenaire evaluatie. Anders dan in een assessment is dit geen beoordeling. De deelnemers krijgen vanuit dit perspectief begrip voor de effecten van hun rol, vaardigheden, talenten en ontwikkeling tijdens het samenwerken. Samen reflecteren zij op het traject en maken een plan om het leren voort te zetten. 

Resultaat  

Leiderschap, krachtig teamwork en organisatieverandering worden gelijktijdig ontwikkeld. Werken aan zelforganiserende en samenwerkende teams

Return on Education (ROE)

Action Learning leidt tot een optimale Return On Education voor zowel de deelnemers, teams als organisatie. Onze deelnemers en opdrachtgevers claimen zelf dat de investering van het leertraject aantoonbaar worden “terugverdiend” in termen van:

  1. Verlagen van de directe kosten en verhogen van de effectiviteit
  2. Ontwikkelen van leiderschap, mindset en specifieke vaardigheden (open vragen stellen, dialoog aangaan, reflectie, feedback vragen, geven en ontvangen)
  3. Versterken van het probleemoplossend vermogen en teamwork
  4. Creëren van een lerende organisatie en het versterken van het werkgeversmerk

Expertise op het gebied van Action learning 

Action Learning is een vorm van (management)ontwikkeling, waarbij teamleden van en met elkaar leren. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Bij Vollekr8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches.

Advies, incompany & maatwerk 

Samen met de opdrachtgever bouwen wij impactvolle trainingen, variërend van een halve dag tot meerdere dagen. Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om samen de vraag, aanpak en resultaat te formuleren.

Meer weten? Offerte aanvragen

Een Certified Interim Manager worden? Lees meer