Virtual Campus

Programma 

Dag 1: Inzicht & waardecreatie

 • Inleiding Financieel Management
 • Boekhouden: de taal van financieel management
 • Het gebruik van financiële overzichten (balans, resultatenrekening en cashflowoverzicht)
 • Het maken van een ratioanalyse
 • Stuur- en kengetallen die bepalend zijn voor het vaststellen van het rendement en succes in het behalen van de doelstellingen van jouw organisatie
 • Ordenen van informatie zodat onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden
 • Praktijkopdracht

Dag 2: Beleidsrijk budgetteren

 • Budgetten, planningssystemen & managementrapportages
 • Kostenverdeling en kostenbesparing
 • Opstellen, bewaken en verdedigen van het afdelingsbudget
 • Effectief sturen op doelen door middel van de Balanced Scorecard
 • Risicomanagement en Activity Based Costing
 • Lezen van rapportages, exploitatieoverzichten, prestatie-indicatoren en pro-actief bijsturen
 • Financiële voorspellingen verbeteren door feedback-loops
 • Praktijkopdracht

Dag 3: Integreren en impact

 • VBTB (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording)
 • Kerntaken budgetteren, zero-based budgetting, activity-based budgetting, overhead value analysis
 • Financieel beheersen van personeel: personeelsbeleid en kosten- en opbrengsten beheersing
 • Managementrapportage en -verantwoording
 • Financieel beleid en investeringsbeslissingen binnen je organisatie gedragen te krijgen
 • Presenteren Actieplan

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, actieleer opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier