Virtual Campus
HIER INSCHRIJVEN De kracht van het vragenstelen INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

De kracht van het vragenstellen

Problemen zijn situaties die voorkomen dat een gewenst resultaat ontstaat of stagneert. 

Wanneer de probleemgerichte aanpak tekortschiet heb je creatieve vaardigheden nodig om tot gedragen oplossingen te komen.

Krachtige vragen stellen doorbreken barrières en het is een krachtige manier om contact te maken met leidinggevenden, collega’s of klanten.

Creativiteit door vragenstellen 

Door praktijkvraagstukken vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken ben je in staat om unieke oplossingen te vinden die je écht van het probleem afhelpen. Daarbij maak je gebruik van lopen vragen stellen,  creatief denken en creatieve technieken.

Door gestructureerd  met elkaar te definiëren wat het probleem is, en wat wel en niet bij het probleem hoort, breng je focus aan voor het creatieve proces in het vinden van een briljante oplossing.

Diepgaand problemen onderzoeken, effectieve vragen stellen en unieke oplossingen bedenken creëren vertrouwen, geven informatie én werken aan goede relaties. Spreekt je dit aan, dan is deze actiegerichte training zeker iets voor jou.

Efficiënt en plezierig leren door offline en online leervormen

Veel interactie met de trainer en de deelnemers onderling.

Je competenties staan centraal, je leert werken volgens beproefde methodes

Na afloop van ben je in staat om

  • vragenderwijs en zonder oordeel sturing te geven aan gesprekken en creatieve werkvormen
  • de verschillende vraagstijlen (open vragen, gesloten vragen, suggestieve vragen, verkennende vragen, probleemoplossende vragen, evaluerende vragen, etc.) in de praktijk toe te passen
  • met argumenten aan te sluiten bij het verhaal van de ander
  • te luisteren, samen te vatten en door te vragen (LSD)
  • geaccepteerd feedback vragen, geven en ontvangen
  • het meedenken te reduceren en de verantwoordelijkheid bij de ander te laten
  • creatief problemen op te lossen
  • een betere gesprekspartner te zijn

Doelgroep en vooropleiding

Deze training is bedoeld voor iedereen die, zonder zelf oordelend of adviserend bezig te zijn, zich wil bekwamen in het creatief oplossen van problemen, de kracht van het vragen stellen, meer diepgang in gesprekken willen aanbrengen en nog creatiever worden in het samen werken aan gedragen oplossingen. Om te in te kunnen schrijven voor deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.

Certificaat

Heb je de gehele training gevolgd en met een voldoende afgerond? Je ontvangt van ons het certificaat ‘De kracht van het vragenstellen’.

Aanpak Action Learning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

 

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Oude gewoontes sluipen ongemerkt weer binnen en wil je de opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een gratis terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en netwerken. Nieuwe inzichten, ervaringen, leerwensen met elkaar delen en  je krijgt praktische handvatten mee om deze direct toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, nuttige links, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie en interactieve toepassingen, zoals een Virtueel Klaslokaal, online coaching, e-learning, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Registerleraar

Deze training is opgenomen in het Registerleraar onder nummer: 00401-03568

Incompany & maatwerkoplossingen?

Actief samen Leren met collega’s?

Iedere organisatie is uniek, heeft zijn eigen cultuur, context, leiderschapsprincipes, doelen en praktijkvraagstukken. Maar hoe zet je jouw mensen in hun kracht en hoe krijg je ze mee?

Wij geloven in samenwerking en maatwerk. Aan de hand van jullie vraag kijken we in co-creatie welke training of traject bijdraagt aan de meest effectieve oplossing voor jouw organisatie, het team of de medewerkers. We formuleren gezamenlijk doelstellingen en resultaatafspraken.

Doorbraak realiseren in gedrag, samenwerking en leiderschap

Al onze opleidingen en trainingen geven we ook incompany

Meer impact door combinatie van online en offline leren

We brengen door Actieleren samenhang in leiderschapsontwikkeling en verandering. Onze specifieke aanpak levert direct resultaat op waar je het wilt: de praktijk op de werkvloer. Door met collega’s samen te werken en te samen te leren aan actuele problemen maak je echte impact. Dat noemen wij Actief Samen Leren. Lees hier meer

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie of team kunnen betekenen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

CONTACT

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier