NU AANMELDEN VOOR KINDERCOACH ACTIELEREN INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Kindercoach Actieleren

Onderwijs gaat niet alleen over het verwerven van kennis en vaardigheden, maar steeds meer over coaching, het ontwikkelen talenten en leren omgaan met verschillen. Dat kan alleen in wisselwerking met anderen. Maar hoe dan?

Ondanks de toegenomen aandacht voor het individu wordt er binnen het onderwijs veel belang gehecht aan het socialiseren van leerlingen en collectief leren.

Zo ontstaat een leergemeenschap waarbij iedereen, ook de leerling, betrokken wordt bij het individuele en onderwijsproces.

Leren van en met elkaar waarin eigenaarschap, verantwoordelijkheid, lef, ambitie en kritisch denken sleutelbegrippen zijn.

Actieleren als uniek train-de-trainerconcept

Op verschillende niveaus verbindend kunnen communiceren

O.l.v. een Master Coach Actieleren

Je bent na deze training in staat om de sociale ontwikkeling van kinderen en het schoolklimaat te versterken door met elkaar projectmatig problemen op te lossen en samen te reflecteren. Je leert het kind, ouders en collega’s te begeleiden op verschillende niveaus en een bijdrage te leveren aan een professionele leergemeenschap door:

 • Leren van vaardigheden (observeren, feedback geven door middel van TOP-TIP, luisteren, doorvragen, acceptatie van het probleem)
 • Leerlingen (projectmatig) laten samenwerken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs
 • Leerlingen  betrokken te maken voor het onderwijs- en leerproces
 • Onderzoekend leren te faciliteren door middel van het stellen van (open) vragen en niet oordelen
 • Leerlingen verbanden leren leggen tussen uitdagingen, problemen en oplossingen

Resultaat

De deelnemers

 • leren de Actieleer concepten, visie en instrumenten
 • zijn in staat om verbindend te communiceren met ouders, collega’s kinderen
 • ontdekken en herkaderen talenten, kwaliteiten en gedrag
 • kunnen probleem- en oplossingsgericht werken
 • zijn in staat een Actieleer Programma voor leerlingen te maken
 • presenteren van een actieplan

Certificaat

Deze intensieve training wordt afgesloten met een Actieleer praktijkopdracht. Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u ons certificaat ‘Kindercoach Actieleren’.

Doelgroep 

Staf en personeelsfunctionarissen, schoolleiders (aankomend), leerkrachten, projectleiders, onderwijsassistenten, IB-ers, ouders, etc.

Om te in te kunnen schrijven voor dit programma is geen specifieke vooropleiding vereist, wel is de training Practitioner Actieleer Coach gewenst.

Certified Teamcoach Actieleren (CTA) | register & titel

Je wordt in het IRALPRO register  Lees meer opgenomen en je mag de beroepstitel CTA achter je naam voeren als:

 • je hebt deelgenomen aan minimaal 80% van de bijeenkomsten
 • Je zowel de training Practitioner en Certified Teamcoach Actieleren hebt afgerond
 • Je de eindopdracht met minimaal een voldoende beoordeeld

Vrijstelling: Heb je een gelijkwaardig Action Learning of Actieleer Programma afgerond, dan kun je vrijstelling krijgen voor de training Practitioner Teamcoach Actieleren.

Aanpak Actieleren

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Oude gewoontes sluipen ongemerkt weer binnen en wil je de opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een gratis terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten, kennisdelen en netwerken. Nieuwe inzichten, ervaringen, leerwensen met elkaar delen en  je krijgt praktische handvatten mee om deze direct toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, nuttige links, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie en interactieve toepassingen, zoals een Virtueel Klaslokaal, online coaching, e-learning, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Ondersteuning online leerplatform

Training-on-the-job

Praktische inzichten direct toepasbaar in de eigen werkpraktijk

Registerleraar.nl

Actieleer Kindercoach is opgenomen in het Registerleraar met 112 registeruren (registernummer 00401-10347).

Incompany & maatwerkoplossingen?

Actief samen Leren met collega’s?

Iedere organisatie is uniek, heeft zijn eigen cultuur, context, leiderschapsprincipes, doelen en praktijkvraagstukken. Maar hoe zet je jouw mensen in hun kracht en hoe krijg je ze mee?

Wij geloven in samenwerking en maatwerk. Aan de hand van jullie vraag kijken we in co-creatie welke training of traject bijdraagt aan de meest effectieve oplossing voor jouw organisatie, het team of de medewerkers. We formuleren gezamenlijk doelstellingen en resultaatafspraken.

Doorbraak realiseren in gedrag, samenwerking en leiderschap

Al onze opleidingen en trainingen geven we ook incompany

Meer impact door combinatie van online en offline leren

We brengen door Actieleren samenhang in leiderschapsontwikkeling en verandering. Onze specifieke aanpak levert direct resultaat op waar je het wilt: de praktijk op de werkvloer. Door met collega’s samen te werken en te samen te leren aan actuele problemen maak je echte impact. Dat noemen wij Actief Samen Leren. Lees hier meer

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie of team kunnen betekenen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

 

CONTACT

Klassikaal of online leren? Klik hier