Virtual Campus

Succes ligt altijd buiten je comfortzone

De groei-transitie

Hoe ga je om met de spanning tussen de systeemwereld, de praktijk en je eigen stretch-mogelijkheden op weg naar de groeizone? Wat is jouw uitdaging?

Transitie, je komt het woord veel tegen in boeken, artikelen, managementtaal en misschien ook in je eigen leven. Transities zijn overal zou je denken, maar wat is het eigenlijk? En, als het binnen je organisatie of team speelt, hoe ga je daar als leider mee om? Hoe krijg je jouw organisatie en of team weer in volle kracht?

Transitie betekent letterlijk de overgang van de ene fase naar een volgende, een veranderingsproces, ontwikkeling van de vorm of stijl naar de andere. Transitie is een natuurlijke fase in groei waarbij een grote spanning kan ontstaan tussen oude zekerheden (de comfortzone) die zo belangrijk lijken dat ze hardnekkig vastgehouden en verdedigd worden en die tegelijkertijd steeds meer problemen veroorzaken en verdere groei belemmeren.

De transitiecirkel

De transitiecirkel geeft weer hoe mensen en teams zich ontwikkelen en welke effecten ingrijpende gebeurtenissen hebben op deze ontwikkeling. Veranderingen bieden ons telkens weer de mogelijkheid om afscheid te nemen, betekenis te geven en om opnieuw verbinding te maken. Hoe we de verandering doorlopen bepaalt hoe we ons opnieuw verhouden tot een nieuwe, ontstane situatie.

Succes ligt altijd buiten je comfortzone

Uit de comfortzone komen brengt per definitie ongemak (angst) met zich mee. Een groeitransitie begint altijd met afscheid nemen van het oude. Om verandering ook te laten slagen en de aanpassingen in gedrag eigen te maken moeten mensen of teams eerst iets ‘voelen’ hoe het is om iets te verliezen en accepteren dat er losgelaten moet worden.

In dit proces van accepteren, toelaten, kwetsbaarheid tonen, te voelen wat relaties voor je betekenen, verbinden we de relatie met onszelf en met anderen.

Groeien doe je niet alleen, dat is het mooie eraan.

Gezien alle uiteenlopende emoties en (non-verbale) reacties is verbinding noodzakelijk. Richt je op het versterken van (nieuwe) relaties binnen het team. Creëer een psychologisch veilige leeromgeving, laat medewerkers hun ervaringen en belden delen en betrek ze in het proces van ontwikkeling naar succes.

Het proces verklaard

De comfortzone (1+1=1)

Het is in de comfortzone vooral aangenaam, stressvrij en vrij van gedoe. Het is een plek waar we ons veilig voelen, zijn onproductief en zullen geen actie ondernemen. .

 • Veiligheid, weinig risico
 • Routine, ‘gewoontegedrag’ en of gedrag op ‘de automatische piloot’.
 • Deskundigheid zorgt voor starheid
 • Maskeren onwetendheid en blokkeren verandering

De stresszone (1 + 1 = -1)

We gaan iets doen wat we nog niet eerder gedaan hebben. Iedere stap in de stresszone vergroot onze comfortzone. Ons zelfvertrouwen daalt, de stress is dusdanig hoog dat het ons belemmert om iets nieuws te leren.

 • Angst, stagnatie & stretch
 • Wantrouwen
 • Zelfbescherming
 • Excuus denken

In de leerzone (1+1=2)

In deze fase raken medewerkers of teams hun routines kwijt, zullen ze nieuwe vaardigheden aanleren, verouderde routines afleren en nieuwe normen bepalen.

 • Nieuwe vaardigheden
 • Dingen anders doen
 • Feedback geven op het lerende vermogen i.p.v. kennis
 • Probleemoplossend

In de groeizone (1+1=3)

Er wordt op zo’n manier samengewerkt dat het individu, het team en de organisatie gelijktijdig worden ontwikkeld.

 • Eigenaarschap, pro-actief
 • Multidisciplinaire teams
 • Resultaatgericht
 • Collectief leren

Actief Samen Leren

Veranderingen worden impactvoller, de druk hoger en ons stresssysteem wordt hierdoor continu geprikkeld. Stress maakt de één enorm gefocust, maar werkt voor de ander weer verlammend. Daarom is het belangrijk om jezelf en of je team in de groei-transitie te faciliteren.

Wij geloven in de kracht van mensen, samen werken en leren. Daarvoor zijn niet alleen zelfverzekerde leiders nodig in de top, maar op elk niveau van de organisatie.

Hoe wij dat doen? Door action learning. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Door samen te werken aan actuele problemen in jouw organisatie. Dat noemen wij Actief Samen Leren.

Jos Grob MBA – April 2022

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!