Virtual Campus

Intervisie, de VAAK-methode

Intervisie is succesvol als het methodisch wordt uitgevoerd. De keuze van een methode is afhankelijk van de beschikbare tijd, de groepsgrootte, de mogelijkheden van voorbereiding, de ervarenheid van de facilitator met het facilteren van intervisie en met de methode, en de ervarenheid van de groep in bv het stellen van helpende vragen.

Aantoonbaar effectief werken wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om vakmanschap en lerend vermogen. Eén van de manieren om persoonlijk vakmanschap naar een hoger niveau tillen is intervisie. Door je werk in je team bespreekbaar te maken en lering te trekken uit elkaars aanpak ontwikkel je een meer methodische en eenduidige werkwijze. Hieronder een methode die regelmatig wordt toegepast.

De VAAK-methode is een eenvoudige en gestructureerde manier om moeilijke problemen of nieuwe ontwikkelingen binnen een groep te bespreken. Structuur is nodig omdat het de ruimte en grenzen biedt die deelnemers nodig hebben om met voldoende openheid, rust en tijd aan het traject deel te nemen. Het is belangrijk om flexibel met de structuur om te gaan omdat het gesprek op die manier het meest soepel verloopt.

De VAAK-methode helpt een groep om door middel van structuur en tijdsplanning doelmatig en effectief aan de oplossing van een probleem te werken. Het gaat hier om een werkvorm waarbij een groep zich intensief verdiept in een bepaalde situatie door de situatie van één van de groepsleden te bespreken en te analyseren. De gespreksleider dient de tijd goed te bewaken.

De bijeenkomsten worden met regelmaat gehouden. De rollen van inbrenger en gespreksleider zijn van tevoren al bekend.

Intervisie – Model VAAK

V            Vraagstelling
Probleemeigenaar krijgt de gelegenheid om zijn probleemstelling toe te lichten.

A            Analyse
Iedere deelnemer stelt om de beurt een vraag. Doel van de vragen is om de probleemstelling zowel voor de probleemeigenaar als voor de overige deelnemers helder te krijgen. Herformulering van het probleem. Iedere deelnemer schrijft op wat in zijn/haar ogen de kern van het probleem is (voor de probleemeigenaar). Uitwisselen en eventueel tot nieuwe probleemstelling komen.

A            Advies
Iedere deelnemer schrijft eerst een advies op:  “Als ik de probleemeigenaar was dan zou ik…”

K            Keuze
De probleemeigenaar kijkt naar de verschillende adviezen, geeft een reactie naar de adviesgevers en maakt een keuze uit de adviezen. Uiteindelijk geeft de probleemeigenaar aan, hoe hij de intervisie heeft ervaren en wat het hem heeft opgeleverd. Ook de overige deelnemers vertellen hun ervaring met de intervisie

Afsluiten met een leerevaluatie

Adviesronde. Bepaal welke persoonlijke betrokkenheid ieder heeft tot het ingebrachte probleem. Wat zouden de deelnemers doen in deze situatie? Bespreek de inzichten en leermomenten die ontstaan zijn.

Evaluatie en wisseling van rol. Welke persoonlijke leeropbrengst is er? Wat is nog niet uitgesproken? Welke inzichten heb je nu? Hoe heb je de adviezen ervaren? Wat ga je morgen anders doen?

Het support-team Vollekr8

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!