Virtual Campus

Virtueel Klaslokaal

Samen leren door te participeren in een virtuele omgeving

Het praktijkgericht onderwijs heeft steeds meer te maken met de vraag van deelnemers naar gepersonaliseerde en flexibele opleidingen. Men heeft verschillende leervragen en leerwensen ten aanzien van de inhoud, de leeractiviteiten, de plaats en tijd van het leren. Om aan deze vraag goed te kunnen voldoen speelt ondersteuning door de technologie een essentiële rol.

Bij onderwijs op afstand is er vaak sprake van thuis digitaal theoretische kennis opbouwen met minimale ondersteuning van een docent en door incidenteel contact tussen de deelnemers. Het synchrone leren wordt dan georganiseerd door klassikale bijeenkomsten. Gezien de trends, ontwikkelingen en leerbehoeften is de verwachting dat ook het synchroon leren steeds meer online wordt georganiseerd.

Uit verschillende onderzoeken naar het leerproces binnen het virtueel leren blijkt dat de meeste voortgang tijdens het leren wordt geboekt als deelnemers met elkaar opdrachten uitvoeren en feedback geven.

Ook wij hebben ingespeeld op deze ontwikkeling waarbij onderdelen van studies die op een ’traditionele’ manier werden aangeboden worden gekoppeld aan een online leersysteem; Blended Learning.

Onze leermethode Actieleren gecombineerd met onze online leeromgeving is hier een goed voorbeeld van. Maar wij zagen de uitdaging om digitale leeractiviteiten te ontwerpen die de theoretische kennis en de praktijk van deelnemers ondersteunt zodat er op die manier ook sprake is van betekenisvol leren

Virtueel Klaslokaal | ons innovatieproduct

Vollekr8 Academy heeft het concept Virtueel Klaslokaal samen met profit en non-profit organisaties ontwikkeld. De werkpraktijk en het verbinden van de boven- en onderstroom was het vertrekpunt. Door intensieve samenwerking hebben wij de Actieleer-methode verrijkt met beeldend leren en beeldend trainen.

Virtueel Klaslokaal | als onderwijsconcept

Virtueel Klaslokaal is een opleidingsconcept dat als doel heeft aan te sluiten bij de persoonlijke leeromgeving van mensen die leven met technologie en sociale media. De deelnemer maakt intensief gebruik van een maatwerk online leeromgeving, die hiervoor speciaal is ontwikkeld.

Bij Virtueel klaslokaal worden drie noodzakelijke processen verbonden namelijk:

  • het leerproces met leeractiviteiten waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is,
  • het onderwijsproces
  • het beoordelingsproces met activiteiten waarvoor de docent verantwoordelijk is.
  • Het beoordelingsproces sluit aan op het onderwijsproces, maar is bovenal afgestemd op het leerproces van de individuele deelnemer.

De kenmerken van een Virtueel Klaslokaal

Theoretische kennis opbouwen

Na korte online sessies gebaseerd op bevindingen uit de literatuur volgt een mix van presentaties, leesstof, filmpjes en interactieve oefeningen en opdrachten. De opgave kunnen zowel individueel als in een kleine groep worden uitgewerkt. Door de Virtual Classroom op deze wijze in te richten kunnen de opgebouwde kennis en vaardigheden optimaal worden geadopteerd.

Virtual Campus 

De praktijkgerichte training wordt ondersteund met een moderne online leeromgeving met up-to-date studiemateriaal, praktijkopdrachten, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, tests en filmpjes.

Constructieve feedback

Deelnemers werken aan organisatievraagstukken die urgent en relevant zijn. Gezamenlijk, of individueel wordt aan de opdrachten gewerkt en constructieve feedback gegeven.

Betekenisvolle dialoog

Om de kwaliteit van het leren te bevorderen is de interactie tussen deelnemers onderling en tussen de deelnemers en de trainer een succesbepalende factor. Om deze kwaliteit te waarborgen is de begeleider continu beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en ter ondersteuning van de te ontwikkelen, of aan te scherpen vaardigheden.

Reflectie

Verbinden van feedback, dialoog en reflectie is in een virtual classroom een continu proces. De deelnemers kunnen met hulp van de trainer tijdens de training deze vaardigheden ontwikkelen, of versterken.

Voordelen van een Virtueel klaslokaal

Live online trainen in een Virtueel Klaslokaal is voor veel organisaties een geweldige en betaalbare oplossing. De trainer en deelnemers zitten achter de eigen computer in een online trainingsruimte met mogelijkheden als een whiteboard, flipover, en zelfs oefenruimtes om in samen te werken. Het is flexibel, en biedt de deelnemer de kans om bij ziekte of afwezigheid een training op een ander moment te volgen of in te halen.

Leertrajecten worden effectiever vormgegeven en de beschikbare technologische ontwikkelingen worden zo goed mogelijk in dienst gesteld van zowel de opdrachtgever als de deelnemer.

Het support-team van Vollekr8

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!