Wij waarborgen de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering en registratie
van Actieleer professionals & organisaties

Onze visie is dat met een onafhankelijke beroepsregistratie een professional zich kan onderscheiden van vakgenoten. 

Ons keurmerk toont aan dat de Action Learning (Actieleer) professional up-to-date is en opgeleid voor de functie of rol en dat de vakkennis periodiek wordt bijgehouden door permanente educatie.

Levenlangleren is blijven ontwikkelen

Niveaus van certificering

 Er zijn verschillende certificeringsniveaus, elk met meer training en vereisten. Onze visie is dat iedere leidinggevende of coach de rollen manager, coach en leider in moet kunnen inzetten .

Onze certificeringsniveaus zijn:

 • Certified Teamcoach Actieleren- CTA
 • Certified Manager - CM
 • Certified Creatief Leiderschap - CCL

Onze certificering is waardevol en waardevast

Onze registers

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten en business schools die studenten d.m.v. Action Learning (Actieleren) opleiden, coachen of trainen.

In Nederland is de Vollekr8 Academy namens IRALPRO gecertificeerd en geautoriseerd om volgens de Actieleermethode te certificeren, beroepstitels toe te kennen en te registreren voor onderstaande beroepsregisters.  

Certified Teamcoach Actieleren
Certified
Manager

CERTIFICERING, KWALITEITSLABEL & BEROEPSREGISTER 

Onafhankelijk keurmerk voor organisaties,
Actieleer Teamcoaches en Teamleiders

De arbeidsmarkt vraagt om gekwalificeerde leidinggevenden, managers en coaches. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leeropbrengsten transparant en waardevast zijn. Onze visie is dat de kwaliteit van ons keurmerk in hoge mate de waarde van een diploma of certificaat bepaalt en een model van onafhankelijke certificering voor optimale borging zorgt.

Organisaties zijn trots op het verkrijgen van ons keurmerk. Deze mag gepubliceerd worden op de eigen website en worden gebruikt voor eigen communicatiemiddelen. 

Certificering en beroepstitel

Om gecertificeerd Actieleer professional te kunnen worden, met het bijbehorende recht een beroepstitel te mogen voeren, dient men aan een aantal vereisten te voldoen:  

 • De beroepstitel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het vakgebied Actieleren. 
 • De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van Actieleren.
 • IRALPRO certificaten zijn 5 jaar geldig. Verlenging van het certificaat met 5 jaar is mogelijk. Hercertificering is eenvoudiger en goedkoper dan het hele traject opnieuw afleggen.

Herregistratie

De leden van het register dienen hun vakkennis aantoonbaar op peil te houden door:

 • Het spreken of bezoeken van conferenties, lezingen en seminars
 • Het volgen of geven van opleidingen, trainingen en cursussen
 • Het bezoeken of geven van workshops, gastcolleges en vakoverleggen
 • Het schrijven van artikelen of boeken
 • Het begeleiden en adviseren van organisaties en teams
 • Het begeleiden of beoordelen van Actieleer Professionals

Alle activiteiten dienen een directe relatie te hebben met het vakgebied Action Learning. De kosten voor hercertificering bedragen € 150,00 excl. BTW.

KENNISDELING, ALUMNI & NETWERKEN

IRALPRO het Actieleerplatform

Wat doen wij nog meer?

 • Het organiseren van kennismanagement. IRALPRO organiseert i.s.m. haar partners o.a. lezingen, seminars, vakoverleggen en terugkomdagen. Daarnaast worden regelmatig interessante bedrijven bezocht. Achter de schermen meekijken en meedenken over het oplossen van praktijkvraagstukken, bewerkstelligen van sociale innovaties en het ontwikkelen van leiderschap staan hier vaak centraal.
 • Jaarlijks uitreiken van ‘IRALPRO-awards’. Een predicaat voor organisaties en Actieleer Professionals die een uitmuntende prestatie leveren binnen het brede vakgebied van Actieleren (i.v.m. impact Corona tijdelijk uitgesteld).
 • Organiseren van netwerken. Een derde doel van iRALPRO is het verbinden van de aangesloten organisaties, alumni en Actieleer professionals zodat zij optimaal hun netwerkfunctie kunnen benutten. De hierboven genoemde middelen worden hiervoor ingezet, maar ook netwerkborrels, werkgroepen, communities en maandelijks lezingen.