Virtual Campus

Teamontwikkeling met Lencioni

Samen werken aan krachtig teamwork

Een team maakt optimaal gebruik van de verschillende vaardigheden, talenten en krachten van de teamleden. Door inzicht en interactie ontwikkelen ze als krachtig team. De kwaliteit van de samenwerking in het team is namelijk van directe invloed op de prestaties. Sterk teamleiderschap is hierbij onmisbaar.

Deze baanbrekende training is voor teams die werk willen maken van hun ontwikkeling om een hecht en effectief team te worden.

Gerichte inzichten en interacties om teamwork te versterken

Vaardigheden van teams naar een hoger niveau tillen

De 5 pijlers van Lencioni

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie.

Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers. De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent al een gevaar voor het goed functioneren van een team. Samen met je team ga je aan de slag met de pijlers van Patrick Lencioni. Deze pijlers zijn gebaseerd op:

 1. Vertrouwen| De zekerheid van teamleden dat de intenties van hun collega’s goed zijn en dat er geen reden is om beschermend of bezorgd over de groep te zijn
 2. Openheid | Het vermogen productieve conflicten aan te gaan
 3. Betrokkenheid | Het gevolg van een duidelijk collectief doel gekoppeld aan het feit dat mensen zich gesteund voelen bij de realisatie van die doelen
 4. Verantwoordelijkheid | De bereidheid van teamleden om collega’s aan te spreken op prestaties en/of gedragingen die het team kunnen schaden
 5. Resultaatgerichtheid | Het vermogen om te focussen op de teamdoelstellingen.

Teamontwikkeling | het programma

De piramide van Lencioni is opgebouwd uit 5 niveaus, waarbij de basis bestaat uit vertrouwen. Vanuit vertrouwen kijkt het team naar de top van de piramide: het resultaat. Het team stelt gezamenlijke doelen (resultaten) op, dit zorgt ervoor dat de tussenlagen beter worden bereikt. Indien een voorgaande laag onvoldoende aandacht krijgt, zal een hogere laag minder succesvol blijken.

Samenwerking tussen collega’s stimuleren en verbeteren

Talenten in teams met elkaar verbinden

Intake & co-creatie

Tijdens een intake met een Action learning Coach van Vollekr8, de leidinggevende en eventueel een HR-adviseur wordt de vraag en het programma afgestemd.

Teamscan

Vooraf krijgen alle deelnemers een persoonlijke inlogcode om deel te nemen aan de Teamscan Lencioni. De scan/vragenlijst is een diagnostisch instrument. Het brengt in kaart of je team kwetsbaar is voor de 5 frustraties:

 • Afwezigheid van vertrouwen
 • Angst voor conflicten
 • Gebrek aan betrokkenheid
 • Vermijden van verantwoordelijkheden
 • Verwaarlozen van de resultaten

Het verschil tussen huidige en gewenste situatie wordt gezien als de veranderbehoefte.

Fase 1 – Bouwen verbinding & vertrouwen

In teambijeenkomsten (gemiddeld zo’n 1 – 3 sessies) werken we met actieve werkvormen aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en het gezamenlijke werkplezier. Ook investeren we in specifieke vaardigheden op het vlak van samenwerken en communicatie, zoals het vragen, geven en ontvangen van feedback.

Tijdens de bijeenkomsten leggen we concrete teamafspraken vast in een teamstatuut. Hierbij gaat het om afspraken over zowel gedrag als resultaat.

Fase 2 – Bouwen aan verantwoordelijkheid en resultaten

De Action Learning Teamcoach zal zich, afhankelijk van de specifieke ontwikkelbehoefte, richten op het versterken van vaardigheden op het gebied van eigenaarschap, evaluatie en presteren. Daarbij werken de teamleden aan het doorbreken van minder effectieve patronen in de resultaatgerichtheid door het versterken van werkplezier en het werken aan gemeenschappelijke doelen.

De teamcoach faciliteert de eigen verantwoordelijkheid van het team maximaal en stuurt zo min mogelijk. Kortere Action Learning sessies zijn gerelateerd aan de uitvoering van de taak en of het oplossen van praktijkproblemen door het team.

Uiteraard zullen de met elkaar gemaakte teamafspraken over resultaat en gedrag vast worden gelegd in het teamstatuut.

Leermethodiek Action Learning 

Action Learning is een stimulerende leermethodiek, waarbij de kracht ligt in het samenspel. De kern van Action Learning is leren door te doen, te ervaren en daarop reflecteren. De eigen praktijkvraagstukken staan hierbij centraal.

Het onder begeleiding van een Action Learning Coach ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen, specifieke vaardigheden ontwikkelen en experimenten aangaan zijn inherent aan Action Learning.

Het is een vorm van (management)ontwikkeling, waarbij teamleden van en met elkaar leren. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Heel het proces doorlopen we samen, want juist door interactie leer je het meest. Dat noemen wij Actief Samen Leren.

Online leeromgeving

Ieder teamlid krijgt toegang tot de online omgeving. Daar vinden ze naslagwerk en extra tools en opdrachten voor wie dat graag wil.

Expertise op het gebied van Action learning 

Bij Vollekr8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches die ervoor zorgen dat teams de beste leerervaring hebben terwijl ze aan echte praktijkproblemen werken. Samen met de opdrachtgever bouwen wij impactvolle trainingen, variërend van een halve dag tot meerdere dagen, zodat het vermogen tot verandering in teams en organisaties optimaal wordt versterkt.

Onze Action Learning Teamcoaches

 • zijn gecertificeerde Action learning Coaches
 • hebben minimaal 5 jaar ervaring met team coaching
 • hebben ervaring met het oplossen van managementvraagstukken
 • hebben het vermogen groei, leren en presteren in teams te versterken

Advies, incompany & maatwerk 

Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om de uitdaging te bespreken. Vrijblijvend inventariseren wij samen met jou de behoeftes en wensen binnen jouw organisatie of team. In nauwe samenspraak met jou formuleren we doelstellingen en maken we concrete resultaat afspraken.

Meer weten? Offerte aanvragen

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier