Virtual Campus

Team coaching

Van individuele actie, naar collectieve prestatie!

Soms staat een team voor een nieuwe uitdaging of stagneren de resultaten door de manier van samenwerken. Team coaching is een effectieve oplossing om actief met je team aan de slag te gaan.

Effectief samenwerken

Samenwerken is cruciaal om op een effectieve en gezonde manier je doelen te bereiken. De kern van team coaching is het verbeteren van de samenwerking, het vinden en bepalen van een gezamenlijk doel, missie of waarden en of gewoon elkaar beter leren kennen.

  1. Elkaar beter leren kennen of de samenwerking versterken

  2. Bepalen van een teamvisie en doelstellingen

  3. Het bevorderen van de onderlinge communicatie en werkplezier

De stappen

Team coaching is een maatwerktraject van 6 stappen:

1. Intake en 0-meting

Samen bespreken we de vraag en de rol die team coaching kan spelen. Een Teamscan kan een onderdeel zijn van een 0-meting*.

2. Match Action Learning Coach

In overleg selecteren we uit onze pool van Action Learning Coaches diegenen die het beste bij de vraag, die van je team en de teamleden.

3. Kick off

Team Coaching start met een gezamenlijke kick-off. Hier gaan we in op het geformuleerde doel en wordt het programma aan de deelnemers gepresenteerd. Deze bijeenkomst werkt activerend en verbindt de groep met het beoogde resultaat.

4. Persoonlijke coaching

Na de kick-off volgen de deelnemers een persoonlijk coachtraject. Daarin werkt de coach met het Jung Type Assessment en GROW-methodiek. De deelnemer krijgt inzicht in zichzelf en de teamrollen, en weet zowel persoonlkijke als professionele leerdoelen te benoemen.

5. Team coaching & actieplan

Een traject voor team coaching is maatwerk en volgt altijd de Action Learning methodiek. Inspirerende teamsessies en intervisie worden gefaciliteerd door een Action learning Coach. De teamleden stellen samen een Actieplan op.

6. Effectmeting en evaluatie

Natuurlijk evalueren we het leertraject en onze dienstverlening. Doelstelling is de realisatie van Return on Education (ROE). Deze wordt aantoonbaar gemaakt middels een 1-meting (*zie 1.).

Return on Education (ROE)

Action Learning leidt tot een optimale Return On Education voor zowel de deelnemers, teams als organisatie. Onze deelnemers en opdrachtgevers claimen zelf dat de investering van het leertraject aantoonbaar worden “terugverdiend” in termen van:

  1. Verlagen van de directe kosten en verhogen van de effectiviteit
  2. Ontwikkelen van leiderschap, mindset en specifieke vaardigheden (open vragen stellen, dialoog aangaan, reflectie, feedback vragen, geven en ontvangen)
  3. Versterken van het probleemoplossend vermogen en teamwork
  4. Creëren van een lerende organisatie en het versterken van het werkgeversmerk

Expertise op het gebied van Action learning 

Action Learning is een vorm van (management)ontwikkeling, waarbij teamleden van en met elkaar leren. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Bij Vollekr8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches.

Advies, incompany & maatwerk 

Samen met de opdrachtgever bouwen wij impactvolle trainingen, variërend van een halve dag tot meerdere dagen. Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om samen de vraag, aanpak en resultaat te formuleren.

Meer weten? Offerte aanvragen

Ben jij dé moderne manager? Doe de test!