Virtual Campus

Effectief werken in Agile Teams 

Van een individuele actie, naar een collectieve prestatie!

Soms staat een team voor een nieuwe uitdaging of stagneren de resultaten door de manier van samenwerken. Dit programma is een effectieve oplossing om actief met je team aan de slag te gaan om de wendbaarheid te verhogen.

Een agile team heeft veel zelfstandigheid en de teamleden bepalen zelf wat ze gaat doen en hoe. Dit vraagt  om nieuwe vaardigheden. Tijdens dit programma staan we stil bij de gevolgen van deze verandering voor iedere rol en wijze van samenwerken.

Actief Samen Agile met je collega’s

Samenwerken is cruciaal om op een effectieve en gezonde manier je doelen te bereiken. De kern van het programma is het verbeteren van de wendbaarheid, de samenwerking, het vinden en bepalen van een gezamenlijk doel, missie of waarden en elkaar beter maken.

Elkaar beter maken en de samenwerking versterken
Bepalen van een agile visie, normen en of doelstellingen
Het bevorderen van de onderlinge communicatie en werkplezier

Voor wie

Teams die Agile willen werken en hulp nodig hebben bij de opstart en borging. Ook voor teams die reeds Agile werken maar hun manier van Agile werken willen verbeteren, is dit programma geschikt.

Wij zijn succesvol als jij zonder ons verder kunt!

Onze aanpak is gericht op het begeleiden van interne mensen. Wij geloven erin dat een Agile transformatie succesvol is als dit met eigen mensen vanaf het begin wordt vormgegeven. Onze intensieve coaching & begeleiding aan het begin van het traject zorgt ervoor dat jouw mensen klaar zijn om de Agile transformatie aan te kunnen. Gedurende het traject wordt onze begeleiding afgebouwd. Wij zijn succesvol als jij zonder ons verder kunt!

De stappen

Agile Team training & coaching is een maatwerktraject van 6 stappen:

1. Intake en 0-meting

Samen bespreken we de vraag en de rol die teamcoaching kan spelen. Een Teamscan kan een onderdeel zijn van een 0-meting*.

2. Match Teamcoach

In overleg selecteren we uit onze pool van Agile Coaches diegenen die het beste bij de vraag, die van je team en de teamleden.

3. Kick off

Team Coaching start met een gezamenlijke kick-off. Hier gaan we in op het geformuleerde doel en wordt het programma aan de deelnemers gepresenteerd. Deze bijeenkomst werkt activerend en verbindt de groep met het beoogde resultaat.

4. Persoonlijke coaching

Na de kick-off volgen de deelnemers een persoonlijk coachtraject. Daarin werkt de coach met het Jung Type Assessment en GROW-methodiek. De deelnemer krijgt inzicht in zichzelf en de teamrollen, en weet zowel persoonlkijke als professionele leerdoelen te benoemen.

5. Team coaching & actieplan

Een traject voor team coaching is maatwerk en volgt altijd de Agile methodiek. Inspirerende teamsessies en intervisie worden gefaciliteerd door een ervaren Agile Coach. De teamleden stellen samen een Agile verbeterplan op. Na succesvolle afronding krijgen de deelnemers het Vollekr8 certificaat: Effectief werken in Agile Teams.

6. Effectmeting en evaluatie

Natuurlijk evalueren we het leertraject en onze dienstverlening. Doelstelling is de realisatie van Return on Education (ROE). Deze wordt aantoonbaar gemaakt middels een 1-meting (*zie 1.).

Return on Education (ROE)

Action Learning, Lean en Agile leidt tot een optimale Return On Education voor zowel de deelnemers, teams als organisatie. Onze deelnemers en opdrachtgevers claimen zelf dat de investering van het leertraject aantoonbaar worden “terugverdiend” in termen van:

  1. Verlagen van de directe kosten en verhogen van de effectiviteit
  2. Ontwikkelen van leiderschap, mindset en specifieke vaardigheden (open vragen stellen, dialoog aangaan, reflectie, feedback vragen, geven en ontvangen)
  3. Versterken van het probleemoplossend vermogen en teamwork
  4. Creëren van een lerende organisatie en het versterken van het werkgeversmerk

Expertise op het gebied van Action learning 

Action Learning is een vorm van (management)ontwikkeling, waarbij teamleden van en met elkaar leren. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Bij Vollekr8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches.

Advies, incompany & maatwerk 

Samen met de opdrachtgever bouwen wij impactvolle trainingen, variërend van een halve dag tot meerdere dagen. Wanneer je ons inschakelt komt één van onze ervaren specialisten graag bij je langs om samen de vraag, aanpak en resultaat te formuleren.

Meer weten? Offerte aanvragen

Maak je team Agile door Acton Learning? Doe de test!