Virtual Campus

Powerful Leadership | krachtig leiderschap

incompany | maatwerk programma

Leidinggeven in een snel veranderende wereld volop complexiteit en onzekerheid, is een enorme opgave. Je bent je er als teamleider van bewust dat er elke dag nieuwe vraagstukken en innovaties worden geïntroduceerd.

Dit vraagt een proactieve en bedreven leiderschapsstijl, maar ook dat je aanpak en gedrag in lijn moet zijn met de implementatie en realisatie van oplossingen. Dat vraagt om wendbare teams en krachtig teamleiderschap.

Een nieuwe kijk op krachtig teamleiderschap door Action Learning.

Actief Samen Leren

De kracht van Action Learning ligt in het samenspel. Als teamleider leer je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarom is interactie zo’n belangrijke factor. Als alle teamleiders dezelfde taal gaan spreken, creëren ze een krachtige leer- en veranderomgeving, die duurzaam gedrag en ijzersterk teamwork en werkplezier stimuleert.

We begeleiden organisaties en teams in 5 fases in een periode van 4 tot 6 maanden bij het terugdringen van ongewenst gedrag, strategierealisatie en realiseren van ijzersterk teamwork.

Voorbeeld maatwerk programma | in co-creatie met de klant

 • 0-meting*
 • Belevingsonderzoek
 • Kick Off
 • Keuze modules
  • Krachtig Leiderschap | persoonlijkheid, contact maken en ontwikkeling
  • Teambuilding | conflicthantering, dialoog aangaan en decision-making
  • Psychologische veiligheid in teams | participatie, integriteit en leercultuur
  • De kracht van Action Learning | proces, interactie & mindset
  • Stakeholder management | controle, autonomie en vertrouwen
  • Coachen & begeleiden | balans in de rollen: leider, manager en coach
  • Effectieve beïnvloeding | beïnvloedingsstrategie en denkstijl
  • Omgaan met belangentegenstellingen | balans tussen inhoud, proces, relatie en gevoel
  • Visuele communicatie | activeer op een creatieve wijze processen of verandering
  • Klantgericht werken | klantbeleving, gastvrijheid & klantgerichte cultuur
  • Observeren en Feedback | vragen, geven en ontvangen
  • Strategisch denken en handelen | inzicht in bedrijfskundige vakken & bedrijfsvoering
  • Leidinggeven aan verandering | impact, cultuur & verandering
  • Eindopdracht | Maken en presenteren van een Actieplan en of een videopitch
 • Begeleiden organisatietransitie door een Senior Action Learning Coach (SALC)
 • Action Learning Labs kleine leergroepen experimenteren o.l.v.van  een Action Learning Coach
 • Online leerplatform
 • Return on Education (ROE) | 1-meting & evaluatie*

Teamanalyse | vlootschouw

De Vlootschouw maakt kansen en mogelijkheden voor groei, leren en presteren transparant. Vooraf definiëren we samen met de opdrachtgever de te meten competenties en criteria. De Vlootschouw brengt in kaart brengt hoe de deelnemers scoort op de variabelen:

 • resultaatgericht
 • ontwikkelen potentieel
 • employability/duurzame inzetbaarheid

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek wordt begeleid door een action learning coach van Vollekr8. Waar in een assessment de methode meer de regie heeft over de onderwerpen, is dat in het belevingsonderzoek de deelnemer.

Er wordt dieper ingezoomd op o.a. de levensloop, beeldvorming en overtuigingen om een verklaring te vinden voor aanwezige kwaliteiten, drijfveren, gedrag of eventuele belemmeringen in de verdere ontwikkeling. Voorafgaand aan een belevingsonderzoek maakt de deelnemer een online persoonlijkheidstest. De resultaten daarvan alsook het C.V. vormen het startpunt van een belevingsonderzoek waarin donze coach vraagt, luistert, spiegelt, stimuleert, confronteert en observeert.

Waar vragenlijsten dit doen vanuit een objectieve benadering doet de belevingscoach dit meer vanuit intuïtie en geeft woorden aan gevoeligheid, emoties, indrukken, vermoedens of voorgevoel.

In lijn met de organisatiestrategie en competenties

Met gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methoden

Actieplan

De deelnemers sluiten dit programma af met het maken en presenteren van een Actieplan met een aantoonbaar resultaat. Onze deelnemers claimen dat de trainingskosten door de organisatie gemakkelijk zijn terugverdiend. Een aantal van hen spreekt zelfs over rendementen van tienduizenden euro’s of nog meer. Geweldig voor de opdrachtgever, maar ook voor de deelnemer die tijdens de training een persoonlijke groei doormaakt en tevens bijdraagt aan het rendement van zijn organisatie. Wij noemen dit boter mijn de vis.

Impactvolle trainingsprogramma’s voor leidinggevenden en teams

Op de eigen organisatiecultuur afgestemd

Actieve coaching & begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve persoonlijke begeleiding en coaching die de deelnemers krijgen. Voorafgaand aan de start van het traject volgt altijd een persoonlijke intake waar het programma en leerwensen op elkaar worden afgestemd. Action Learning coaches begeleiden de deelnemers intensief naar een geaccepteerde leertransfer.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken. De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, Actieleer opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een Virtual Classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Meer weten? Contact? Offerte aanvragen

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier