Virtual Campus

Powerful Leadership Programma 

incompany & maatwerk

Leidinggeven in een snel veranderende wereld volop complexiteit en onzekerheid, is een enorme opgave. Je bent je er als teamleider van bewust dat er elke dag nieuwe vraagstukken en innovaties worden geïntroduceerd.

Dit vraagt een proactieve en bedreven leiderschapsstijl, maar ook dat je aanpak en gedrag in lijn moet zijn met de implementatie en realisatie van oplossingen. Dat vraagt om wendbare teams en krachtig teamleiderschap.

Vergroot door Action Learning de impact van jouw teamleiders 

Een nieuwe kijk op krachtig teamleiderschap door Action Learning. Ga de uitdaging aan en transformeer je team!

Als alle teamleiders dezelfde taal gaan spreken, creëren ze een krachtige leer- en veranderomgeving, die duurzaam gedrag en ijzersterk teamwork en werkplezier stimuleert.

Actief Samen Leren

De kracht van Action Learning ligt in het samenspel. Als teamleider leer je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarom is interactie zo’n belangrijke factor.

Programma Powerful Leadership

 • Vlootschouw 0-meting & persoonlijk gesprekken
 • Kick Off
 • Keuze modules:
  • Persoonlijk leiderschap | inzicht in jezelf
  • Teamleiderschap | verbeteren effectiviteit & resultaten van het team
  • Coachend Leiderschap | balans in je rol als leider, manager en coach
  • Actiegericht Leiderschap | actieleren, interactie & mindset
  • Klantgericht Leiderschap | klantbeleving & klantgerichte cultuur
  • Effectief Leiderschap | inzicht in bedrijfskundige vakken
  • Leiderschap bij verandering | impact, cultuur & verandering
 • Persoonlijke coaching & begeleiding
 • Begeleiden Actieleer groepen o.l.v. een Certified ActieLeer Coach
 • Ondersteuning van een modern online leerplatform
 • Return on Education (ROE) | meting & evaluatie

Actiegericht ontwikkeltraject met co-creatie 

Wij gebruiken Actieleren om het leiderschapstraject een plek te laten zijn waar de deelnemers leren van de praktijk en ervaringen uitwisselen. Het basisprincipe daarvan is dat leren niet los gezien kan worden van de directe, concrete ervaring. Tijdens dit programma komen deelnemers regelmatig bij elkaar in kleine leergroepen. Samen werken ze aan een concreet probleem of vraagstuk. De nadruk ligt op het leren ondernemen van acties.

Inzicht, interactie en impact

 • INZICHT
  • Ontdekken (samen de reis bepalen, vragen stellen)
  • Observeren (leren waarnemen en het bewust zijn van de eigen vooronderstellingen)
 • INTERACTIE
  • Ontwikkelen (binding, aanspreken, ervaren en betekenis geven)
  • Onderzoeken (experimenteren, accepteren en problemen analyseren)
 • IMPACT
  • Opstellen (actieplan met resultaten en commitment)
  • Overdenken (eigenaarschap, reflectie en verbeteren)

Een actieteam van mensen uit jouw organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en experimenteert in de praktijk wat werkt en leert samen op de werkplek.

Vlootschouw | teamanalyse | resultaat, potentieel en inzetbaarheid

De samenwerking verbeteren binnen een (project)team? Als team leren om beter en meer gebruik te maken van elkaars leiderschapsvaardigheden en kwaliteiten en deze optimaal in te zetten? Middels een teamanalyse kunnen we exact de kwaliteiten van alle teamleden in kaart brengen, maar ook van de gezamenlijke kracht van het team.

De Vlootschouw maakt kansen en mogelijkheden voor groei, leren en presteren transparant. Vooraf definiëren we samen met de opdrachtgever de te meten competenties en criteria. Het prestatieniveau van de deelnemers op deze criteria wordt geclassificeerd als uitstekend, goed, normaal & laag en er volgt een startmeting van het functieniveau: beginner, ervaren of expert.

De Vlootschouw brengt in kaart brengt hoe de deelnemers scoort op de variabelen:
 • resultaatgericht
 • ontwikkelen potentieel
 • employability/duurzame inzetbaarheid
De meting bestaat uit generieke en specialistische vragen die de leidinggevenden digitaal invullen. Tijdens persoonlijke gesprekken met de medewerkers valideren we de uitkomst van de Vlootschouw en toetsen we:
 • ambities (bovenstroom – ratio: persoonlijk en organisatie)
 • de mate van psychologische veiligheid (onderstroom – emotie)
 • soft skills (vaardigheden)
 • ontwikkelvermogen (uitdaging, inzetbaarheid en leiderschap)
 • samenwerkingskracht (Actieleren en teamwork)

We begeleiden organisaties en teams in 5 fases in een periode van 4 tot 6 maanden bij het terugdringen van ongewenst gedrag, strategierealisatie en realiseren van ijzersterk teamwork.

Teamontwikkelplan

Het schrijven van een teamontwikkelplan is een belangrijk instrument bij teamontwikkeling. Een teamontwikkelplan omvat in ieder geval een sterkte-zwakte analyse van het team, een diagnose van de teamfase, beschrijving van de mogelijke ontwikkelpunten en actieplan

Actieve coaching & begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die de deelnemers krijgen. Voorafgaand aan de start van het traject volgt altijd een persoonlijke intake waar het programma en leerwensen op elkaar worden afgestemd. Teamcoaches Actieleren begeleiden de deelnemers intensief naar een geaccepteerde leertransfer.

Impactvolle trainingsprogramma’s voor leidinggevenden en teams

Op de eigen organisatiecultuur afgestemd

In lijn met de organisatiestrategie en competenties

Met gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methoden

Action Learning methode

Het programma bestaat uit interactieve gastcolleges, intensieve begeleiding, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten met toptrainers en actieleer bijeenkomsten. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden en branches worden de gelouterde ervaringen gedeeld.

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leerfilosofie Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit je eigen praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken. De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, Actieleer opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een Virtual Classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Meer weten? Contact?

Wil jij Action Learning Coach worden? Klik hier