Virtual Campus

FutureFit Leiderschapsprogramma

Vergroot de impact van alle leidinggevenden in de organisatie 

Leidinggeven in een snel veranderende wereld volop complexiteit en onzekerheid, is een enorme opgave. Je bent je er als leider van bewust dat er elke dag nieuwe vraagstukken en innovaties worden geïntroduceerd. Je moet je continu aanpassen om te overleven of je te onderscheiden.

Dit vraagt dat je niet alleen een proactieve en bedreven leiderschapsstijl hebt, maar dat je aanpak en gedrag in lijn moeten zijn met de implementatie en realisatie van innovaties en oplossingen. Dat vraagt om wendbare teams, professionals en leidinggevenden die snel en flexibel inspelen op de vaak onduidelijke en snel ontwikkelende uitdagingen. Dit vraagt om krachtig leiderschap.

Een nieuwe kijk op krachtig leiderschap door Actieleren. Ga de uitdaging aan en transformeer je team!

Als alle leidinggevenden dezelfde taal gaan spreken, creëren ze een krachtige leer- en veranderomgeving, die duurzaam gedrag en ijzersterk teamwork en werkplezier stimuleert.

Actief Samen Leren

De kracht van Actieleren ligt in het samenspel. Als leider leer je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarom is interactie zo’n belangrijke factor. Actief samen leren geeft inzicht in jouw rol en energie én helpt je de kracht van de ander te zien. Ieders identiteit krijgt vorm door de relatie tot de ander. Dus is het essentieel om via interactie te leren over communicatie en de groepsdynamiek in diverse situaties. FutureFit dus!

Voorbeeld van ons programma 

 • 0-meting leiderschap (JTI-persoonlijkheidstest) en teameffectiviteit
 • Bijeenkomsten:
  • Introductie Actieleermethode
  • Persoonlijk leiderschap
  • Psychologie van Leidinggeven
  • Coachen, begeleiden en teamontwikkeling
  • Essentiële bedrijfskundige vakken
  • Leidinggeven aan verandering
 • Persoonlijke coaching
 • Begeleiden eigen Actieleergroepen o.l.v. een Certified Coach Actieleren
 • Ondersteuning van een modern online leerplatform
 • Return on Education (ROE) | meting & evaluatie

 

Actiegericht ontwikkeltraject met co-creatie 

Wij gebruiken Actieleren om het leiderschapstraject een plek te laten zijn waar de deelnemers leren van de praktijk en ervaringen uitwisselen. Het basisprincipe daarvan is dat leren niet los gezien kan worden van de directe, concrete ervaring. Tijdens dit programma komen deelnemers regelmatig bij elkaar in kleine leergroepen. Samen werken ze aan een concreet probleem of vraagstuk. De nadruk ligt op het leren ondernemen van acties.

De Futurefit-fases

 • INZICHT
  • Ontdekken (samen de reis bepalen, vragen stellen)
  • Observeren (leren waarnemen en het bewust zijn van de eigen vooronderstellingen)
 • INTERACTIE
  • Ontwikkelen (binding, aanspreken, ervaren en betekenis geven)
  • Onderzoeken (experimenteren, accepteren en problemen analyseren)
 • IMPACT
  • Opstellen (actieplan met resultaten en commitment)
  • Overdenken (eigenaarschap, reflectie en verbeteren)

Een actieteam van mensen uit jouw organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en experimenteert in de praktijk wat werkt en leert samen op de werkplek.

Inzicht, interactie en impact

De samenwerking verbeteren binnen een (project)team? Als team leren om beter en meer gebruik te maken van elkaars leiderschapsvaardigheden en kwaliteiten en deze optimaal in te zetten? Middels een teamanalyse kunnen we exact de kwaliteiten van alle teamleden in kaart brengen, maar ook van de gezamenlijke kracht van het team.

We begeleiden organisaties en teams in 5 fases in een periode van 4 tot 6 maanden bij het terugdringen van ongewenst gedrag, strategierealisatie en realiseren van ijzersterk teamwork.

Teamontwikkelplan

Het schrijven van een teamontwikkelplan is een belangrijk instrument bij teamontwikkeling. Een teamontwikkelplan omvat in ieder geval een sterkte-zwakte analyse van het team, een diagnose van de teamfase, beschrijving van de mogelijke ontwikkelpunten en actieplan

Actieve coaching & begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die de deelnemers krijgen. Voorafgaand aan de start van het traject volgt altijd een persoonlijke intake waar het programma en leerwensen op elkaar worden afgestemd. Teamcoaches Actieleren begeleiden de deelnemers intensief naar een geaccepteerde leertransfer.

Impactvolle trainingsprogramma’s voor leidinggevenden en teams

Op de eigen organisatiecultuur afgestemd

In lijn met de organisatiestrategie en competenties

Met gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methoden

Actieleer methode

Het programma bestaat uit interactieve gastcolleges, intensieve begeleiding, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten met toptrainers en actieleer bijeenkomsten. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden en branches worden de gelouterde ervaringen gedeeld.

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leerfilosofie Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit je eigen praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken. De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, Actieleer opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een Virtual Classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Meer weten? Contact?

ActieLeer Coach? Klik hier