Virtual Campus

Powerful Leadership | krachtig leiderschap

incompany | maatwerk programma

Leidinggeven in een snel veranderende wereld volop complexiteit en onzekerheid, is een enorme opgave. Je bent je er als teamleider van bewust dat er elke dag nieuwe vraagstukken en innovaties worden geïntroduceerd.

Dit vraagt een proactieve en bedreven leiderschapsstijl, maar ook dat je aanpak en gedrag in lijn moet zijn met de implementatie en realisatie van oplossingen. Dat vraagt om wendbare teams en krachtig teamleiderschap.

Vergroot het krachtig leiderschap van de leidingevenden 

Een nieuwe kijk op krachtig teamleiderschap door Action Learning. Ga de uitdaging aan en transformeer je team!

Als alle teamleiders dezelfde taal gaan spreken, creëren ze een krachtige leer- en veranderomgeving, die duurzaam gedrag en ijzersterk teamwork en werkplezier stimuleert.

Actief Samen Leren

De kracht van Action Learning ligt in het samenspel. Als teamleider leer je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Daarom is interactie zo’n belangrijke factor.

Maatwerk programma | Powerful Leadership

 • 0-meting
 • Belevingsonderzoek
 • Kick Off
 • Keuze modules
  • Persoonlijk leiderschap | inzicht in jezelf
  • Teambuilding | conflicthantering, feedback vragen en geven, decision-making
  • Coachen & begeleiden | balans in je rol als leider, manager en coach
  • Action Learning | proces, interactie & mindset
  • Klantgericht werken | klantbeleving & klantgerichte cultuur
  • Management & organisatie | inzicht in bedrijfskundige vakken & bedrijfsvoering
  • Leidinggeven aan verandering | impact, cultuur & verandering
  • Maken en presenteren van een Actieplan
 • Persoonlijke coaching & begeleiding 
 • Action Learning Tribes kleine leergroepen o.l.v. een Action Learning Coach
 • Online leerplatform
 • Return on Education (ROE) | 1-meting & evaluatie

Actief Samen Leren

De deelnemers gaan samen in kleine leergroepen intensief aan de slag met Action Learning coachingsessies (Tribes) begeleidt door een Action Learning Coach van Vollekr8. Men leert elkaar de juiste open vragen te stellen die gekoppeld zijn aan de praktijkvraagstukken. Men komt samen tot de kern van het probleem, leert reflecterend te luisteren, bouwt vertrouwen op en stapt uit de comfortzone. Met als eindresultaat nieuwe inzichten en innovatieve, haalbare en actiegerichte oplossingen.

Inzicht, interactie en impact

 • INZICHT
  • Ontdekken (samen de reis bepalen, vragen stellen)
  • Observeren (leren waarnemen en het bewust zijn van de eigen vooronderstellingen)
 • INTERACTIE
  • Ontwikkelen (binding, aanspreken, ervaren en betekenis geven)
  • Onderzoeken (experimenteren, accepteren en problemen analyseren)
 • IMPACT
  • Opstellen (actieplan met resultaten en commitment)
  • Overdenken (eigenaarschap, reflectie en verbeteren)

Een actieteam van mensen uit jouw organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en experimenteert in de praktijk wat werkt en leert samen op de werkplek.

Vlootschouw | teamanalyse 

De samenwerking verbeteren binnen een team? Als team leren om beter en meer gebruik te maken van elkaars leiderschapsvaardigheden en kwaliteiten en deze optimaal in te zetten? Middels een teamanalyse kunnen we exact de kwaliteiten van alle teamleden in kaart brengen, maar ook van de gezamenlijke kracht van het team.

De Vlootschouw maakt kansen en mogelijkheden voor groei, leren en presteren transparant. Vooraf definiëren we samen met de opdrachtgever de te meten competenties en criteria. Het prestatieniveau van de deelnemers op deze criteria wordt geclassificeerd als uitstekend, goed, normaal & laag en er volgt een startmeting van het functieniveau: beginner, ervaren of expert.

De Vlootschouw brengt in kaart brengt hoe de deelnemers scoort op de variabelen:
 • resultaatgericht
 • ontwikkelen potentieel
 • employability/duurzame inzetbaarheid

We begeleiden organisaties en teams in 5 fases in een periode van 4 tot 6 maanden bij het terugdringen van ongewenst gedrag, strategierealisatie en realiseren van ijzersterk teamwork.

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek wordt begeleid door een action learning coach van Vollekr8. Waar in een assessment de methode meer de regie heeft over de onderwerpen, is dat in het belevingsonderzoek de deelnemer.

Er wordt dieper ingezoomd op o.a. de levensloop, beeldvorming en overtuigingen om een verklaring te vinden voor aanwezige kwaliteiten, drijfveren, gedrag of eventuele belemmeringen in de verdere ontwikkeling. Voorafgaand aan een belevingsonderzoek maakt de deelnemer een online persoonlijkheidstest. De resultaten daarvan alsook het C.V. vormen het startpunt van een belevingsonderzoek waarin donze coach vraagt, luistert, spiegelt, stimuleert, confronteert en observeert.

Waar vragenlijsten dit doen vanuit een objectieve benadering doet de belevingscoach dit meer vanuit intuïtie en geeft woorden aan gevoeligheid, emoties, indrukken, vermoedens of voorgevoel.

Actieplan

De deelnemers sluiten dit programma af met het maken en presenteren van een Actieplan met een aantoonbaar resultaat. Onze deelnemers claimen dat de trainingskosten door de organisatie gemakkelijk zijn terugverdiend. Een aantal van hen spreekt zelfs over rendementen van tienduizenden euro’s of nog meer. Geweldig voor de opdrachtgever, maar ook voor de deelnemer die tijdens de training een persoonlijke groei doormaakt en tevens bijdraagt aan het rendement van zijn organisatie. Wij noemen dit boter mijn de vis.

Actieve coaching & begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve persoonlijke begeleiding en coaching die de deelnemers krijgen. Voorafgaand aan de start van het traject volgt altijd een persoonlijke intake waar het programma en leerwensen op elkaar worden afgestemd. Action Learning coaches begeleiden de deelnemers intensief naar een geaccepteerde leertransfer.

Impactvolle trainingsprogramma’s voor leidinggevenden en teams

Op de eigen organisatiecultuur afgestemd

In lijn met de organisatiestrategie en competenties

Met gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methoden

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken. De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, Actieleer opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een Virtual Classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Meer weten? Contact?

Wil jij óók Action Learning Coach worden? Klik hier