Virtual Campus

High Performing Teams | High Impact programma

Zet je team vol in hun kracht?

De training “High Performing Teams” is ontworpen om individuen te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden en het begrip dat nodig is om effectief te werken als onderdeel van een team.

De training is gericht op het ontwikkelen van communicatie-, samenwerkings- en leiderschapsvaardigheden, evenals het verbeteren van probleemoplossende vaardigheden en het bevorderen van een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij teamleden.

High Performing Teams teams bereiken een hoog niveau van prestaties en productiviteit en vertonen tegelijkertijd hoge niveaus van onderlinge samenwerking en teamwerk.

Het onderstaande programma is uitgevoerd bij verschillende organisaties, waaronder bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen. Krachtig leiderschap, een bedrijfscultuur van continu verbeteren droegen bij aan het succes van de organisaties.

Het ontwikkelen van High Performing Teams vergt tijd en toewijding van alle betrokkenen, inclusief de teamleden zelf, de teamleider en het management van de organisatie. Door het cultiveren van een sterke teamdynamiek en het creëren van een cultuur van samenwerking en prestaties, zullen High Performing Teams bijdragen aan het succes van de organisatie.

1. Kick off 

Ons advies & begeleiding start met een kick-off. Hier gaan we via een Smart Action Learning Sprint op zoek naar de uitdagingen en verkennen we de problemen vanuit alle perspectieven. Deze bijeenkomst geeft inzicht, werkt activerend en er ontstaat mandaat voor Action Learning.

Een Action Learning Coach begeleidt deze sessie en de deelnemers komen tot een gezamenlijk advies en actieplan om tot gedragen veranderingen te komen.

Na de Kick-off bepalen we samen met de opdrachtgever het vervolg en impact van het traject. Deze kan o.a. bestaan uit:

2. Van probleemverkenning naar mandaat

We gaan in deze beeldvormingsfase de verschillende aannames checken. Is het probleem van iedereen? Kloppen de uitgangspunten wel? Wie heeft gelijk? Het maken van een Stakeholderskaart helpt vaak om te onderzoeken wie erbij horen en wie buiten het proces nog betrokken moeten worden. Dit om te voorkomen dat we later in de Actieleer-loop weerstand gaan ervaren.

3. Experimenteren

Bij Action Learning hoort het testen van oplossingen: uitproberen, reflecteren, verbeteren. Steeds opnieuw, totdat er een goed passende oplossing is gevonden. En er zullen altijd lastige kwesties op te lossen zijn. Ons uitgangspunt: vernieuwing kan alleen plaatsvinden door risico’s te nemen.

Experimentatie is een belangrijk onderdeel van action learning, omdat het de deelnemers in staat stelt om nieuwe ideeën en oplossingen uit te proberen en te zien welke effecten ze hebben.

Alle betrokkenen doen mee. Uitgangspunt bij deze fase is: wie niet heeft kunnen meedenken en mee-experimenteren kan de vernieuwing onbewust tegenwerken. Niemand mag zich gepasseerd voelen.

4. Onderwerpen

Een aantal onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een training “high performing teams” zijn:

  • Samenwerking: Een goede samenwerking tussen teamleden is een belangrijke factor voor het succes van een High Performing Team. De training versterkt de samenwerkingsvaardigheden zoals open vragen stellen, luisteren, empathie tonen en het geven en ontvangen van feedback.
  • Leiderschap: Leiderschap binnen een team is essentieel om de richting van het High Performing Team te bepalen en de doelen te bereiken. Leiderschapsvaardigheden worden ontwikkeld, zoals het motiveren van teamleden, het stellen van doelen en het nemen van beslissingen.
  • Probleemoplossing: Het vermogen om problemen op te lossen en beslissingen te nemen is een belangrijke vaardigheid voor elk High Performing Team. De training richt zich op het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, zoals het analyseren van informatie, het identificeren van oplossingen en het nemen van beslissingen.
  • Verantwoordelijkheid en betrokkenheid: Teamleden moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun taken en betrokkenheid tonen bij het team en de doelen ervan. Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij het High Performing Team, evenals het bevorderen van een positieve teamdynamiek staan centraal.
  • Team building: Een belangrijk aspect van de training is het bevorderen van een positieve teamdynamiek en het ontwikkelen van een gevoel van saamhorigheid en vertrouwen tussen teamleden. De training biedt teambuildingactiviteiten. Het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor teamleden wordt geborgd door een Action Learning Coach.
  • Feedback: Feedback is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van een High Performing Team. De training kan zich richten op het ontwikkelen van feedbackvaardigheden, zowel het geven als hervragen, geven en ontvangen van feedback, om de prestaties van het team te verbeteren.

5. Trainen van de Koplopers

Eigen medewerkers en of leidinggevenden leren hoe ze teamtransities kunnen faciliteren met Action Learning. Daarbij leren ze te coachen en te begeleiden van team- en leerprocessen. Vanuit die inzichten ontdekken ze wat de meest effectieve manier is om vorm te geven aan het ontwikkelen van teams en de organisatie.

6. Effectmeting en evaluatie

Natuurlijk evalueren we het leertraject en onze dienstverlening. Doelstelling is de realisatie van Return on Education (ROE).

Return on Education (ROE)

Action Learning leidt altijd tot een optimale Return On Education voor zowel de deelnemers, teams als organisatie. Onze deelnemers en opdrachtgevers claimen zelf dat de investering van het leertraject aantoonbaar worden “terugverdiend” in termen van:

  1. Verlagen van de directe kosten en verhogen van de effectiviteit en werkplezier
  2. Ontwikkelen van leiderschap, mindset en specifieke vaardigheden (open vragen stellen, dialoog aangaan, reflectie, feedback vragen, geven en ontvangen)
  3. Versterken van het probleemoplossend vermogen en teamwork
  4. Creëren van een lerende organisatie en het versterken van het werkgeversmerk

Expertise op het gebied van Smart Action Learning Sprints

Een Smart Action Learning Sprints is een krachtige aanpak om ideeën en oplossingen voor grote complexe vraagstukken om te zetten naar impactvolle acties en effecten. Met die praktijkgerichte methode verbeteren we de samenwerking op alle organisatieniveaus. Bij VolleKR8 hebben we een gecertificeerde pool van Certified Action Learning Coaches.

Advies op maat? Wij bellen u terug!

Heeft u vragen? Of toch liever persoonlijk advies op maat? Wij staan klaar om u te woord te staan. Vul het formulier in en wij bellen u geheel vrijblijvend terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy Statement*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Learning Sprints in Action! Lees meer