Virtual Campus

Het belevingsonderzoek.

Onze krachtigste assessment

De meest succesvolle organisatie- of teamontwikkeling vindt plaats wanneer niet alleen procedures, structuren en afspraken, maar ook de onderliggende overtuigingen en de belevingen van de ‘feiten’, veranderen.

Comfortzone | groeizone

Naast onze bestaande assessments bleek er behoefte te zijn aan een vorm van assessment, waarin de deelnemer wordt uitgedaagd in een sessie van max. 3 uur om uit zijn of haar comfortzone te stappen en de groeizone te verkennen.

Door Individuele gesprekken wordt de beleving van de deelnemer ten opzichte van het ontwikkeltraject in kaart gebracht. Het gaat daarbij om inzichten rondom beleving, gevoelens, perceptie, ervaringen, herinneringen en dus niet om een ‘objectieve’ waarheid te achterhalen. Onderliggende patronen en verhoudingen worden zichtbaar gemaakt.

Bijna alles draait om beleving

Emoties, meningen en associaties zijn de kernwaarden in belevingsonderzoek.

Het belevingsonderzoek geeft antwoorden op vragen als:

  • Wat is het vertrekpunt van ons ontwikkeltraject, en wat zijn gewenste uitkomsten?
  • Wat speelt er echt in de organisatie?
  • Welke waarden zijn belangrijk in de beleving/ervaring van de deelnemers
  • Hoe kunnen we aansluiten bij wat er nu speelt?
  • Hoe maken we ‘sfeer’, of ‘werkplezier’ meetbaar?

Maar wat doe je nu precies in een belevingsonderzoek? En hoe ziet een belevingsonderzoek eruit?

Hoe ziet een belevingsonderzoek eruit?

Een belevingsonderzoek wordt begeleid door een belevingscoach van Vollekr8. Waar in een assessment de methode meer de regie heeft over de onderwerpen, is dat in het belevingsonderzoek de deelnemer.

Er wordt dieper ingezoomd op o.a. de levensloop en overtuigingen om een verklaring te vinden voor aanwezige kwaliteiten, drijfveren, gedrag of eventuele belemmeringen in de verdere ontwikkeling. Voorafgaand aan een belevingsonderzoek vult de deelnemer JTI persoonlijkheidsvragenlijsten in. De resultaten daarvan alsook het C.V. vormen het startpunt van een belevingsonderzoek waarin de belevingscoach vraagt, luistert, spiegelt, stimuleert, confronteert en observeert.

Waar vragenlijsten dit doen vanuit een objectieve benadering doet de belevingscoach dit meer vanuit intuïtie en geeft woorden aan gevoeligheid, emoties, indrukken, vermoedens of voorgevoel.

Wat is de meerwaarde van het belevingsonderzoek?

Het primaire doel van het belevingsonderzoek is bewustwording van en inzicht in het eigen persoonlijkheidsprofiel, zodat de deelnemer (weer) bekrachtigd wordt in de eigen kwaliteiten, talenten alsook zijn/haar ontwikkelmogelijkheden. Het samenspel tussen de belevingscoach tilt de deelnemer op en stelt hem of haar in staat om te reflecteren. Om stappen te zetten uit de comfortzone en gezamenlijk te ontdekken wat dit brengt in de groeizone.

Daar vindt ook de daadwerkelijke bewustwording en daarmee ontwikkeling plaats. Na het belevingsonderzoek schrijft de belevingscoach een bondig verslag en worden de uitkomsten verbeeld in een infographic met daarin de meest relevante thema’s voor de deelnemer.

Meer informatie?

Ben jij dé moderne manager? Doe de test!